Hva er urinveisinfeksjon?

Urinveisinfeksjon (UVI), samlebetegnelse for infeksjoner i urinveiene, skyldes som regel bakterier som har kommet inn i urinrøret.1Pyelonefritt, nyrebekkenbetennelse, oppstår når bakteriene kommer helt til nyrene og nyrebekkenet.1 De ulike betegnelsene har forskjellige angrepsvinklinger med tanke på tiltak, med eller uten behandling.

Normal blære og betent blære

Urinveisinfeksjon illustrert med nyre, blære og urinveier.


Bakteriene kommer vanligvis fra tarmen og inn via urinrøret.1 Den vanligste bakterien er Escherichia coli, E-coli.1 Andre bakterier kan også forårsake urinveisinfeksjon.1 Det varierer hvor langt opp i urinveiene bakteriene går, avhengig av bakterienes egenskaper, forholdene i urinveiene og pasientens infeksjonsforsvar.

 • Akutt cystitt er en infeksjon i nedre urinveier. Gode råd og eventuell behandling skiller seg fra hverandre på bakgrunn av kjønn, alder og graviditet.
 • Asymptomatisk bakteriuri er urinveisinfeksjon uten symptomer og behandles ikke med antibiotika.
 • Pyelonefritt, nyrebekkenbetennelse, er mer alvorlig infeksjon i øvre del av urinlederen, i nyrebekkenet eller nyrene.
 • Residiverende urinveisinfeksjon defineres med tre eller flere cystitter i løpet av et år.

Tilstander som hindrer urinpassasje og ufullstendig blæretømming kan føre til urinveisinfeksjoner.2 Forstørret prostata kan bidra til urinveisinfeksjon.2 Skader i sliminnen kan føre til nedsatt immunforsvar.2 Nyrestein kan være et avløpshinder og kan forårake en UVI.2 Misdannelser eller svulst i urinlederne kan også bidra til urinveisinfeksjon.2 Diabetikere kan også oftere få UVI, da det kan være høyt sukkerinnhold i urinen.2 Gravide får oftere UVI, på grunn av trykk på urinblæren.2

Differensialdiagnoser eller tilstander som en bør være oppmerksom på ved akutt cystitt:1

 • Klamydiauretritt
 • Genital herpes
 • Overaktiv blære
 • Steinsykdommer i urinveiene
 • Asymptomatisk bakteriuri
 • Pyelonefritt
 • Prostatitt
 • Inkontinens

Differensialdiagnoser ved nyrebekkenbetennelse kan være kolecystitt, cystitt, steinsykdom i urinveiene, appendisitt, salpingitt, ekstrauterin graviditet, divertikulitt. Hos barn med dårlig allmenntilstand: sepsis, pneumoni og meningitt.1

Referanser:

 1. Nasjonal faglig retningslinje, Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, sist oppdatert 16.11. 2021 (03.06.2022)
 2. Store medisinske leksikon, Urinveisinfeksjon, sist oppdatert 01.04.2022 (30.06.2022)

Symptomer

Nedre urinveisinfeksjon

Infeksjon i urinrør og blære

Hva er urinveisinfeksjon?

Hva er urinveisinfeksjon?

Urinveisinfeksjon, samlebetegnelse for infeksjoner i urinveiene.