Instruksjonfilm

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Bondil® (alprostadil)

Bør ikke brukes ved økt risiko for priapisme, ved unormal penisanatomi, balanitt, akutt eller kronisk urethritt.1 Bondil® er kontraindisert for pasienter hvor seksuell aktivitet ikke er anbefalt.1 Er partners gravid eller planlegger å bli gravid, bør kondom brukes.2 Feil innføring eller pasienter med blødningsdefekter har økt risiko for urethralblødning. På grunn av faren for hypotensjon eller synkope, bør pasienten informeres om symptomene på lavt blodtrykk.2 Pasienter som bruker antikoagulantia eller som har blødningsforstyrrelser kan ha øket tendens til uretrablødning.3 Smerter i penis som opptrer hos ca. 30% av pasientene.4 Andre vanlige bivirkninger er hodepine, svimmelhet, symptomatisk hypotensjon, hematom, muskelspasmer, mindre blødning i uretra, forlenget ereksjon, peyronies sykdom, vaginal svie/kløe (hos partner).4

Referanser:

  1. Bondil® SPC (11.06.2018), avsnitt 4.3
  2. Bondil® SPC (11.06.2018), avsnitt 4.4
  3. Bondil® SPC (11.06.2018), avsnitt 4.5
  4. Bondil® SPC (11.06.2018), avsnitt 4.8

Felleskatalogen

Bondil® brosjyre

Bondil® i Felleskatalogen

Bondil® (alprostadil)

Bondil middel mot erektil dysfunksjon.

Bør ikke brukes ved økt risiko for priapisme, ved unormal penisanatomi, balanitt, akutt eller kronisk urethritt.1 Bondil® er kontraindisert for pasienter hvor seksuell aktivitet ikke er anbefalt.1 Er partners gravid eller planlegger å bli gravid, bør kondom brukes.2 Feil innføring eller pasienter med blødningsdefekter har økt risiko for urethralblødning. På grunn av faren for hypotensjon eller synkope, bør pasienten informeres om symptomene på lavt blodtrykk.2 Pasienter som bruker antikoagulantia eller som har blødningsforstyrrelser kan ha øket tendens til uretrablødning.3 Smerter i penis som opptrer hos ca. 30% av pasientene.4 Andre vanlige bivirkninger er hodepine, svimmelhet, symptomatisk hypotensjon, hematom, muskelspasmer, mindre blødning i uretra, forlenget ereksjon, peyronies sykdom, vaginal svie/kløe (hos partner).4

 

 

 

Referanser:

  1. Bondil® SPC (11.06.2018), avsnitt 4.3
  2. Bondil® SPC (11.06.2018), avsnitt 4.4
  3. Bondil® SPC (11.06.2018), avsnitt 4.5
  4. Bondil® SPC (11.06.2018), avsnitt 4.8

Felleskatalogen

Instruksjonfilm

Bondil middel mot erektil dysfunksjon.

Bondil middel mot erektil dysfunksjon.