Creon produktinformasjon

Behandling med Creon® bidrar til å forbedre fordøyelsen i tilfeller hvor pasienten ikke har nok fordøyelsesenzymer. Denne tilstanden kalles eksokrin pankreasinsuffisiens (EPI).

Hver gang man spiser produserer bukspyttkjertelen fordøyelsesenzymer for å hjelpe med opptak av næringsstoffer i maten. Noen ganger produserer imidlertid ikke bukspyttkjertelen nok enzymer til å bryte næringsstoffene i maten, og enzymer må da tilføres. Det er noen sykdommer relatert til bukspyttkjertelen, som kan føre til at den ikke produserer nok enzymer. Den mest vanlige er kronisk pankreatitt. Samtidig er det slik at enzymproduksjonen reduseres med årene,1 men de fleste trenger likevel ikke å ta tilskudd av enzymer.2Når pasienten har EPI, bryter ikke kroppen ned maten slik den skal, og klarer ikke å absorbere næringsstoffer tilstrekkelig. Pasienten kan da oppleve ett eller flere av følgende symptomer:3

 • Luft i magen og følelse av oppblåsthet. 
 • Magesmerter som øker med inntak av fet mat.
 • Diaré.
 • Illeluktende og fettrik avføring, også kalt steatoré.
 • Uønsket vekttap.

Dersom pasienten har det slik, kan det være behov for å ta fordøyelsesenzymer (Creon®).

 • Creon inneholder en enzymblanding som kalles “pankreatin”.2
 • Enzymene kommer fra bukspyttkjertlene til svin, og er lik de kroppen selv produserer. Creon er derfor godt tolerert.4
 • De små kornene i Creon enterokapsler frisetter langsomt pankreatin i tarmen (kornene som ikke brytes ned av magesaft, kalles minimikrosfærer).
 • Enzymene i Creon fordøyer så maten når den passerer gjennom tarmen.

Creon® består av tre enzymer:2

 • Lipase for å bryte ned fett.
 • Protease for å bryte ned proteiner.
 • Amylase for å bryte ned karbohydrater
 • Når man tar Creon® sammen med maten, får man tilskudd av de viktige enzymene som ikke er til stede i løpet av fordøyelsen på grunn av EPI. Dette bidrar til å normalisere fordøyelsen, og vil hjelpe på plagene som oppstår på grunn av for lite enzymer.2

Riktig bruk av Creon®:

For å gjenopprette normal fordøyelse, og hjelpe til med å absorbere næringsstoffene er Creon®  laget slik at den erstatter de manglende enzymene fra bukspyttkjertelen, noe som fører til tilnærmet lik næringsopptak som en frisk bukspyttkjertel.2

 • Doseringen er individuell og avhenger av sykdommens alvorlighetsgrad samt sammensetningen av kosten. Det anbefales å ta enzymene under eller umiddelbart etter måltidene.5
 • Kapslene bør svelges hele med mye væske, og de skal ikke knuses eller tygges.5
 • Ved svelgebesvær (f.eks. småbarn og eldre pasienter) kan kapslene åpnes forsiktig og minimikrosfærene blandes med syrlig, myk mat (pH < 5,5) som ikke krever tygging, eller minimikrosfærene kan tas med syrlig væske (pH < 5,5). Dette kan være eplemos eller yoghurt eller fruktjuice, f.eks. eple- appelsin- eller ananasjuice.5
 • Knusing eller tygging av minimikrosfærene eller blanding med mat eller væske med pH over 5,5 kan ødelegge beskyttelseslaget. Dette kan resultere i tidlig utslipp av enzymer i munnhulen og kan føre til redusert effekt og irritasjon av slimhinnene. Det er derfor viktig at ikke noe av legemiddelet forblir i munnen.5
 • Noen vanlige bivirkninger av Creon® er diaré, kvalme, forstoppelse, oppkast og følelse av oppblåsthet.4

Indikasjon - Creon:7

Behandling av eksokrin pankreasinsuffisiens med malabsorpsjon hos barn og voksne. Eksokrin pankreasinsuffisiens er ofte assosiert med, men ikke begrenset til:

 • kronisk pankreatitt
 • cystisk fibrose
 • pankreas cancer
 • pankreaskirurgi
 • gastrektomi
 • akutt pankreatitt
 • gastrointestinal by-pass operasjon (f.eks Billroth II gastroenterostomi)
 • obstruksjon i gallekanalene eller den felles gallegangen (f.eks fra neoplasma)
 • Shwachman-Diamonds syndrom

Dosering:5

Doseringen bør tilpasses individuelt basert på graden av fordøyelsesforstyrrelser og fettinnholdet i måltidet. Den nødvendige dosen for et måltid varierer fra ca 25000 til 80000 Ph.Eur.enheter lipase og halvparten av den individuelle dosen ved mellommåltider. Dette tilsvarer 1-3 kapsler av Creon 25000 for et måltid.

