Røntgenundersøkelser av bryst og lunge

Referanser

  1. San José Estépar, R. Functional imaging of the lung special feature: review article. Br J Radiol. 2022. Available at: https://doi.org/10.1259/bjr.20210527

  2. Herrmann P, Busana M, Cressoni M, Lotz J, Moerer O, Saager L, et al. Using Artificial Intelligence for Automatic Segmentation of CT Lung Images in Acute Respiratory Distress Syndrome. Front Physiol. 2021;12:676118. Available at: https://doi.org/10.3389/FPHYS.2021.676118

  3. Seyyed-Kalantari L, Zhang H, McDermott MBA, Chen IY, Ghassemi M. Underdiagnosis bias of artificial intelligence algorithms applied to chest radiographs in under-served patient populations. Nat Med. 2021;27:2176-2182. Available at: https://doi.org/10.1038/s41591-021-01595-0

  4. Jin KN, Kim EY, Kim YJ, Lee GP, Kim H, Oh S, et al. Diagnostic effect of artificial intelligence solution for referable thoracic abnormalities on chest radiography: a multicenter respiratory outpatient diagnostic cohort study. Eur Radiol. 2022;32:3469-3479. Available at: Approved article: NON-2022-14805

NON-2023-2592/03-2023

 

Om ViatrisConnect

ViatrisConnect er en informasjonsportal for helsepersonell. Her finner du helsefaglig informasjon innen en rekke forskjellige områder, som allergi, kvinnehelse, hudproblemer, gastro, vitaminer osv., i tillegg til foredrag, webinarer, studier og produktinformasjon.

Innholdet på ViatrisConnect er forbeholdt de som jobber innen helsesektoren. Jobber du ikke innen helsesektoren, kan du lese mer om Viatris, produkter og terapiområder på viatris.com/no

Arbeider du som helsepersonell?