Elidel®

Atopisk eksem

Atopisk eksem er en kronisk inflammatorisk, intermitterende og kløende hudsykdom.1 Insidensen har nærmest tredoblet seg de siste 30 år i industrialiserte samfunn.1 Sykdommen har en stor innvirkning på livskvaliteten til både pasient og pårørende.1 Patogenesen er ikke fullstendig klarlagt, men er et komplekst samspill mellom defekt hudbarriere, immun dysfunksjon og infeksiøse- og miljømessige triggerfaktorer.1 Svikt i hudbarrieren fører til økt transdermalt vanntap og tørr hud.1 Dette øker disposisjonen for hudinfeksjon ved en økt penetrasjon av irritanter og allergener gjennom hudbarrieren.1 Nyere forskning har vist at mangfoldet av hudens mikroflora er signifikant redusert i affiserte hudområder hos pasienter med atopisk eksem sammenlignet med kontroller, og at denne endring skjer ved oppblussing av eksemet.1 Atopisk eksem er en kronisk, intermitterende sykdom og som hos de fleste har et langvarig forløp. Hos mange barn forsvinner symptomene i tenårene, men noen fortsetter med symptomer gjennom hele livet.1

Behandling av atopisk eksem
Fuktighetskrem er grunnbehandling for å unngå uttørring av huden, og bør påføres en til flere ganger om dagen.1 Lokale steroider er førstelinjebehandling av atopisk eksem når eksemet blusser opp, men steroider kan ha følgende begrensninger:1

Hudatrofi2, svekker hudbarrieren3, økt risiko for hudinfeksjoner4, systemisk absorbsjon5, innvirkning på HPA aksen6.

Elidel® kan være et godt alternativ til topikale steroider.1,2

Elidel® – effektiv behandling av atopisk eksem1
Elidel® er en steroidfri krem til behandling av atopisk eksem som gir en rask og varig lindring mot kløe og som beskytter hudbarrieren.1

Elidel® er indisert for pasienter i aldersgruppen fra 3 måneders alder mild eller moderat atopisk eksem når behandling med topikale kortikosteroider er frarådet eller ikke er mulig, for eksempel ved intoleranse overfor topikale steroider, manglende effekt av topikale steroider eller ved bruk i ansikt og på hals hvor forlenget intermitterende behandling med topikale steroider er uegnet.7

Elidel® er i mange tilfeller dokumentert like effektivt som lokale steroider.1

Elidel® kan brukes ved akutt behandling for å hemme oppblussingen av eksem eller som langtidsbehandling for å forebygge oppblussing av eksem.10

Elidel® inneholder virkestoffet pimecrolimus, en calcineurinhemmer.11,14 Fungerer gjennom selektivt å hemme calcineurin som behøves for aktivering av T-celler. Gjennom inhibering hemmes frisettingen av cytokiner og antistoffproduksjon, og på den måten hemmes inflammasjonen.1,11

Hvordan bruke Elidel®?
Elidel® kan brukes til korttidsbehandling av tegn og symptomer på atopisk eksem og til intermitterende langtidsbruk for å forebygge oppblussing.10

Behandling med Elidel® skal starte ved første tegn og symptomer på atopisk eksem.10 Elidel® skal kun påsmøres områder som er affisert av atopisk eksem. Behandlingen stoppes når tegn og symptomer forsvinner. Behandlingen bør være intermitterende, kortvarig og ikke kontinuerlig.10

Elidel® påsmøres i et tynt lag på det affiserte hudområdet 2 ganger daglig og kremen gnis forsiktig og fullstendig inn. Hvert berørte hudområde bør behandles med Elidel® inntil symptomene er forsvunnet. Behandlingen bør deretter seponeres.10

Elidel® kan anvendes på alle hudområder, inkludert hode og ansikt, nakke og intertriginøse områder, med unntak av slimhinner.10

Ved langtidsbehandling av atopisk eksem, bør behandling med Elidel® igangsettes ved første tegn og symptomer på atopisk eksem for å forhindre oppblussing av sykdommen.10

Elidel® bør påsmøres 2 ganger daglig. Fuktighetskremer kan påsmøres umiddelbart etter bruk av Elidel®.10

Tolereres godt
Elidel® er utmerket til bruk på sensitive hudområder som ansikt, øyelokk og hals.8 Gir ikke hudatrofi, reduserer steroidindusert hudatrofi og forbedrer den epidermale barrieren.3,12

Milde og forbigående reaksjoner på applikasjonsstedet kan forekomme.13,15 Dersom reaksjonene blir alvorlige, bør nytte og risiko ved behandlingen revurderes. Unngå kontakt med øyne og slimhinner.¹³ Tørk nøye av eller skyll med vann dersom kremen kommer i kontakt med øyne/slimhinner.
Overdreven eksponering av huden i form av ultrafiolett lys, inkl. solarium eller behandling med PUVA, UVA eller UVB bør unngås.13 Fuktighetskremer kan påføres umiddelbart etter applisering av pimecrolimus.10 Bør ikke brukes som okklusjonsbehandling.13

Referanser:

