Kan veganere spise TrioBe?

Ja, det finnes ingen stoffer som har animalsk opprinnelse i TrioBe.

Er det gluten eller laktose i TrioBe?

Nei, det finnes hverken gluten eller laktose i TrioBe.

Hva er de svarte prikkene i TrioBe-tablettene?

Det er cyanokobalamin (B12) som er de svarte prikkene.

Hvorfor blir noen rød på tungen når de bruker TrioBe?

Cyanokobalamin har en intensiv rød farge når det løser seg i vann og noen pasienter blir røde på tungen av det. I tablettene kan man se det som svarte prikker.

Hvorfor inneholder TrioBe den kombinasjonen av mengden til B12, B6 og folat?

Dosene baserer seg på moderne doseeffektstudier som viser at 500μg B12 og folsyre er nok for optimal homocysteinsenkning. Høyere doser gir ingen økt effekt. 1% av gitt dose B12 tas opp via passiv diffusjon. For pasienter som helt mangler intrinsisk faktor er 500 μg B12 nok.

Hvor lang tid tar det før TrioBe gir effekt?

Noen måneder må en forvente.

Har TrioBe effekt ved mangel av intrinsisk faktor?

B12 i TrioBe er 500 mikrogram. Dagsbehovet er 2 mikrogram. Dersom en mangler intrinsisk faktor tas 1% passivt opp i tarmen og 5 mikrogram er da tilstrekkelig for pasientene. Verdiene bør måles og eventuelt kan pasienten bruke injeksjoner i 3-4 uker først for å få en «boost» og deretter fortsette med TrioBe.

En vitamin B12 mangel vil påvirke celler som deler seg raskt (som erytrocytter). Hvorfor påvirket det bare celler som deler seg raskt og ikke andre celler (som hjerneceller)?

Vitamin B12 er nødvendig for DNA-syntesen. I celler som deler seg raskt pågår DNA-syntesen i høyere takt enn i celler som ikke deler seg like raskt. Effekten av en B12-vitaminmangel påvirker derfor i større utstrekning celler som har en rask celledeling.

Øker TrioBe syreproduksjonen i magen?

TrioBe øker ikke syrekonsentrasjonen i magesekken. Når vi prater om magesyre, er det ved nedsatt magesyreproduksjon at TrioBe anbefales. TrioBe trenger ikke å spaltes slik som B12 holdig mat må. Kunstig B12 anbefales ofte til eldre, fordi med alderen minsker produksjonen av magesyre, og evnen til å spalte B12 fra kosten blir nedsatt.

Kan TrioBe erstatte B12-injeksjon?

TrioBe har kun behandling av symptom som indikasjon – ikke behandling av B-vitaminmangel. Det avhenger av pasienten, i normale tilfeller er det mulig å sette pasienten på TrioBe for å forebygge. Er store deler av mage eller tarm operert bort, er TrioBe kontraindisert på grunn av redusert overflate for absorpsjon.

Hvilke pasienter er TrioBe laget for?

TrioBe skal forebygge B-vitaminmangel hos pasienter med risiko som ennå ikke har utviklet symptomer på mangel. Personer med forhøyede nivåer av homocystein eller lave vitaminverdier, men mangler symptomer kan bli vurdert for behandling. Årsaker til utvikling av B-vitaminmangel er hovedsakelig underernæring, malabsorpsjon eller behandling med visse legemidler (magesyrehemmere, folatantagonister, L-Dopa)

Hvorfor er det fare for interaksjon mellom TrioBe og metformin?

Man vet ikke hvorfor metformin gir dårlig opptak av B12. En teori er at metformin gir økt bakterieoppvekst i magesekken og at bakteriene tar opp B12.

Triobe®

Forebygging av symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre

Forebygging av symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre

Diagnostikk

Triobe

S-totalhomocystein er beste måten å kontrollere folsyre- og B12 status.