Creon®

Hva Creon er:

Behandling med Creon® bidrar til å forbedre fordøyelsen i tilfeller hvor du ikke har nok fordøyelsesenzymer selv. Denne tilstanden kalles eksokrin pankreasinsuffisiens (EPI).

Hver gang du spiser produserer bukspyttkjertelen fordøyelsesenzymer. Dette for å hjelpe med opptak av næringsstoffer i maten. Noen ganger produserer imidlertid ikke bukspyttkjertelen nok enzymer til å bryte ned maten, og du må tilføre disse enzymene. Det er noen sykdommer relatert til bukspyttkjertelen, som kan føre til at den ikke produserer nok enzymer. Den mest vanlige er kronisk pankreatitt. Samtidig er det slik at produksjonen reduseres med årene,9 men de fleste trenger likevel ikke å ta tilskudd av enzymer.1  

Når du har EPI, bryter ikke kroppen din ned maten slik den skal, og klarer ikke å absorbere næringsstoffer tilstrekkelig. Du kan da oppleve ett eller flere av følgende symptomer:2

 • Luft i magen og følelse av oppblåsthet. 
 • Magesmerter som øker med inntak av fet mat.
 • Diaré.
 • Illeluktende og fettrik avføring, også kalt steatoré.
 • Uønsket vekttap.

Dersom du har det slik, kan det være at du trenger å ta fordøyelsesenzymer (Creon®).

 • Creon inneholder en enzymblanding som kalles “pankreatin”.1
 • Enzymene kommer fra bukspyttkjertlene til svin, og er lik de kroppen selv     produserer. Creon er derfor godt tolerert.3
 • De små kornene i Creon enterokapsler frisetter langsomt pankreatin i tarmen (kornene som ikke brytes ned av magesaft, kalles minimikrosfærer).
 • Enzymene i Creon fordøyer så maten når den passerer gjennom tarmen.

Creon® består av tre enzymer:1

 • Lipase for å bryte ned fett.
 • Protease for å bryte ned proteiner.
 • Amylase for å bryte ned karbohydrater
 • Når du tar Creon® sammen med maten, vil du få tilskudd av de viktige enzymene som ikke er til stede i løpet av fordøyelsen på grunn av EPI. Dette bidrar til å normalisere fordøyelsen, og vil hjelpe på plagene som oppstår på grunn av for lite enzymer.1

Riktig bruk av Creon®:

For å gjenopprette normal fordøyelse, og hjelpe til med å absorbere næringsstoffene er Creon®  laget slik at den erstatter de manglende enzymene fra bukspyttkjertelen, noe som gjør at du vil få tilnærmet lik et næringsopptak som en frisk bukspyttkjertel har.1

 • Doseringen er individuell og avhenger av sykdommens alvorlighetsgrad samt sammensetningen av kosten. Det anbefales å ta enzymene under eller umiddelbart etter måltidene.
 • Kapslene bør svelges hele med mye væske, og de skal ikke knuses eller tygges4
 • Om nødvendig, kan du åpne kapselen og blande innholdet i en sur væske,som f.eks juice, eplepuré eller yoghurt, og svelge dette med en gang, uten å tygge.4
 • Creon® skal ikke blandes med varm drikke eller lagres ved høye temperaturer, ettersom høy temperatur skader enzymene den inneholder.10
 • Creon® skal ikke holdes i munnen over lengre tid. Dette kan føre til irritasjon og gi sår i munnen, på leppen og tungen.4
 • Noen vanlige bivirkninger av Creon® er diaré, kvalme, forstoppelse, oppkast og følelse av oppblåsthet. Hvis du opplever uvanlige bivirkninger, må du kontakte lege umiddelbart.3

Hva brukes Creon for:

Creon brukes hos barn og voksne ved “eksokrin pankreasinsuffisiens” (EPI). En tilstand hvor bukspyttkjertelen (pankreas) ikke lager nok enzymer til å fordøye maten. Det forekommer ofte hos personer med: (Men kan også oppstå uten noen av disse)7

 • Cystisk fibrose, en sjelden genetisk sykdom
 • Blokkerte utførselsganger fra bukspyttkjertelen eller galleblæren
 • Akutt eller kronisk betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
 • Kreft i bukspyttkjertelen
 • Hele eller deler av bukspyttkjertelen fjernet (delvis eller total pankreatektomi)
 • Hele eller deler av magesekken fjernet (delvis eller total gastrektomi)
 • Tidligere mage-tarm bypasskirurgi
 • Shwachman-Diamonds syndrom, en svært sjelden genetisk sykdom

Dosering:

