Zalna®

Zalna® til behandling av akne

Zalna®

Akne er en kronisk inflammasjon2
Akne er en kronisk inflammasjon i den felles utførselsgangen fra talgkjertel og hårsekk.2 Akne opptrer hyppigst der det er mest talgkjertler: i ansikt, på bryst, nakke og rygg.2 Allerede i prepuberteten kan ikke-inflammatoriske lesjoner (komedoner) dannes. De fleste tenåringer får en lett til moderat akne med fet ansiktshud (seborré), komedoner og ytre inflammatoriske lesjoner (papulopustler) lokalisert i ansiktet og enkelte på truncus.1,2

Svært mange tenåringer har en viss grad av akne, og det antas at 15–20 % er moderat til alvorlig angrepet. Omtrent 85 % av personer i alderen 11–30 år har akne, og ca. halvparten av disse vil erfare aknelesjoner videre i livet.1 Arv anses som den største risikofaktoren, mens miljøfaktorer som diett og livsstil spiller en mer underordnet rolle.1

Behandling av akne
Valg av behandling avhenger av hvilke type lesjoner pasienten har- inflammatoriske lesjoner som papler eller pustler, eller ikke-inflammatoriske lesjoner som åpne eller lukkede komedoner.1,2

Zalna® – effektiv kombinasjonsbehandling ved akne2
Zalna® er et kombinasjonslegemiddel ved akne som inneholder de aktive substansene klindamycin (10 mg/g) og tretinoin (0,25 mg/g).3 Zalna® er en lokal topikal behandling indisert for acne vulgaris når hudormer, papler og pustler oppstår hos pasienter som er 12 år eller eldre.8

Zalna® gel inneholder et antibiotikum, klindamycin, som har antibakterielle og antiinflammatoriske egenskaper.2,9 Retinoidet tretinoin behandler og forebygger komedoner og mikrokomedoner og har også antiinflammatoriske egenskaper.2,9 Derfor gjør kombinasjonen av aktive virkestoff i Zalna® at man påvirker tre av fire patogenetiske faktorer som er årsaken til akne, nemlig abnorm keratinisering i utførselsgangen for talgkjertel og hårsekk, kolonisering av c.acnes (cutibacterium acnes) samt inflammasjon.2,4,5,9.

Hvordan bruke Zalna®?
En gang daglig ved sengetid skal det angrepne området vaskes, for eksempel hele ansiktet vaskes med mild såpe og tørkes.10 En erte stor mengde av Zalna® gel skal klemmes ut på en fingertupp, fordeles på hake, kinn, nese og panne.10 Deretter forsiktig massere gelen inn over hele ansiktet10. Zalna® inneholder ikke BPO (bensoylperoksid) som kan bleke hår og tekstiler samt forårsake hudirritasjoner.2,6

Hva skjer under behandling?
Tretinoinet i Zalna® er i en formulering som gir mindre irritasjon enn andre formuleringer med tretinoin (retinoider).2,7 I tillegg vil den antiinflammatoriske effekten til klindamycin redusere eventuell irritasjon.2,7 Zalna® gelen inneholder heller ikke alkohol som kan være uttørrende og irriterende.2,7 Bleker ikke hår eller tekstiler.2 Tretinoin formuleringen har en rask komponent og en «slow-release» komponent.2,7 Det betyr at det holder med påføring 1 gang per dag. Effekten er rask og god.2 Tretinoinet øker penetrasjonen av klindamycin og det betyr at man får en bedre effekt på c.acnes i talgkjertelen og også en mindre resistensrisiko.2,9

Påføring på følsomme hudområder skal gjøres med forsiktighet. Ved utilsiktet kontakt med øynene, skal det skylles med rikelige mengder vann.11 Ved forlenget eller betydelig diaré eller magekramper skal behandlingen avbrytes umiddelbart, da symptomene kan tyde på antibiotikaassosiert kolitt.11 Hensiktsmessige diagnostiske metoder som påvisning av Clostridium difficile og toksiner, og ev. koloskopi bør utføres, og behandlingsalternativer for kolitt vurderes.

