behandling av klinisk karakteristisk, ikke-hyperkeratotisk, ikke-hypertrofisk synlig eller palpabel aktinisk keratose.