B vitamin banner image

B-vitaminmangel

Har TrioBe effekt ved mangel av intrinsisk faktor?

B12 i TrioBe er 500 mikrogram. Dagsbehovet er 2 mikrogram. Dersom en mangler intrinsisk faktor tas 1% passivt opp i tarmen og 5 mikrogram er da tilstrekkelig for pasientene. Verdiene bør måles og eventuelt kan pasienten bruke injeksjoner i 3-4 uker først for å få en «boost» og deretter fortsette med TrioBe.