Hiprex™

Referanser

 1. Hiprex SPC (24.09.2020) 3, 4.1., 4.2. 4.3., 4.5.
 2. Nasjonal faglig retningslinje, Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, sist oppdatert 16.11. 2021 (30.06.2022)
 3. Wenche Haugen og Olav Spigset. Hvordan forebygge residiverende urinveisinfeksjoner etter menopausen? Tidsskr Nor Legeforen 2015, 135: 42-4, doi: 10.4045/tidsskr.14.1021
 4. Hvordan forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre?, Antibiotika.no, 24.08.2020 (30.06.2022)

Referanser

 1. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.1.
 2. Hiprex SPC (24.09.2020) 3.
 3. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.5, sist oppdatert 13.06.2019 (27.01.2021)
 4. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.2
 5. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.3, 4.4, 4.5
 6. Per Espen Akselsen og Stephan Ore. Antibiotikabruk i primærhelsetjensten, Urinveisinfeksjoner i sykehjem, versjon: 2.2, sist oppdatert 16.06.2020 (27.01.2021)
 7. Hvordan forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre?, Antibiotika.no, 24.08.2020 (27.01.2021)

Utvalgt sikkerhetsinformasjon for Hiprex

Kontraindisert ved alvorlig nedsatt lever- og nyrefunksjon, alvorlig dehydrering, metabolsk acidose.1 Metenamin vil ikke ha effekt ved akutte urinveisinfeksjoner og infeksjoner i nyreparenkymet.1 Hiprex skal ikke benyttes sammen med sulfonamider pga. fare for krystalluri.1

Referanse:

 1. Hiprex SPC (06.10.2022), 4.3., 4.4., 4.5.

HIP-2023-0035 | 02.2023

Hiprex™ i Felleskatalogen

Studier

Spørsmål og svar

 1. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.1.
 2. Hiprex SPC (24.09.2020) 3.
 3. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.5, sist oppdatert 13.06.2019 (27.01.2021)
 4. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.2
 5. Hiprex SPC (24.09.2020) 4.3, 4.4, 4.5
 6. Per Espen Akselsen og Stephan Ore. Antibiotikabruk i primærhelsetjensten, Urinveisinfeksjoner i sykehjem, versjon: 2.2, sist oppdatert 16.06.2020 (27.01.2021)
 7. Hvordan forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre?, Antibiotika.no, 24.08.2020 (27.01.2021)

Hiprex™

Hiprex™

Hiprex™

Spørsmål og svar

Sprøsmål og svar om Hiprex

Spørsmål og svar om Hiprex