Spørsmål og svar

Vanlige spørsmål fra helsepersonell vedrørende Furadantin®

HIP-2023-0035 | 02.2023

Kan man drikke alkohol når man tar denne medisinen? Påvirker det behandlingen på noe vis?

Det går fint å nyte alkohol i moderate mengder. Generelt er det slik at for mye alkohol kan være en belastning for kroppen og dermed er det er vanskeligere å bli kvitt infeksjonen – men det går bra å kombinere Furadantin® med alkohol i moderate mengder.

Skal man ta Furadantin®med mat?

Ja, legemiddelet tas bedre opp, og risikoen for bivirkninger som kvalme reduseres.1

Referanse:

  1. Furadantin® SPC (23.08.2022) 4.2.

Kan man knuse tablettene?

Ja, tablettene kan knuses* og løses lett i væske eller kan blandes i mat.

* se Felleskatalogen.no, foto beskrivelse

Referanse:

  1. Furadantin SPC (23.08.2022), 4.2.

Inneholder Furadantin®laktose?

Ja,laktosemonohydrat.

Referanse:

  1. Furadantin SPC (23.08.2022), 6.1

Er magnesiumstearat (et hjelpestoff i Furadantin®) animalsk eller vegetabilsk?

Vegetabilsk. Utvunnet fra palmeolje.

Er det fargestoff i tabletten?

Nei. Substansen gir den gule fargen. Ingen fargestoffer.1

Referanse: Furadantin SPC (23.08.2022), 5.2

Kan Furadantin® misfarge urinen?

Ja, urinen kan få brunfarge som kommer fra omvandlingsproduktet.

Referanse:

  1. Furadantin® SPC (23.08.2022) 5.2.

Hvorfor skal man være forsiktig med behandling med Furadantin® om man har diabetes?

Forsiktighet skal iakttas ved diabetes mellitus, elektrolyttforstyrrelser og B-vitaminmangel.

For den perifere neuropatien er følgende predisponerende faktorer angitt: Nedsatt nyrefunksjon, anemi, diabetes mellitus, elektrolyttforstyrrelser og B-vitaminmangel.

Referanse: Furadantin SPC (23.08.2022), 4.4., 4.8.

Furadantin®

Furadantin® mod urinveisinfeksjon

Furadantin® er et kjemoterapeutikum med bredt antibakterielt spektrum.

Dosering av Furadantin1

furadantin

Normaldosen 50 mg 3-4 ganger daglig i en uke for voksne.