Hiprex brukes som langtidsprofylakse ved kronisk residiverende urinveisinfeksjoner (UVI).

Relaterte terapiområder