Hiprex™

Referanser

 1. Hiprex SPC (24.09.2020) 3, 4.1., 4.2. 4.3., 4.5.
 2. Nasjonal faglig retningslinje, Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, sist oppdatert 16.11. 2021 (30.06.2022)
 3. Wenche Haugen og Olav Spigset. Hvordan forebygge residiverende urinveisinfeksjoner etter menopausen? Tidsskr Nor Legeforen 2015, 135: 42-4, doi: 10.4045/tidsskr.14.1021
 4. Hvordan forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre?, Antibiotika.no, 24.08.2020 (30.06.2022)

Referanser

 1. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.1.
 2. Hiprex SPC (24.09.2020) 3.
 3. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.5, sist oppdatert 13.06.2019 (27.01.2021)
 4. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.2
 5. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.3, 4.4, 4.5
 6. Per Espen Akselsen og Stephan Ore. Antibiotikabruk i primærhelsetjensten, Urinveisinfeksjoner i sykehjem, versjon: 2.2, sist oppdatert 16.06.2020 (27.01.2021)
 7. Hvordan forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre?, Antibiotika.no, 24.08.2020 (27.01.2021)

Studier

Spørsmål og svar

 1. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.1.
 2. Hiprex SPC (24.09.2020) 3.
 3. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.5, sist oppdatert 13.06.2019 (27.01.2021)
 4. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.2
 5. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.3, 4.4, 4.5
 6. Per Espen Akselsen og Stephan Ore. Antibiotikabruk i primærhelsetjensten, Urinveisinfeksjoner i sykehjem, versjon: 2.2, sist oppdatert 16.06.2020 (27.01.2021)
 7. Hvordan forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre?, Antibiotika.no, 24.08.2020 (27.01.2021)

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Kontraindisert ved alvorlig nedsatt lever- og nyrefunksjon, alvorlig dehydrering, metabolsk acidose.1 Metenamin vil ikke ha effekt ved akutte urinveisinfeksjoner og infeksjoner i nyreparenkymet.1 Hiprex skal ikke benyttes sammen med sulfonamider pga. fare for krystalluri.1

Referanse:

 1. Hiprex SPC (06.10.2022), 4.3., 4.4., 4.5.

HIP-2023-0035 | 02.2023

Hiprex™ i Felleskatalogen

Hiprex™

Hiprex™

Hiprex™

Spørsmål og svar

Sprøsmål og svar om Hiprex

Spørsmål og svar om Hiprex