Spørsmål og svar

Vanlige spørsmål fra helsepersonell vedrørende Hiprex og urinveisinfeksjon

HIP-2023-0035 | 02.2023

Kan Hiprex deles eller knuses?

Tabletten kan knuses og gis sammen med f.eks. syltetøy eller jus. Tabletten har delestrek. Innholdet i en dosepose kan røres ut i ¼ - ½ glass vann.

Referanse:

 1. Hiprex SPC 06.10.2022, 4.2

Kan Hiprex pulver eventuelt tabletter gis via PEG sonde?

Ingen studier er gjennomført på det og det anbefales vanlig administrasjon.

Hva er alternativet til Hiprex tabletter til de som har problemer med å svelge?

Hiprex pulver kan løses i vann eller Hiprex tabletter kan eventuelt knuses og gis sammen med syltetøy eller jus.

 

Referanse:

 1. Hiprex SPC 06.10.2022, 4.2

Hvorfor er tablettene så store?

For å få tilstrekkelig effekt på bakteriene, trengs 1 gram metenaminhippurat, som er en dose. På grunn av en mengde aktiv substans, er tablettene store.

Er det gluten i Hiprex?

Det er ikke gluten i Hiprex.

 

Referanse:

 1. Hiprex SPC (06.10.2022), 6.1.

Inneholder Hiprex laktose?

Det er ikke laktose i Hiprex.

 

Referanse:

 1. Hiprex SPC (06.10.2022) 6.1.

Kan personer med sitrusallergi ta Hiprex pulver?

Det er ikke mulig å si at Hiprex dosepulver ikke kan forårsake en allergisk reaksjon hos en med sitrusallergi. Smakstilsetningen inneholder et naturlig smaksekstrakt av sitrus.1 Den som foreskriver Hiprex må ta stilling til risikoen for en allergisk reaksjon (hvor følsom er pasienten for sitrus og allergiens alvorlighetsgrad) opp mot behovet for behandling med Hiprex.
Tablettene inneholder ikke sitrus og kan knuses.1

 

Referanse:

 1. Hiprex SPC (06.10.2022), 6.1.

Kan Hiprex dosepulver og Paracet brusetabletter blandes?

Det finnes ikke noe dokumentasjon på dette.

Hvor lang holdbarhet er det på Hiprex?

Det er 3 år for tablettene og 2 år for pulveret1. Dette er fra produksjonsdato.

 

Referanse:

 1. Hiprex SPC (06.10.2022) 6.3.

Inneholder Hiprex tranebær eller tranebærlignende stoffer?

Hiprex inneholder ikke tranebær eller tranebærlignende stoffer.

Referanse:

 1. Hiprex SPC (06.10.2022) 6.1.

Kan Hiprex brukes av gravide?

Risiko ved bruk under graviditet vurderes som liten.1

 

Referanse:

 1. Hiprex SPC (06.10.2022), 4.6.

Kan Hiprex brukes samtidig med amming?

Metenamin passerer over i morsmelk, men risiko for å påvirke barnet er liten. Preparatet kan derfor brukes under amming.1

 

Referanse:

 1. Hiprex SPC (06.10.2022), 4.6.

Kan bruk av Hiprex påvirke fertiliteten?

Det er ingen tilgjengelige data om fertilitet og Hiprex.1

 

Referanse:

 1. Hiprex SPC (06.10.2022), 4.6.

Hvordan virker Hiprex?

Hiprex inneholder metenaminhippurat som er et salt av metenamin og hippursyre.1 I magen spaltes substansen til metenamin og hippursyre som begge absorberes og distribueres til alle kroppsvæsker. Metenamin hydrolyseres i sur urin og danner formaldehyd.1 Formaldehyd virker baktericid gjennom å reagere med funksjonelle grupper i bakterienes enzymer, som derved blir denaturert og uten funksjon.1 En sur pH i urinen opprettholdes i de fleste tilfeller med hippursyren som i seg selv har bakteriostatisk effekt.1 Den aktive substansen dannes først i urinblæren og Hiprex har derfor veldig liten påvirkning av normalfloraen, som for eksempel i magesekken.

 

Referanse:

 1. Hiprex SPC (06.10.2022), 5.1.

Mot hvilke bakterier er Hiprex effektivt?

Hiprex er virksom mot de  fleste patogene bakterier i urinen, bl.a. mot E.coli., Staphylococcus aureus, Aerobacter aerogenes, samt mot visse stammer av Klebsiella, Proteus og Pseudomonas. Hiprex er ikke virksom ved bakterier som øker pH i urinen, som for eksempel Proteus mirabilis.

 

 

Referanse:

 1. Hiprex SPC (06.10.2022), 5.1.

Hva er kontraindikasjonen til Hiprex? Hvem bør ikke ta Hiprex?

De som er overfølsomme overfor virkestoffet, eller overfor noen av hjelpestoffene, bør ikke bruke Hiprex. De med alvorlig nyreinsuffisiens, nedsatt leverfunksjon, alvorlig dehydrering og metabolsk acidose, samtidig sulfonamidterapi, eller samtidig inntak av alkaliske midler som kalsiumsitrat, bør ikke bruke Hiprex.

 

Referanse:

 1. Hiprex SPC (06.10.2022), 4.3.

Kan Hiprex gis til pasienter med nyresykdom?

Pasienter med alvorlig nyreinsuffisiens eller alvorlig dehydrering, bør ikke bruke Hiprex.1

 

Referanse:

 1. Hiprex SPC (06.10.2022), 4.3.

Hiprex™

Hiprex™

Hiprex™

Spørsmål og svar

Sprøsmål og svar om Hiprex

Spørsmål og svar om Hiprex