Utfordringen med å vurdere smerte: Kan kunstig intelligens objektivt måle en subjektiv opplevelse?

Referanser

  1. Prkachin KM, Hammal Z. Computer mediated automatic detection of pain-related behavior: prospect, progress, perils. Front Pain Res (Lausanne). [Internet] 2021. (Accessed on Jun 8, 2022);1;2:788606. Available at: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpain.2021.788606/full

  2. Pouromran F, Radhakrishnan S, Kamarthi S. Exploration of physiological sensors, features, and machine learning models for pain intensity estimation. PLoS One. [Internet] 2021. (Accessed on Jun 8, 2022);16(7):e0254108. Available at: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0254108

  3. Wu CL, Liu SF, Yu TL, Shih SJ, Chang CH, Yang Mao SF, Li YS, Chen HJ, Chen CC, Chao WC. Deep Learning-Based Pain Classifier Based on the Facial Expression in Critically Ill Patients. Front Med (Lausanne). [Internet] 2022. (Accessed on Jun 8, 2022);9:851690. Available at: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2022.851690/full

NON-2023-2595 03/23

 

Om ViatrisConnect

ViatrisConnect er en informasjonsportal for helsepersonell. Her finner du helsefaglig informasjon innen en rekke forskjellige områder, som allergi, kvinnehelse, hudproblemer, gastro, vitaminer osv., i tillegg til foredrag, webinarer, studier og produktinformasjon.

Innholdet på ViatrisConnect er forbeholdt de som jobber innen helsesektoren. Jobber du ikke innen helsesektoren, kan du lese mer om Viatris, produkter og terapiområder på viatris.com/no

Arbeider du som helsepersonell?