Hiprex™

Hiprex (metenaminhippurat)

Hiprex™

Hiprex brukes som langtidsprofylakse ved kronisk residiverende urinveisinfeksjoner (UVI) etter initialbehandling med kjemoterapeutika eller antibiotika.1 I tillegg er Hiprex indisert ved kort eller langtid kateterdrenasje eller ved transuretrale operasjoner. Bør også overveies ved enkeltkateterisering, cytoskopier og ved uroddynamiske målinger i urinveiene.1

Hiprex er indisert til voksne og barn i alderen 6-12 år ved disse diagnoser og forhold.1

Dosering av Hiprex

Hiprex doseres med 1 gram morgen og kveld, fortrinnsvis etter urinering.4 Barn mellom 6 og 12 år kan bruke halv tablett eller halv dosepose to ganger daglig.4

Hyppig urinveisinfeksjoner

Tre eller flere cystitter i løpet av ett år. Residiverende ukomplisert cystitt kan betraktes som enkeltstående cystitter.3

Symptomer ved ukomplisert cystitt

  • Smerter ved vannlating
  • Hyppig vannlating
  • Økt vannlatingstrang

Medikamentell og annen profylakse

Metenaminhippurat kan redusere bakterienes bindingsevne og ha en viss effekt i forebyggingen av hyppig ukomplisert cystitt.3 Effekten av tranebær er usikker.3 Østriol kan ha en forebyggende effekt hos eldre kvinner.3 Akupunktur minsker residivtendens via redusert resturin.3

Hiprex – forebygging av UVI uten resistensutvikling

Metenaminhippurat (Hiprex) virker ved at metenamin hydroliseres til formaldehyd i sur urin. Det er ikke beskrevet resistens mot formaldehyd eller kryssresistens til antibiotika.6

Omdanningen til formaldehyd er avhengig av pH i urinen og tid urinen står i blæren. pH må være < 5.5-6 for å oppnå bakteriostatiske konsentrasjoner av formaldehyd.6

Bruken av Hiprex til sykehjemspasienter bør følges opp.6 En pågående studie ser på effekten av Hiprex til eldre over 70 år.7

Referanser

  1. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.1.
  2. Hiprex SPC (24.09.2020) 3.
  3. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.5, sist oppdatert 13.06.2019 (27.01.2021)
  4. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.2
  5. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.3, 4.4, 4.5
  6. Per Espen Akselsen og Stephan Ore. Antibiotikabruk i primærhelsetjensten, Urinveisinfeksjoner i sykehjem, versjon: 2.2, sist oppdatert 16.06.2020 (27.01.2021)
  7. Hvordan forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre?, Antibiotika.no, 24.08.2020 (27.01.2021)

Hiprex™

Hiprex™

Hiprex™

Spørsmål og svar

Sprøsmål og svar om Hiprex

Spørsmål og svar om Hiprex