Hiprex brukes som langtidsprofylakse ved kronisk residiverende urinveisinfeksjoner (UVI).
Akutte, residiverende og kroniske infeksjoner i urinveiene, særlig cystitter, ikke ved septisk pyelonefritt.

Relaterte terapiområder