B vitamin banner image

B-vitaminmangel

En vitamin B12 mangel vil påvirke celler som deler seg raskt (som erytrocytter). Hvorfor påvirket det bare celler som deler seg raskt og ikke andre celler (som hjerneceller)?

Vitamin B12 er nødvendig for DNA-syntesen. I celler som deler seg raskt pågår DNA-syntesen i høyere takt enn i celler som ikke deler seg like raskt. Effekten av en B12-vitaminmangel påvirker derfor i større utstrekning celler som har en rask celledeling.