Zyclara®

Zyclara® til behandling av aktiniske keratoser

Zyclara®

Personer som har vært eksponert for intenst sollys over mange år, har størst risiko for utvikling av aktiniske keratoser.1 Mer enn 80 prosent av aktiniske keratose forekommer på de hudområdene som er mest utsatt for sollys, som hodet, halsen, underarmene og hendene.1 Tilstanden forekommer oftere med økende alder, og er hyppigere hos menn og hos personer med lys hud. I en studie i Nederland fant man minst en aktinisk keratose hos 38 prosent av alle som ble undersøkt i aldersgruppen over 50 år.1

Typisk forekommer en eller flere rødlige eller grå- til gulbrune, tørre, skjellende hudforandringer med diameter 0,1-2,5 cm.1 Forandringene er ofte lettere å kjenne enn å se, og de finnes på områder som utsettes for sol - håndrygg, ansikt, hals og hodebunn.1 I tidlige stadier er huden ru og sandpapiraktig, men etter hvert blir den tykkere og skjelldannelse kommer til. De fleste flekkene er symptomfrie, men noen forårsaker kløe eller litt ubehag, eventuelt litt brenning eller svie i huden.1

Behandling av aktiniske keratoser
Valg av behandling avhenger av hvilken type aktinisk keratose, antall og utbredelse pasienten har. Dette er alternativene: Lokalbehandling med kremer, kurretasje, kryobehandling, PDT (fotodynamisk behandling) eller kirurgi ved tykke lesjoner.1

Zyclara® – effektiv behandling av store felt med aktinisk keratose2
Zyclara® med virkestoffet imiquimod 3,75 % er indisert for lokalbehandling av klinisk karakteristisk, ikke-hyperkeratotisk, ikke-hypertrofisk synlig eller palpabel aktinisk keratose (AK) i ansiktet og hodebunnen, hos immunkompetente når andre lokale behandlingsalternativer er kontraindisert eller uaktuelle.3

Zyclara® er en videreutvikling av Aldara® (imiquimod 5 %) for å kunne behandle store felt med både kliniske- og subkliniske AK-lesjoner, såkalt feltkanserisering for å unngå utvikling til plateepitelkreft.2

Imiquimod er et immunmodulerende middel som stimulerer kroppens eget immunforsvar med å kvitte seg med skadete cellene som utvikles til aktinisk keratose .2,4 Studier på aktinisk keratose dokumenterer at 92 % av AK lesjonene ble fullstendig tilhelt etter behandling med Zyclara®.2 Etter 1 års oppfølging var det liten residiv.2

En stor fordel med Zyclara® er at man kan behandle store områder på opptil 200 cm2 med både kliniske og subkliniske aktinske keratoser, og behandlingen gir et godt kosmetisk resultat.2,5

Imiquimod er et av de første virkestoff som man vet aktiverer toll-like reseptorer (TLR), en viktig del av kroppens immunforsvar.2,4 Disse reseptorene varsler kroppen om angrep fra f.eks. virus, bakterier eller sopp. Aktivering av TLR fører til en stimulering av immunforsvarets celler, som f.eks. monocytter, makrofager og dendrittiske celler.2,4 Dette resulterer i en lokal eliminering av virusinfiserte celler eller tumorceller.2,4

Zyclara® er en effektiv behandling som gir god langtidseffekt, dessuten er den enkel for pasienten å bruke hjemme.2,4

Hvordan bruke Zyclara® ved aktinisk keratose?5
Zyclara® bør påføres 1 gang daglig før sengetid på huden i det påvirkede området i 2 behandlingsperioder, hver på 2 uker, adskilt av en 2-ukers behandlingspause, eller slik legen har bestemt det. Det kan brukes opptil 2 engangsposer per påføring.5

Zyclara® bør påføres 1 gang daglig før sengetid på huden i det påvirkede området og forbli på huden i ca. 8 timer.5 I denne perioden skal dusjing og bading unngås. Før påføring av kremen, bør pasienten vaske behandlingsområdet med mild såpe og vann og la området tørke ordentlig. Zyclara® bør påføres som en tynn film på hele behandlingsområdet og gnis inn inntil kremen forsvinner.5 Opp til 2 engangsposer med Zyclara® kan påføres behandlingsområdet (ansikt eller hodebunn, men ikke begge på en gang) ved hver daglige påføring.5 Zyclara® skal være på huden i ca. 8 timer; etter dette er det viktig at kremen fjernes ved å vaske området og hendene med mild såpe og vann. Hendene må vaskes nøye før og etter påføring av kremen.5

Hva kan forventes under behandling?6
Lokale hudreaksjoner i det behandlede området er delvis forventet og vanlig på grunn av virkningsmekanismen.4,6 Det kan gis en hvileperiode på flere dager hvis det er nødvendig på grunn av pasientens ubehag eller alvorlighetsgraden av den lokale hudreaksjonen.6 Ingen 2-ukers behandlingsperioder bør imidlertid forlenges på grunn av glemte doser eller hvileperioder. En forbigående økning av antallet aktiniske keratoser kan forekomme under behandlingen på grunn av imikvimods sannsynlige evne til å synliggjøre og behandle subkliniske lesjoner.5 Behandlingsrespons kan ikke vurderes adekvat før lokale hudreaksjoner er forsvunnet. Pasientene skal fortsette behandlingen som forskrevet. Behandlingen skal fortsettes i hele behandlingsforløpet, selv om alle aktiniske keratoser synes å være forsvunnet.5

