Hiprex™

Referanser

 1. Hiprex SPC (24.09.2020) 3, 4.1., 4.2. 4.3., 4.5.
 2. Nasjonal faglig retningslinje, Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, sist oppdatert 16.11. 2021 (30.06.2022)
 3. Wenche Haugen og Olav Spigset. Hvordan forebygge residiverende urinveisinfeksjoner etter menopausen? Tidsskr Nor Legeforen 2015, 135: 42-4, doi: 10.4045/tidsskr.14.1021
 4. Hvordan forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre?, Antibiotika.no, 24.08.2020 (30.06.2022)

Referanser

 1. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.1.
 2. Hiprex SPC (24.09.2020) 3.
 3. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.5, sist oppdatert 13.06.2019 (27.01.2021)
 4. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.2
 5. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.3, 4.4, 4.5
 6. Per Espen Akselsen og Stephan Ore. Antibiotikabruk i primærhelsetjensten, Urinveisinfeksjoner i sykehjem, versjon: 2.2, sist oppdatert 16.06.2020 (27.01.2021)
 7. Hvordan forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre?, Antibiotika.no, 24.08.2020 (27.01.2021)

Utvalgt sikkerhetsinformasjon for Hiprex

Kontraindisert ved alvorlig nedsatt lever- og nyrefunksjon, alvorlig dehydrering, metabolsk acidose.1 Metenamin vil ikke ha effekt ved akutte urinveisinfeksjoner og infeksjoner i nyreparenkymet.1 Hiprex skal ikke benyttes sammen med sulfonamider pga. fare for krystalluri.1

Referanse:

 1. Hiprex SPC (06.10.2022), 4.3., 4.4., 4.5.

HIP-2023-0035 | 02.2023

Hiprex på 1 minuttHiprex™ i Felleskatalogen

Studier

Spørsmål og svar

 1. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.1.
 2. Hiprex SPC (24.09.2020) 3.
 3. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.5, sist oppdatert 13.06.2019 (27.01.2021)
 4. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.2
 5. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.3, 4.4, 4.5
 6. Per Espen Akselsen og Stephan Ore. Antibiotikabruk i primærhelsetjensten, Urinveisinfeksjoner i sykehjem, versjon: 2.2, sist oppdatert 16.06.2020 (27.01.2021)
 7. Hvordan forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre?, Antibiotika.no, 24.08.2020 (27.01.2021)

Hiprex™

Hiprex™

Hiprex™

Spørsmål og svar

Sprøsmål og svar om Hiprex

Spørsmål og svar om Hiprex

Om ViatrisConnect

ViatrisConnect er en informasjonsportal for helsepersonell. Her finner du helsefaglig informasjon innen en rekke forskjellige områder, som allergi, kvinnehelse, hudproblemer, gastro, vitaminer osv., i tillegg til foredrag, webinarer, studier og produktinformasjon.

Innholdet på ViatrisConnect er forbeholdt de som jobber innen helsesektoren. Jobber du ikke innen helsesektoren, kan du lese mer om Viatris, produkter og terapiområder på viatris.com/no

Arbeider du som helsepersonell?