Spørsmål og svar

Vanlige spørsmål fra helsepersonell vedrørende Furadantin®

Kan man drikke alkohol når man tar denne medisinen? Påvirker det behandlingen på noe vis?

Det går fint å nyte alkohol i moderate mengder. Generelt er det slik at for mye alkohol kan være en belastning for kroppen og dermed er det er vanskeligere å bli kvitt infeksjonen – men det går bra å kombinere Furadantin® med alkohol i moderate mengder.

Skal man ta Furadantin®med mat?

Ja, det tas bedre opp og risikoen for bivirkninger som kvalme reduseres.

Kan man knuse tablettene?

Ja, tablettene kan knuses og blandes i væske eller i mat.

Kan man sole seg om man tar Furadantin®?

Ja, det går fint.

Inneholder Furadantin®laktose?

Ja

Er magnesiumstearat (et hjelpestoff i Furadantin®) animalsk eller vegetabilsk?

Vegetabilsk. Utvunnet fra palmeolje.

Er det fargestoff i tabletten?

Nei. Substansen gir den gule fargen. Ingen fargestoffer.

Kan Furadantin® misfarge urinen?

Ja, urinen kan få brunfarge som kommer fra omvandlingsproduktet.1.

Referanse:

  1. Furadantin® SPC (04.10.2018) 5.2.

Hvorfor skal man være forsiktig med behandling med Furadantin® om man har diabetes?

Diabetes (samt B-vitaminmangel og nedsatt nyrefunksjon) er oppført som en risikofaktor for utvikling av perifer neuropati.
Diabetikere kan også ha redusert nyrefunksjon. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon gir lav urankonsentrasjonen i urinen, og en dårligere effekt. Nedsatt nyrefunksjon gir også økt risiko for polynevropati.

Furadantin®

Furadantin® mod urinveisinfeksjon

Furadantin® er et kjemoterapeutikum med bredt antibakterielt spektrum.

Dosering av Furadantin

furadantin

Normaldosen 50 mg 3-4 ganger daglig i en uke for voksne.