Divisun Banner 1048 x 288

Den daglige dosen av vitamin D

Detail Divisun

Ikke alle får den tilstrekkelige, daglige dosen av vitamin D fra sollys og kosthold.1 For å forebygge eller behandle D-vitaminmangel hos voksne og unge kan Divisun® (kolekalsiferol, vitamin D3) være et alternativ.2,3

Divisun® - D-vitamin tilgjengelig på resept
Divisun® kommer i 3 forskjellige styrker med vitamin D3.2,3

 • 50 µg (2000 IE))3
 • 100 µg (4000 IE)3
 • 20 µg (800 IE)2

Divisun® tablettene er hvite til lysegule i fargen.2,3 Det er 90 tabletter i pakken for alle tre styrker av Divisun®.2,3 20 µg er rund og 7mm i diameter, 50 µg er oval og 14 mm lang og 100 µg er oval og 16mm lang med delestrek.2,3 De tre ulike styrkene gir en fleksibel dosering og kan tilpasses hver enkelt pasients behov med dosering én gang daglig.2,3

 • 50 µg (2000 IE) og 100 µg (4000 IE) er for behandling av D-vitaminmangel hos voksne og ungdom.3 100 µg tabletten har delestrek.3
 • 20 µg (800 IE) brukes til forebygging og behandling av D-vitaminmangel hos voksne og ungdom.2 20 µg kan også brukes som supplement ved spesifikk osteoporosebehandling hos pasienter med risiko for D-vitaminmangel. Ved denne indikasjonen bør supplerende kalsium vurderes.2

D-vitaminmangel defineres som serumnivåer av 25-hydroksykolekalsiferol (25(OH)D) < 25 nmol/l.2,3
Divisun® tabletter kan svelges hele eller knuses.2,3 Tablettene kan tas med mat.2,3 Dosen bør bestemmes av behandlende lege. Dosen skal justeres avhengig av ønskede serumnivåer av 25-hydroksykolekalsiferol (25(OH)D), sykdommens alvorlighetsgrad og pasientens respons på behandlingen.2,3

Dagsdosen bør ikke overskride 100 µg.2,3

Divisun® inneholder hverken svin eller laktose.2,3

Referanseområder:4

<25 nmol Uttalt mangel
25-49 nmol/l Moderat til lett mangel
50-75 nmol/l Gråsone, trolig tilfredstillende nivå
76-125 nmol/l Godt nivå
126-225 nmol/l Høyt nivå. Kan forekomme naturlig uten tilskudd.
226-375 nmol/l Høyt nivå. Forekommer ikke naturlig uten tilskudd.
>375 nmol/l Fare for toksiske effekter

Doseringsanbefaling ved D-vitaminmangel1

Divisun table 1 Divisun table 2
 • Kontroll av 25-OH vitamin D etter 3 måneder.1
 • Overvektige pasienter, pasienter med malabsorpsjon og de som står på bestemte legemidler kan ha behov for større doser vitamin D (x 2-3).1

Valg av kombinasjonspreparat (vitamin D og kalsium) avhengig av pasientens inntak av kalsium og vitamin D bør vurderes individuelt. Tablett: Kalcipos 500mg/20 µg x1.1

Divisun content image
 • Halveringstiden for vitamin D3 er 3-4 uker1,5

Divisun® i Felleskatalogen

Referanser:

 1. Nasjonal veileder i Endokrinologi, Elektrolytter og ernæring, Vitamin d-mangel, versjon 1.10. oppdatert 05.03.2021 (10.05.2021)
 2. Divisun® 800 IE, SPC (25.01.2021) avsnitt 2, 3, 4.1, 4.2, 6.1, 6.5
 3. Divisun® 2000 IE og 4000 IE, SPC (26.03.2021) avsnitt 3, 4.1, 4.2, 6.1, 6.5
 4. Nasjonal Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi, tilpasset Akershus Universitetssykehus HF, versjon 2.0, siste oppdatert 01.02.2019 (10.05.2021)
 5. Anders Skinningsrud, D-vitamin – konsentrasjonsmåling og substitusjonsbehandling, A-hus.no, nyhetsbrev nr. 9 september 2012