Bruk av mer enn anbefalt mengde eller for hyppig påføring kan gi rødme, svie og ubehag.11 Ved alvorlig irritasjon, særlig tidlig i behandlingen, bør behandlingen avbrytes midlertidig eller påføring bør skje mindre hyppig. Forskrives med forsiktighet til atopikere. Skal ikke påføres samtidig som andre lokale midler (også kosmetikk) pga. mulig inkompatibilitet og interaksjon med tretinoin.11

Referanser:

 1. K. Stangeland. T.Huldt-Nystrøm, X.Li, K. Danielsen. Behandling av akne. Klinisk oversikt. September 2019. Tidsskr Nor Legeforen. DOI: 10.4045/tidsskr.18.0946
 2. Dreno B., Bettoli V., Ochsendorf F., Layton A.M. et al. Efficacy and safety of clindamycin phosphate 1,2% / tretinoin 0,025 % formulation for the treatment of acne vulgaris: pooled analysis of data from three randomized, double-blind, parallell-group, phase III studies. EJD vol 24. No 2, April 2014, 201-209.
 3. Zalna® SPC ( 18.12.2018) avsnitt 2 (kvalitativ og kvantitativ sammensetning)
 4. Hsu P, Litman GI, Brodell RT. Overview of the treatment of acne vulgaris with topical retinoids. Postgrad Med. 2011;123:153–61.
 5. Schmidt N, Gans EH: Tretinoin: A Review of Its Anti-inflammatory Properties in the Treatment of Acne. J Clin Aesthet Dermatol 2011;4:22-9.
 6. Dreno B. Topical antibacterial therapy for acne vulgaris Drugs 2004;64:2389-97
 7. Schlessinger J, Menter A, Gold M. Clinical safety and efficacy studies of a novel formulation combining 1.2% clindamycin phosphate and 0.025% tretinoin for the treatment of acne vulgaris. J Drugs Dermatol 2007;6:607-15
 8. Zalna® SPC ( 18.12.2018) avsnitt 4.1
 9. Zalna® SPC ( 18.12.2018) avsnitt 5.1
 10. Zalna® SPC ( 18.12.2018) avsnitt 4.2
 11. Zalna® SPC ( 18.12.2018) avsnitt 4.4

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Indikasjon:1
Lokalbehandling av akne vulgaris når hudormer, papler og pustler er tilstede hos pasienter fra 12 år og oppover.

Dosering:2
1 gang daglig ved sengetid vaskes ansiktet med mild såpe og tørkes. En gelmengde på størrelse med en ert klemmes ut på en fingertupp, påføres hake, kinn, nese og panne, og smøres forsiktig inn i hele ansiktet. Vask hendene godt etter påføring.

Advarsler og forsiktighetsregler3:

Zalna® er kontraindisert ved graviditet og hos kvinner som planlegger graviditet.

Zalna® skal bare gis til fertile kvinner hvis de bruker effektiv prevensjon under behandlingen. Oralt administrerte retinoider er blitt assosiert med medfødte misdannelser. Topikalt administrerte retinoider er generelt antatt å resultere i lav systemisk eksponering, pga. minimal absorpsjon via huden. Individuelle faktorer som bidrar til økt systemisk eksponering kan imidlertid forekomme (f.eks. skadet hudbarriere, overdreven bruk).

Zalna® skal forskrives med forsiktighet til atopikere. Zalna® skal ikke påføres samtidig som andre lokale midler (gjelder også kosmetikk) på grunn av mulig inkompatibilitet og interaksjon med tretinoin. Det skal utvises særlig forsiktighet i bruken av keratolytiske midler som svovel, salisylsyre, benzoylperoksid eller resorcinol og kjemiske slipemidler. Hvis pasienten er blitt behandlet med slike preparater, må virkningen av peelingmidler være opphørt før oppstart av Zalnabehandling. Noen medisinske rensemidler og oppløsninger med skrubbemidler har en sterk uttørrende virkning. Disse bør ikke brukes av pasienter som får lokalbehandling med tretinoin. Skrubbesåper, såper og kosmetikk samt krydder og lime skal brukes med forsiktighet. På grunn av økt følsomhet overfor UV-stråling kan fotosensitivitet forekomme.

Referanser:

 1. Zalna® SPC (18.12.2018) avsnitt 4.1
 2. Zalna® SPC (18.12.2018)avsnitt 4.2
 3. Zalna® SPC (18.12.2018) avsnitt 4.4

Zalna® i Felleskatalogen

Zalna®

Zalna®

Akne er en kronisk inflammasjon i den felles utførselsgangen fra talgkjertel og hårsekk.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

zalna

Utvalgt sikkerhetsinformasjon om Zalna

Om ViatrisConnect

ViatrisConnect er en informasjonsportal for helsepersonell. Her finner du helsefaglig informasjon innen en rekke forskjellige områder, som allergi, kvinnehelse, hudproblemer, gastro, vitaminer osv., i tillegg til foredrag, webinarer, studier og produktinformasjon.

Innholdet på ViatrisConnect er forbeholdt de som jobber innen helsesektoren. Jobber du ikke innen helsesektoren, kan du lese mer om Viatris, produkter og terapiområder på viatris.com/no

Arbeider du som helsepersonell?