allergisk rhinitt Banner 1048 x 288

Allergisk rhinitt

Forekomst, symptomer og diagnose

Hva er allergisk rhinitt?
Allergisk rhinitt er en inflammasjon i neseslimhinnen, som oppstår når den blir eksponert for allergener.1

Allergisk rhinitt påvirker pasientene
Allergisk rhinitt rammer ca. 30 % av verdens befolkning og prevalensen øker.2

Pasienter kan ha symptomer på allergisk rhinitt hele året.3 Symptomene kan påvirke daglige aktiviteter og kontrollen på andre atopiske sykdommer.4

Dymista_1_1_callout

Det er på tide å ta allergisk rhinitt på alvor:

52% av pasientene føler seg ikke utvilt etter én natt søvn.5

Her er noen eksempler på hvordan pasienter blir påvirket av symptomer

Søvn
52 % av pasienter med helårlig allergisk rhinitt føler seg ikke uthvilt etter én natt søvn (n=2305). Selv for pasienter med sesongrelatert allergisk rhinitt er andelen 35 % (n=1257).5

Produktivitet på jobb
Pasienter med alvorlig allergisk rhinitt rapporterte om 4 dagers fravær fra jobb per år, og en merkbar påvirkning på produktiviteten med 38 dager per år.6

Produktivitet på skole
Studenter med symptomer på allergisk rhinitt har 40 % større sannsynlighet for å gå ned én hel karakter ved eksamen sammenlignet med studenter uten symptomer på allergisk rhinitt. 7

Fritidsaktiviteter og sosialt liv
61 % av pasienter med helårlig allergisk rhinitt mener at symptomene påvirker gjennomføring av utendørsaktiviteter (n=2305). For pasienter med sesongrelatert allergisk rhinitt er andelen 52 % (n=1257).5

37 % av pasienter med helårlig allergisk rhinitt mener at symptomene påvirker deres ønske om å besøke venner (n=2305). For pasienter med sesongrelatert allergisk rhinitt er andelen 24 % (n=1257).5

Selvfølelse
53 % av pasienter med allergisk rhinitt føler seg moderat eller alvorlig trøtt eller utslitt, og 47 % føler seg moderat eller alvorlig irritabel eller frustrert.5

33 % føler seg moderat eller alvorlig flau over oppførselen sin.5

Astma
Allergisk rhinitt er en risikofaktor for utvikling av astma.8 70-90 % av pasienter med astma har også allergisk rhinitt.8

Vanlige allergisymptomer
En person med allergisk rhinitt har ofte forkjølelseslignende symptomer som nysing, kløe i nese og øyne, rennende og tett nese, og rødhet i øynene.1 Disse symptomene kommer vanligvis kort tid etter eksponering overfor allergener.

VANLIGE ÅRSAKER TIL ALLERGISK RHINITT9

Husstøvmidd
Allergisk rhinitt er forårsaket av et protein i avføringen til husstøvmidden. Symptomene er verst når man våkner og kan vedvare hele året. Man kan oppleve en forverring om våren og høsten.

Dyreallergener
Symptomer kan oppstå som følge av kontakt med kjæledyr. Symptomene kan vedvare gjennom hele året eller bare i perioder, det avhenger av eksponering.

Pollenproduserende trær og planter
Symptomer oppstår fra tidlig på året til sen vår, dvs. helt til bjørkepollensesongen er over.

Gresspollen
Symptomer oppstår gjennom sommeren, typisk fra juni til august.

Allergener på arbeidsplassen
Symptomene blir gjerne bedre når personen er borte fra jobb i helger og ferier.

Diagnostisering av allergisk rhinitt10

 • 1Det første steget i å diagnostisere allergisk rhinitt er å få relevant informasjon fra pasienten.
  En detaljert sykehistorie er nødvendig, med tilhørende symptomer og andre atopiske sykdommer.
 • 2Undersøke nesen.
  Se etter:
  • Allergisk rynkeAllergisk rynke
  • Allergisk blank neseAllergisk blank nese
  • HypertrofiHypertrofi
  • Skjev neseseptumSkjev neseseptum
 • 3Hva øker/reduserer symptomene.
  Det kan være verdt å vurdere årstid, innendørs/utendørs beliggenhet, f.eks. hjemme eller på jobben.
 • 4Nåværende behandling.
  Sjekk hvilke behandling(er) pasienten bruker og hvordan de tar behandlingen.

Referanser:

 1. NHI.no Pro, Allergisk nesetetthet og høysnue. Sist revidert 12.08.2020. Sist lest 13.11.2020. https://nhi.no/sykdommer/barn/ore-nese-hals/allergisk-nesetetthet/?page=1
 2. Jacobs RL. Ciclesonide for the treatment of seasonal allergic rhinitis. Expert Review of Clinical Immunology 2011; 7(6): 735-741.
 3. Bousquet J, et al. Characteristics of intermittent and persistent allergic rhinitis: DREAMS study group. Clin Exp Allergy 2005; 35(6): 728-732.
 4. Canonica GW, Bousquet J, Mullol J, et al. A survey of the burden of allergic rhinitis in Europe. Allergy 2007; 62(Suppl. 85): 17-25.
 5. Valovirta E, et al. The voice of the patients: allergic rhinitis is not a trivial disease. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2008; 8(1): 1-9.
 6. Pitman R, et al. Episode pattern and healthcare utilisation in patients with seasonal allergic rhinitis. Allergy 2012; 67(Suppl. 96): 342.
 7. Walker S, et al. Seasonal allergic rhinitis is associated with a detrimental effect on examination performance in United Kingdom teenagers: case-control study. J Allergy Clin Immunol. 2007; 120(2): 381-387.
 8. World Allergy Organization, 2015. Available at: http://www.worldallergy.org/education-and-programs/education/allergic-disease-resource-center/professionals/combined-allergic-rhinitis-and-asthma-syndrome. Last accessed: November 2020.
 9. helsebiblioteket.no, Allergisk rhinokonjuktivitt, Revidert 2017. Sist lest 13.11.2020. https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5968&key=144534
 10. Scadding GK, Kariyawasam HH, Scadding G, et al. BSACI guideline for the diagnosis and management of allergic and non-allergic rhinitis (Revised Edition 2017; First edition 2007). Clin Exp Allergy 2017; 47(7): 856‑889.