Spørsmål og svar

Vanlige spørsmål fra helsepersonell vedrørende Hiprex og urinveisinfeksjon

Kan Hiprex deles eller knuses?

Tabletten kan knuses og gis sammen med f.eks. syltetøy eller jus. Tabletten har delestrek. Det er rimelig å anta at Hiprex pulveret også kan løses i melk og jus.

Kan Hiprex pulver eller eventuelt tabletter gis via PEG sonde?

Ingen studier er gjennomført på det og det anbefales vanlig administrasjon. Generelt går det bra når en tar hensyn til eventuelle interaksjoner og er oppmerksom på risikoen for at noe sitter igjen som knust eller oppløst tablett på sonden.

Hva er alternativet til Hiprex tabletter til de som har problemer med å svelge?

Hiprex pulver kan løses i vann eller Hiprex tabletter kan eventuelt knuses.

Hvorfor er tablettene så store?

For å få tilstrekkelig effekt på bakteriene trengs en dose på 1 gram metenaminhippurat. Tabletten er derfor på den størrelsen på grunn av en stor mengde aktiv substans.

Kan Hiprex blandes i mat? Kan Hiprex pulver blandes i syltetøy?

Det finnes ingen grunn til ikke å blande Hiprex med mat, hvis en ikke forstyrrer konverteringen i urinveiene med mat eller legemiddel som øker pH i urinen.

Hvor lenge kan Hiprex oppbevares i dosett?

Tablettene er følsomme for fuktighet og anbefales å oppbevares i originalpakningen. Legemiddelverket i Sverige har godkjent 3 måneder ved maskinell dosepakking. Privatpersoner anbefales ikke å legge Hiprex tabletter i dosett fordi tablettene er fuktfølsomme. Tablettene er i tillegg store og kan være vanskelig å legge i dosett.

Er det gluten i Hiprex?

Det er ikke gluten i Hiprex.

Inneholder Hiprex laktose?

Det er ikke laktose i Hiprex.

Kan personer med sitrusallergi ta Hiprex pulver?

Det er ikke mulig å si at Hiprex dosepulver ikke kan forårsake en allergisk reaksjon hos en med sitrusallergi. Smakstilsetningen inneholder et naturlig smaksekstrakt av sitrus. Den som foreskriver Hiprex må ta stilling til risikoen for en allergisk reaksjon (hvor følsom er pasienten for sitrus og allergiens alvorlighetsgrad) opp mot behovet for behandling med Hiprex.Tablettene inneholder ikke sitrus og kan knuses.

Kan Hiprex dosepulver og Paracet brusetabletter blandes?

Det finnes ingen beskrivelse på at det ikke er greit.

Hvor lang holdbarhet er det på Hiprex?

Det er 3 år for tablettene og 2 år for pulveret. Dette er fra produksjonsdato.

Inneholder Hiprex tranebær eller tranebærlignende stoffer?

Hiprex inneholder ikke tranebær eller tranebærlignende stoffer.

Kan Hiprex brukes av gravide?

Risiko ved bruk under graviditet vurderes som liten.

Kan Hiprex brukes samtidig med amming?

Metenamin passerer over i morsmelk, men risiko for å påvirke barnet er liten. Preparatet kan derfor brukes under amming.

Kan bruk av Hiprex påvirke fertiliteten?

Det er ingen tilgjengelige data om fertilitet og Hiprex.

Hvordan virker Hiprex?

Hiprex inneholder metenaminhippurat som er et salt av metenamin og hippursyre. I magen spaltes substansen til metenamin og hippursyre som begge absorberes og distribueres til alle kroppsvæsker. Metenamin hydrolyseres i sur urin og danner formaldehyd som virker baktericid gjennom å reagere med funksjonelle grupper i bakterienes enzymer, som derved blir denaturert og uten funksjon. En sur pH i urinen opprettholdes i de fleste tilfeller med hippursyren som i seg selv har bakteriostatisk effekt. Den aktive substansen dannes først i urinblæren og Hiprex har derfor veldig liten påvirkning av normalfloraen, som for eksempel i magesekken.

Mot hvilke bakterier er Hiprex effektivt?

Hiprex er virksom mot de mikroorganismer som vanligvis forårsaker urinveisinfeksjon. Virksomt mot de fleste patogene bakterier i urinen, bl.a. mot E.coli. Staphylococcus aureus, Aerobacter aerogenes samt mot visse stammer av Klebsiella, Proteus og Pseudomonas. Hiprex er ikke virksom ved bakterier som øker pH i urinen, som for eksempel Proteus mirabilis.

Kan en utvikle resistent mot Hiprex?

Nei, det finnes ingen tegn på resistensutvikling ved behandling med Hiprex.

Hva er kontraindikasjonen til Hiprex? Hvem bør ikke ta Hiprex?

De som er overfølsomme overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene bør ikke bruke Hiprex. De med alvorlig lever og nyreinsuffisiens, alvorlig dehydrering og metabolsk acidose eller de som bruker samtidig sulfonamidterapi bør ikke bruke Hiprex.

Kan Hiprex gis til pasienter med nyresykdom?

Pasienter med alvorlig nyreinsuffisiens eller alvorlig dehydrering bør ikke bruke Hiprex.

Hva er risikoen dersom en pasient tar Hiprex og er alvorlig dehydrert?

Hos pasienter med lav urinstrøm, kan salter utskilles og forårsake krystalluri.

Hiprex™

Hiprex™

Hiprex™

Spørsmål og svar

Sprøsmål og svar om Hiprex

Spørsmål og svar om Hiprex