Referanser:

1: Rothenbacher D, Löw M, Hardt P. D., et al,  Prevalence and determinants of exocrine pancreatic insufficiency among older studies:
Results of a population-based study. Scandinavian Journal of Gastroenterology 2005;40: 697-704.
2: Creon SPC (01.12.2022) Avsnitt 5.1
3: Björn Lindkvist,Diagnosis and treatment of pancreatic exocrine insufficiency, World J Gastroenterol. 2013 Nov 14; 19(42): 7258–7266
4: Creon SPC (01.12.2022) Avsnitt 4.8
5: Creon SPC (01.12.2022) Avsnitt 4.2

CRE-2023-0976

Obligatorisk informasjon

Creon (pankreatin) 10000, 25000, 35000

Indikasjoner

Eksokrin pankreasinsuffisiens med malabsorpsjon hos barn, ungdom og voksne, ofte assosiert med, men ikke begrenset til pankreatektomi, kronisk pankreatitt, cystisk fibrose, pancreas cancer, pankreaskirurgi, gastrektomi, akutt pankreatitt, gastrointestinal bypassoperasjon (f.eks. Billroth II gastroenterostomi), obstruksjon i gallekanalene eller den felles gallegangen (f.eks. fra neoplasma) og/eller Shwachman-Diamonds syndrom.

Dosering og bruk

Doseringen er individuell og avhenger av sykdommens alvorlighetsgrad samt sammensetningen av kosten. Det anbefales å ta enzymene under eller umiddelbart etter måltidene. Den nødvendige dosen for et måltid varierer fra ca. 25000 til 80000 Ph.Eur.enheter lipase og halvparten av den individuelle dosen ved mellommåltider. Dette tilsvarer 1-3 kapsler av Creon 25000 for et måltid.

Kapslene bør svelges hele med mye væske, og de skal ikke knuses eller tygges. Ved svelgebesvær (f.eks. småbarn og eldre pasienter) kan kapslene åpnes forsiktig og minimikrosfærene blandes med syrlig, myk mat (pH < 5,5) som ikke krever tygging, eller minimikrosfærene kan tas med syrlig væske (pH < 5,5).

Utvalgt sikkerhetsinformasjon:

 • Forsiktighetsregler: Dårlig tarmpassasje (strikturer) i nedre del av tynntarm/blindtarm og tykktarm (fibroserende kolonopati) er rapportert hos pasienter med cystisk fibrose som tar høye doser pankreatinprodukter. Uvanlige abdominale symptomer eller forandringer i abdominale symptomer bør likevel vurderes medisinsk for å utelukke muligheten for tarmskader, særlig hvis pasienten tar >10 000 enheter lipase/kg/dag.
  Hjelpestoffer: Inneholder <23 mg natrium pr. enterokapsel, og er så godt som natriumfritt.
 • Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Magesmerter. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast, utspilt mage.

Pakninger og priser

Creon 10000/25000/35000 IE100 stk (boks)
Det er fri prisfastsettelse på produkter i reseptgruppe F

Refusjon

Refusjonsberettiget bruk: Sekretorisk pankreasinsuffisiens med malabsorpsjon, cystisk fibrose. ICPC koder: D99 Intestinal malabsorpsjon, D99 Postoperativ malabsorbsjon IKA, T99 Cystisk fibrose
ICD koder: E84 Cystisk fibrose, K90 Intestinal malabsorpsjon, K91.2 Postoperativ malabsorpsjon, ikke klassifisert annet sted.               

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: Creon 10000 og 25000: 01.12.2022, Creon 35000: 10.10.2023

For mer informasjon, se hele preparatomtalen (SPC):

CRE-2023-0975

Creon® i Felleskatalogen

Om ViatrisConnect

ViatrisConnect er en informasjonsportal for helsepersonell. Her finner du helsefaglig informasjon innen en rekke forskjellige områder, som allergi, kvinnehelse, hudproblemer, gastro, vitaminer osv., i tillegg til foredrag, webinarer, studier og produktinformasjon.

Innholdet på ViatrisConnect er forbeholdt de som jobber innen helsesektoren. Jobber du ikke innen helsesektoren, kan du lese mer om Viatris, produkter og terapiområder på viatris.com/no

Arbeider du som helsepersonell?