TrioBe Banner 1048 x 288

Utvalgt sikkerhetsinformasjon for Triobe®:

triobe
  • TrioBe® bør ikke brukes av pasienter som har fjernet en stor del av tynntarmen eller av de som er overfølsomme overfor noen av ingrediensene.1 TrioBe® er kontraindisert sekundærprevensjon av nevralrørsdefekt.1
  • Folsyre kan øke metabolismen av enkelte antiepileptika, som fenobarbital og fenytoin.1 Folsyre kan også interferere med effekten av folsyreantagonister, som metotreksat, trimetoprim og pyrimetamin.1
  • Det er ingen kjent risiko ved bruk under graviditet eller amming.1

Bivirkninger:
Hvilke bivirkninger og hvor hyppig forekommer bivirkninger ved bruk av TrioBe®:2

Risikoen for bivirkninger er lav ved anbefalt dosering. Sjeldne (<1/1000, færre enn 1 av 1000 pasienter) er aknelignende utslett, allergiske reaksjoner som urticaria, pruritus og erytem.

Referanser:

  1. Triobe® SPC (11.12.2020) avsnitt 4.3,.4.4, 4.5, 4.6
  2. Triobe® SPC (11.12.2020) avsnitt 4.8