 1. Luger T, De Raeve L, Gelmetti C, Kakourou T,et.al. Recommendations for pimecrolimus 1% cream in the treatment of mild -to-moderate atopic dermatitis: from medical needs to a new treatment algorithm. Eur J Dermatol 2013;23 (6):758-66
 2. Hengge UR., Ruzicka T., Schwartz RA., Cork MJ. Adverse effects of topical glucocorticosteroids. J am acad dermatol 2006; 54: 1-15
 3. Jensen JM., Pfeiffer S., Witt M. et al. Different effects of pimecrolimus and bethametasone on the skin barrier in patients with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2009; 124: R19-28
 4. Hoetzenecker W. Meingassner JG., Ecker R., Stingl G., Stuetz A., Elbe-Burger A. Corticosteroids but not pimecrolimus affect viability, maturation and immune function of murine epidermal Langerhans cells. J Invest Dermatol 2004; 122:673-84
 5. Lübbe J., Friedlander SF., Cribier B. et al.Safety, efficacy and dosage of 1 % pimecrolimus cream for the treatment of atopic dermatitis in daily practice. Am J Clin Dermatol 2006; 7:121-131
 6. Gilbertson EO, Spellman MC, Piacquadio DJ, et al. Super potent topical corticosteroid use associated with adrenal suppression: clinical considerations. J Am Acad Dermatol 1998;38:318-21
 7. Elidel® SPC (07.12.2021) avsnitt 4.1
 8. Hoeger PH., Lee KH., Jautova J. The treatment of facial atopic dermatitis in children who are intolerant of, or dependent on, topical corticosteroids: a randomized, controlled clinical trial.. Br J Dermatol 2009 ;160:415-22
 9. Luger TA. Lahfa M., Fölster-Holst R. Long-term safety and tolerability of pimecrolimus cream 1 % and topical corticosteroids in adults with moderate to severe atopic dermatitis. J Dermatlog Treat 2004;15: 169-78
 10. Elidel® SPC (07.12.2021) avsnitt 4.2
 11. Elidel® SPC (07.12.2021) avsnitt 5.1
 12. Murrel DF., Calvieri S., Ortonne JP. A randomized controlled trial of pimecrolimus cream 1% in adolescents and adults with head and neck atopic dermatitis and intolerant of, or dependent on, topical corticosteroids. Br J Dermatol 2007; 157: 954-9.
 13. Elidel® SPC (07.12.2021) avsnitt 4.2 og 4.4
 14. Elidel® SPC (07.12.2021) avsnitt 2
 15. Elidel® SPC (07.12.2021) avsnitt 4.8

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Elidel® utvalgt sikkerhetsinformasjon

Indikasjon:1
Behandling av pasienter i aldersgruppen 3 måneder og oppover med mild eller moderat atopisk eksem når behandling med topikale kortikosteroider er frarådet eller ikke er mulig. Dette kan inkludere:

 • Intoleranse overfor topikale kortikosteroider
 • Manglende effekt av topikale kortikosteroider
 • Bruk i ansikt og på hals hvor forlenget intermitterende behandling med topikale kortikosteroider kan være uegnet

Dosering:2
Påføres i et tynt lag på affiserte hudområder 2 ganger daglig. Kan brukes over hele kroppen, unntatt på slimhinner. Påsmøres kun områder som er affisert av atopisk eksem. Dersom bedring ikke sees etter 6 uker, eller ved forverret sykdom, bør behandlingen seponeres. Diagnosen atopisk eksem bør revurderes, og andre behandlingsalternativer vurderes.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon:3
Elidel® krem bør ikke brukes av pasienter med medfødt eller ervervet immunsvikt eller hos pasienter som står på behandlinger som kan føre til immunsuppresjon. Bruk av Elidel® kan føre til milde og forbigående reaksjoner på applikasjonsstedet, som en varm og/eller brennende følelse.

Elidel® kan brukes til korttidsbehandling av tegn og symptomer på atopisk eksem og til intermitterende langtidsbruk for å forebygge oppblussing. Behandling med Elidel® skal starte ved første tegn og symptomer på atopisk eksem.

Langvarig systemisk eksponering med intens immunsuppresjon etter systemisk administrering av kalsineurinhemmere kan gi økt risiko for lymfomer og hudkreft/maligne hudsykdommer hos transplanterte pasienter. Hos pasienter med kraftig betent og/eller ødelagt hud kan den systemiske konsentrasjonen være høyere. Pasienter som utvikler forstørrelse av lymfeknutene bør få undersøkt årsakssammenhengen og følges opp for å sikre at tilstanden går over. Preparatet bør seponeres i fravær av en klar årsakssammenheng eller i nærvær av en akutt, smittsom mononukleose (kyssesyke).

Referanser:

 1. Elidel® SPC (07.12.2021) avsnitt 4.1
 2. Elidel® SPC (07.12.2021) avsnitt 4.2
 3. Elidel® SPC (07.12.2021) avsnitt 4.4 og 4.8

Elidel® i Felleskatalogen

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Elidel

Behandling av pasienter i aldersgruppen 3 måneder og oppover med mild eller moderat atopisk eksem

Om ViatrisConnect

ViatrisConnect er en informasjonsportal for helsepersonell. Her finner du helsefaglig informasjon innen en rekke forskjellige områder, som allergi, kvinnehelse, hudproblemer, gastro, vitaminer osv., i tillegg til foredrag, webinarer, studier og produktinformasjon.

Innholdet på ViatrisConnect er forbeholdt de som jobber innen helsesektoren. Jobber du ikke innen helsesektoren, kan du lese mer om Viatris, produkter og terapiområder på viatris.com/no

Arbeider du som helsepersonell?