B vitamin banner image

B-vitaminmangel

Hvorfor inneholder TrioBe den kombinasjonen av mengden til B12, B6 og folat?

Dosene baserer seg på moderne doseeffektstudier som viser at 500μg B12 og folsyre er nok for optimal homocysteinsenkning. Høyere doser gir ingen økt effekt. 1% av gitt dose B12 tas opp via passiv diffusjon. For pasienter som helt mangler intrinsisk faktor er 500 μg B12 nok.