Hva er urinveisinfeksjon?

Urinveisinfeksjon (UVI), samlebetegnelse for infeksjoner i urinveiene, skyldes som regel bakterier som har kommet inn i urinrøret.1 Når urinveisinfeksjonen kommer i urinrøret eller i urinblæren omtales det som blærekatarr eller urinveisinfeksjon.1 Ved nyrebekkenbetennelse har bakteriene kommet lenger opp, helt til nyrene og nyrebekkenet.1

Normal blære og betent blære

Bakteriene kommer vanligvis fra tarmen og inn via urinrøret. Den vanligste bakterien er Escherichia coli, E-coli.2 Andre bakterier kan også forårsake urinveisinfeksjon.2 Det varierer hvor langt opp i urinveiene bakteriene går, avhengig av bakterienes egenskaper, forholdene i urinveiene og pasientens infeksjonsforsvar.

Urinveisinfeksjon og andre diagnoser
Svie omkring urinrøret kan forekomme uten at det kan påvises bakterier i urinen. Det kan være en ukomplisert urinveisinfeksjon, selv om urinundersøkelsen gir utslag på bakterier.2 Kvinner kan få småskader omkring urinrøret etter samleie og dette kan kjennes som symptomene på urinveisinfeksjon. Det kan også forekomme irritasjon i underlivet ved overdreven hygiene.

Referanser:

 1. Felleskatalogen.no, Urinveisinfeksjon, blærekatarr, siste oppdatert 16.06.2020 (03.02.2021)
 2. Hunskår Steinar. Allmennmedisin, Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal A/S 1997 3. opplag: 497-503

Symptomer

Øvre urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon i øvre urinveiene, nyrebekkenbetennelse, pyelonefritt

Øvre urinveisinfeksjon

Nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt)

I sjeldne tilfeller går infeksjonen opp i urinleder, nyrebekken eller nyrevev. Dette kalles en øvre urinveisinfeksjon eller nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt).1,2

De fleste milde til moderate tilfeller kan behandles hjemme med antibiotika.2 Sykehusopphold anbefales for gravide og små barn, spesielt for de under 6 måneder.2

De vanligste mikrobene er Escherichia coli, Klebsiella spp, Proteus spp og andre gramnegative stavbakterier, samt enterokokker.2

Symptomer ved pyelonefritt:2

Barn

 • Uspesifikke med feber
 • Abdominalsmerter
 • Oppkast
 • Dårlig trivsel

Eldre barn og voksne

Akutte frostanfall

 • Temperaturstigning til 39-40°C
 • Kvalme
 • Oppkast
 • Smerter i flanke og abdomen
 • Bankeømhet over nyrelosjene
 • Eventuelt uten typiske symptomer

Bakteriologisk undersøkelse av urin skal alltid foretas ved mistanke om pyelonefritt.2

Referanser:

 1. Hunskår Steinar. Allmennmedisin, Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal A/S 1997 3. opplag: 497-503.
 2. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Pyelonefritt, versjon 1.6. sist oppdatert 01.12.2020 (03.02.2021)

Asymptomatisk bakteriuri

Asymptomatisk bakteriuri

Bakterier i urinen uten symptomer fra urinveiene

Symptomfri bakteriuri, asymptomatisk bakteriuri, er funn av bakterier i urinen uten at du har noen symptomer fra urinveiene.1

 • Gravide er den eneste gruppen med denne tilstanden som har dokumentert nytte av antibiotikabehandling og det anbefales screening blant alle gravide for å oppdage tilstanden.2
 • Eldre med asymptomatisk bakteriuri trenger ikke antibiotika.2
 • Pasienter som bruker kateter og har asymptomatisk bakteruri trenger ikke antibiotika, ved symptomer er skifte av kateter viktigst.2

Forekomsten av asymptomatisk bakteriuri:2

 • 2-5 % hos gravide
 • 1-2 % hos unge kvinner
 • 10-30 % hos eldre kvinner

Det er høy forekomst blant sykehjemspasienter og demente. Pasienter med permanent urinveiskateter får bakteriuri.

Referanser:

 1. Hunskår Steinar. Allmennmedisin, Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal A/S 1997 3. opplag: 497-503.
 2. Anders Bærheim og Nils Grude. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Asymptomatisk bakteruri, versjon 2.3. sist oppdatert 01.12.2016 (03.02.2021)

Urinveisinfeksjoner i sykehjem

Antall som får urinveisinfeksjoner, både asymptomatisk bakteruri og alvorlige UVI’er øker med alderen. Over 50% av kvinner og 30% av menn i sykehjem får urinveisinfeksjon.1

Gramnegative tarmbakterier, som E.coli, Klebsiella og Proteus er vanligst.1 Deretter enterokokker, men også Stafylokokker og Pseudomonas forekommer.1

Vanlige symptomer foreligger ikke alltid. Uspesifikke symptomer kan være:1

 • nedsatt allmenntilstand
 • redusert matinntak
 • fall
 • forvirringstilstand og liknende

Ved akutt delir må alltid infeksjon i urinveiene, evt. luftveiene, vurderes som årsak.1

Det er ikke anbefalt å bruke antibiotika ved asymptomatisk bakteriuri.1 Rutinemessig eller tilfeldig bakteriologisk undersøkelse av urin frarådes.1 Ved behov for antibiotikabehandling, anbefales det å alternere mellom førstevalgene.1

Referanser:

 1. Akselsen, Per Espen og Ore, Stephan, Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, urinveisinfeksjoner i sykehjem, versjon: 2.2, sist oppdatert: 16.06.2020 (03.02.2021)

Bestill vår brosjyre

Symptomer

Nedre urinveisinfeksjon

Infeksjon i urinrør og blære

Øvre urinveisinfeksjon

Øvre urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon i øvre urinveiene.