Under behandlingen og inntil helingen vil utseendet av den påvirkede huden trolig skille seg merkbart ut fra normal hud.6 Lokale hudreaksjoner er vanlige, men disse reaksjonene minker generelt i intensitet under behandlingen eller slutter etter at imikvimodkrembehandlingen er over.6 I sjeldne tilfeller kan inflammatoriske reaksjoner inkludert væskende hud og erosjoner, forekomme bare etter få påføringer av imikvimodkrem.6 Det er en forbindelse mellom den fullstendige fjerningshastigheten og intensiteten av lokale hudreaksjoner (f.eks. erytem). Disse lokale hudreaksjonene kan ha sammenheng med stimulering av den lokale immunresponsen.6

Det kliniske resultatet av behandlingen fastslås etter tilheling av det behandlede hudområdet , ca. 8 uker etter avsluttet behandling, og deretter ved passende intervaller basert på klinisk vurdering.  Lesjoner som ikke responderer fullstendig på behandling ved 8 uker etter den andre behandlingsperioden, skal på nytt undersøkes nøye og en ny 2-ukers behandling med Zyclara® kan vurderes.5 En alternativ behandling anbefales hvis behandlede lesjon(-er) viser utilstrekkelig respons på Zyclara®. Aktinisk keratose som er fjernet etter to behandlingskurer, hver på 2 uker, og deretter kommer tilbake, kan behandles med ytterligere en eller to 2-ukers kurer med Zyclara® etter minst 12 uker behandlingspause.5

Referanser:

  1. NHI nettside november 2020. https://nhi.no/sykdommer/hud/skjellende-utslett-ekskl-eksem-og-psoriasis/aktinisk-keratose/
  2. Stockfleth E. Lmax and imiquimod 3.75 %: The new standard in AK management. Jour EADV 2015, vol 29 (Suppl.1 ) 9-14
  3. Zyclara® SPC (25.06.2020) avsnitt 4.1 (indikasjon)
  4. Zyclara® SPC (25.06.2020) avsnitt 5.1 (farmakodynamiske egenskaper)
  5. Zyclara® SPC (25.06.2020) avsnitt 4.2 (dosering og administrasjonsmåte)
  6. Zyclara® SPC (25.06.2020) avsnitt 4.4 (advarsler og forsiktighetsregler)

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Zyclara®

Indikasjon:1
Zyclara® er indisert for lokalbehandling av klinisk karakteristisk, ikkehyperkeratotisk, ikkehypertrofisk synlig eller palpabel aktinisk keratose (AK) på ansiktet og hodebunnen hos immunkompetente voksne når andre lokale behandlingsalternativer er kontraindisert eller uaktuelle.

Forsiktighetsregler:1,2
Behandling med imikvimodkrem anbefales ikke før huden er tilhelet etter enhver foregående legemiddelbehandling eller kirurgisk behandling. Påføring på skadet hud kan føre til økt systemisk absorpsjon av imikvimod, noe som kan medføre økt risiko for bivirkninger. Hudområdet som behandles bør beskyttes mot sollys. Imikvimod anbefales ikke for behandling av AK-lesjoner med tydelig hyperkeratose eller hypertrofi slik det sees i kutane horn. Lokale hudreaksjoner: Under behandlingen og inntil helingen vil utseendet av den påvirkede huden trolig skille seg merkbart ut fra normal hud. Lokale hudreaksjoner er vanlige, men disse reaksjonene minker generelt i intensitet under behandlingen eller slutter etter at imikvimodkrembehandlingen er over. I sjeldne tilfeller kan inflammatoriske reaksjoner inkludert væskende hud og erosjoner, forekomme bare etter få påføringer av imikvimodkrem. Det er en forbindelse mellom den fullstendige fjerningshastigheten og intensiteten av lokale hudreaksjoner (f.eks. erytem). Disse lokale hudreaksjonene kan ha sammenheng med stimulering av den lokale immunresponsen. Videre har imikvimod potensial til å forverre inflammatoriske tilstander i huden. Hvis pasientens ubehag eller intensiteten av de lokale hudreaksjonene krever det, kan det tas en behandlingspause på flere dager. Behandlingen med imikvimodkrem kan tas opp igjen etter at hudreaksjonen har moderert seg. Intensiteten av lokale hudreaksjoner synes å være lavere i den andre behandlingsperioden enn den første behandlingsperioden med Zyclara®. Systemiske reaksjoner: Influensalignende systemiske tegn og symptomer kan ledsage eller til og med komme før intense lokale hudreaksjoner og kan omfatte tretthet, kvalme, feber, myalgier, artralgier og frysninger. Doseavbrytelse eller dosejustering bør vurderes.

Referanser:

  1. Zyclara® SPC (25.06.2020) avsnitt 4.1 og 4.4
  2. Zyclara® SPC (25.06.2020) avsnitt 4.8 og 4.9

Zyclara® i Felleskatalogen

Zyclara®

Zyclara®

Lokalbehandling av aktinisk keratose

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Utvalgt sikkerhetsinformasjon om Zyclara

Utvalgt sikkerhetsinformasjon om Zyclara

Om ViatrisConnect

ViatrisConnect er en informasjonsportal for helsepersonell. Her finner du helsefaglig informasjon innen en rekke forskjellige områder, som allergi, kvinnehelse, hudproblemer, gastro, vitaminer osv., i tillegg til foredrag, webinarer, studier og produktinformasjon.

Innholdet på ViatrisConnect er forbeholdt de som jobber innen helsesektoren. Jobber du ikke innen helsesektoren, kan du lese mer om Viatris, produkter og terapiområder på viatris.com/no

Arbeider du som helsepersonell?