Creon® er tilgjengelig i tre styrker – Creon® 10 000, Creon® 25 000 og Creon® 35000. Her representerer antallet (f.eks. 25 000) enheter med lipaseenzymer som er til stede i medisinen.5
Anbefalt dosering for Creon er 40 000 - 80 000 (Ph.Eur.enh)  ved et hovedmåltid, og 25 000 – 40 000  (Ph.Eur.enh) ved et mellommåltid.6
 

1 kapsel Creon 10000 inneholder 150 mg pankreatin tilsvarende lipase 10000 Ph.Eur.enheter, amylase

8000 Ph.Eur.enheter og protease 600 Ph.Eur.enheter.

1 kapsel Creon 25000 inneholder 300 mg pankreatin tilsvarende lipase 25000 Ph.Eur.enheter, amylase

18000 Ph.Eur.enheter og protease 1000 Ph.Eur.enheter.

Indikasjon og utvalgt sikkerhetsinformasjon: Indikasjoner:7 Eksokrin pankreasinsuffisiens med malabsorpsjon hos barn og voksne, ofte assosiert med, men ikke begrenset til, kronisk pankreatitt, cystisk fibrose, pankreas-kreft, pankreaskirurgi, gastrektomi, akutt pankreatitt, gastrointestinal bypassoperasjon (f.eks. Billroth II gastroenterostomi), obstruksjon i gallekanalene eller den felles gallegangen (f.eks. fra neoplasma) og/eller Shwachman-Diamonds syndrom.
Utvalgt sikkehetsinformasjon:8 Dårlig tarmpassasje (strikturer) i nedre del av tynntarm/blindtarm og tykktarm (fibroserende kolonopati) er rapportert hos pasienter med cystisk fibrose som tar høye doser pankreatinprodukter. Uvanlige abdominale symptomer eller forandringer i abdominale symptomer bør likevel vurderes medisinsk for å utelukke muligheten for tarmskader, særlig hvis pasienten tar mer enn 10 000 enheter lipase/kg/dag.

Referanser:

1: Creon SPC (01.12.2022) Avsnitt 5.1
2: Björn Lindkvist,Diagnosis and treatment of pancreatic exocrine insufficiency, World J Gastroenterol. 2013 Nov 14; 19(42): 7258–7266
3: Creon SPC (01.12.2022) Avsnitt 4.8
4: Creon SPC (01.12.2022) Avsnitt 4.2
5: Creon SPC (01.12.2022) Avsnitt 2
6. Norsk veileder for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt, NGF-Nytt nr 4. – Desember 2016
7: Creon SPC (01.12.2022) Avsnitt 4.1
8: Creon SPC (01.12.2022) Avsnitt 4.4
9: Rothenbacher D, Löw M, Hardt P. D., et al,  Prevalence and determinants of exocrine pancreatic insufficiency among older studies:
Results of a population-based study. Scandinavian Journal of Gastroenterology 2005;40: 697-704.
10: Creon SPC (01.12.2022) Avsnitt 6.4

CRE-2022-1099_NO 01/2023

Utvalgt sikkerhets informasjon

Creon (pankreatin) 10000, 25000, 35000

Indikasjoner:
Eksokrin pankreasinsuffisiens med malabsorpsjon hos barn og voksne.

Dosering og bruk
Dosering er individuell og avhenger av sykdommens alvorlighetsgrad og sammensetningen av kosten. I henhold til norske retningslinjer er anbefalt dosering 40000 – 80000 IE til hvert hovedmåltid, og 25000 – 40000 IE til hvert mellommåltid.1 Kapslene bør tas under eller umiddelbart etter mat. Det er viktig å sikre tilstrekkelig væsketilførsel hele tiden.

Utvalgt sikkehetsinformasjon:
Som en forsiktighetsregel bør uvanlige symptomer fra magen eller endringer i symptomer fra magen vurderes medisinsk for å utelukke mulig skade på kolon, særlig hvis pasienten tar mer enn 10000 enheter lipase/kg/dag.

Pakninger og priser
Creon 10000/25000/35000 IE100 stk (boks)
Det er fri prisfastsettelse på produkter i reseptgruppe F

Refusjonsberettiget bruk
Sekretorisk pankreasinsuffisiens med malabsorpsjon, ICPC koder: D99 Intestinal malabsorpsjon, D99 Postoperativ malabsorbsjon IKA, T99 Cystisk fibrose
ICD koder: E84 Cystisk fibrose, K90 Intestinal malabsorpsjon, K91.2 Postoperativ malabsorpsjon, ikke klassifisert annet sted

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: Creon 10 000 og 25 000: 01.11.2021, Creon 35 000: 21.09.2021

1. Norsk veileder for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt, NGF- Nytt nr 4. – Desember 2016

For mer informasjon, se hele preparatomtalen (SPC):

CRE-2022-1054 12/2022

Viatris AS, Hagaløkkveien 26, PB 194,1371 Asker, infonorge@viatris.com

Creon® i Felleskatalogen