Divisun®

Den daglige dosen av vitamin D

Ikke alle får den tilstrekkelige, daglige dosen av vitamin D fra sollys og kosthold.1 For å forebygge eller behandle D-vitaminmangel hos voksne og unge kan Divisun® (kolekalsiferol, vitamin D3) være et alternativ.2

Divisun® - D-vitamin tilgjengelig på resept
Divisun® kommer i 3 forskjellige styrker med vitamin D3.2
 • 20 µg (800 IE)2
 • 50 µg (2000 IE)2
 • 100 µg (4000 IE)2

Divisun® tablettene er hvite til lysegule i fargen.2 Det er 90 tabletter i pakken for alle tre styrker av Divisun®.2 20 µg er rund og 7mm i diameter, 50 µg er oval og 14 mm lang og 100 µg er oval og 16mm lang med delestrek.2 De tre ulike styrkene gir en fleksibel dosering og kan tilpasses hver enkelt pasients behov med dosering én gang daglig.2

 • 50 µg (2000 IE) og 100 µg (4000 IE) er for behandling av D-vitaminmangel hos voksne og ungdom.2 100 µg tabletten har delestrek.2
 • 20 µg (800 IE) brukes til forebygging og behandling av D-vitaminmangel hos voksne og ungdom.2 20 µg kan også brukes som supplement ved spesifikk osteoporosebehandling hos pasienter med risiko for D-vitaminmangel. Ved denne indikasjonen bør supplerende kalsium vurderes.2

D-vitaminmangel defineres som serumnivåer av 25-hydroksykolekalsiferol (25(OH)D) < 25 nmol/l.2
Divisun® tabletter kan svelges hele eller knuses.2 Tablettene kan tas med mat.2 Dosen bør bestemmes av behandlende lege. Dosen skal justeres avhengig av ønskede serumnivåer av 25-hydroksykolekalsiferol (25(OH)D), sykdommens alvorlighetsgrad og pasientens respons på behandlingen.2

Dagsdosen bør ikke overskride 100 µg.2

Divisun® inneholder hverken svin eller laktose.2

Referanseområder:3

Tabell utarbeidet av Viatris

Doseringsanbefaling ved D-vitaminmangel1

Divisun®

Divisun®

 • Kontroll av 25-OH vitamin D etter 3 måneder.1
 • Overvektige pasienter, pasienter med malabsorpsjon og de som står på bestemte legemidler kan ha behov for større doser vitamin D (x 2-3).1

Valg av kombinasjonspreparat (vitamin D og kalsium) avhengig av pasientens inntak av kalsium og
vitamin D bør vurderes individuelt. 1

Divisun®

 • Halveringstiden for vitamin D3 er 3-4 uker1,4

Individuell refusjon for Divisun med blåreseptsøknad, ifølge § 5-14, blåreseptforskriften, sendes via tjenesteportalen for helseaktører for pasienter som har en av diagnosene under.


 • Alvorlig D-vitaminmangel*
 • D-vitaminmangel ved ulcerøs kolitt**
 • D-vitaminmangel ved Crohns sykdom**
 • D-vitaminmangel ved Cøliaki**
 • Cystisk fibrose
 • Kronisk leverlidelse
 • Kronisk nyresvikt
 • Forebygge D-vitaminmangel etter fedmekirurgi
 • D-vitaminmangel etter mage/tarm operasjon**+

Vilkår:

 • * Plasma-25-OH vitamin under (<) 25 nmol/L
 • ** D-vitaminmangel, påvist ved kliniske symptomer eller ved blodprøve

Krav til tidligere behandling:

 • + Minst ett forhåndsgodkjent preparat med ATC-kode A11CC05 (kolekalsiferol) Detremin eller Vigantol
Divisun® i Felleskatalogen

Referanser:

 1. Nasjonal veileder i Endokrinologi, Elektrolytter og ernæring, Vitamin d-mangel, versjon 1.12. oppdatert 25.04.2022 (22.11.2023)
 2. Divisun® 800 IE, Divisun® 2000 IE og 4000 IE SPC, (28.09.2023) avsnitt 2, 3, 4.1, 4.2, 6.1, 6.5
 3. Nasjonal Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi, vitamin D, versjon 5.1, siste oppdatert 28.01.2022 (22.11.2023)
 4. Anders Skinningsrud, D-vitamin – konsentrasjonsmåling og substitusjonsbehandling, A-hus.no, nyhetsbrev nr. 9 september 2012
 5. Helsedirektoratet, rundskriv, stønad ved helsetjenester, vedlegg 1 til § 5-14 legemiddellisten, sist faglig oppdatert: 08.08.2023

 

DES-2023-0016 | 12.2023

Utvalgt sikkerhetsinformasjon for 𝖣𝗂𝗏𝗂𝗌𝗎𝗇1

 • Kontraindisert ved sykdommer og/eller tilstander som fører til hyperkalsemi, hyperkalsiuri.
 • Kontrandisert ved nefrolitiasis, nefrokalsinose og hyperviaminose D.
 • Nedsatt nyrefunksjon
 • Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon kan andre former for vitamin D være nødvendig.
 • Brukes med forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon. Effekt på kalsium-og fosfatnivået bør kontrolleres.
 • Bør forskrives med forsiktighet ved sarkoidose og bør kontrolleres mht. kalsiuminnhold i serum og urin.
 • Ved langtidsbehandling bør serumkalsiumnivået kontrolleres og nyrefunksjonen kontrolleres ved serumkreatininmåling. Spesielt viktig hos eldre som bruker hjerteglykosider eller diuretika, og de med stor tendens til caculusdannelse.
 • Divisun inneholder isomalt, sukrose, hjelpestoffer.

Referanser:

Divisun SPC 20μg, 50μg og 100μg (30.06.2023), avsnitt 2. 4.3, 4.4

DES-2023-0016 | 12.2023

Kort om D-vitaminDivisun® i Felleskatalogen

Doseringsanbefaling ved D-vitaminmangel

Doseringsanbefaling ved D-vitaminmangel

DES-2023-0016 | 12.2023

Om ViatrisConnect

ViatrisConnect er en informasjonsportal for helsepersonell. Her finner du helsefaglig informasjon innen en rekke forskjellige områder, som allergi, kvinnehelse, hudproblemer, gastro, vitaminer osv., i tillegg til foredrag, webinarer, studier og produktinformasjon.

Innholdet på ViatrisConnect er forbeholdt de som jobber innen helsesektoren. Jobber du ikke innen helsesektoren, kan du lese mer om Viatris, produkter og terapiområder på viatris.com/no

Arbeider du som helsepersonell?