Kan veganere spise TrioBe?

Ja, det finnes ingen stoffer som har animalsk opprinnelse i TrioBe.

Referanser:

  • Triobe SPC (09.10.2023) avsnitt 6.1

Er det gluten eller laktose i TrioBe?

Nei, det finnes hverken gluten eller laktose i TrioBe.

Referanser:

  • Triobe SPC (09.10.2023) avsnitt 6.1

Hva er de svarte prikkene i TrioBe-tablettene?

Det er cyanokobalamin (B12) som er de svarte prikkene.

Referanser:

  • Triobe SPC (09.10.2023) avsnitt 3

Hvorfor blir noen rød på tungen når de bruker TrioBe?

Cyanokobalamin har en intensiv rød farge når det løser seg i vann og noen pasienter blir røde på tungen av det. I tablettene kan man se det som svarte prikker.

Referanser:

  • Triobe SPC (09.10.2023) avsnitt 3

Hvorfor inneholder TrioBe den kombinasjonen av mengde B12, B6 og folsyre?

Mengden folsyre, vitamin B6 og vitamin B12 er valgt for å gi beskyttelse mot symptomgivende mangel spesielt hos eldre som ofte har malabsorpsjon av folsyre og vitamin B12.

Folsyre og vitamin B12 er nødvendig for visse transmetyleringsprosesser, bl.a. ved syntesen av DNA og RNA. Folsyremangel gir opphav til megaloblastisk anemi av samme type som forårsakes av mangel på vitamin B12.

En intervensjonsstudie har vist at Triobe reduserer forhøyede plasmanivåer av homocystein.

Homocystein er en metabolitt som dannes ved metabolismen av den essensielle aminosyren metionin. Omsettingen av homocystein påvirkes av folsyre, vitamin B6 og vitamin B12 og innholdet av homocystein i blodet stiger markant ved mangel på folsyre og vitamin B12.

Referanser:

  • Triobe SPC (09.10.2023) avsnitt 5.1

Hvor lang tid tar det før TrioBe gir effekt?

Noen måneder må en forvente.

Har TrioBe effekt ved mangel av intrinsisk faktor?

Peroralt tilført vitamin B12 absorberes passivt i tynntarmen uten nærvær av "intrinsic factor". Absorpsjonsgraden er ca. 1 % uavhengig av dosens størrelse. Derfor er 1 tablett TrioBe daglig nok til å dekke dagsbehovet ved alle former for B12-mangel.

Referanser:

  • Triobe SPC (09.10.2023) avsnitt 5.2

En vitamin B12 mangel vil påvirke celler som deler seg raskt (som erytrocytter). Hvorfor påvirket det bare celler som deler seg raskt og ikke andre celler (som hjerneceller)?

Vitamin B12 (kobalamin) er essensiell for DNA-syntesen i alle celler i kroppen. Mangel på vitaminet kan derfor gi symptomer fra alle organsystemer, men den umiddelbare virkningen er størst i vev med rask celledeling, slik som i beinmargen og i tarmslimhinnene.

Referanser:

Kan TrioBe erstatte B12-injeksjon?

TrioBe har kun forebygging av symptomgivende mangel som indikasjon – ikke behandling av B-vitaminmangel. Det avhenger av pasienten, i normale tilfeller er det mulig å sette pasienten på TrioBe for å forebygge. Er store deler av mage eller tarm operert bort, er TrioBe kontraindisert på grunn av redusert overflate for absorpsjon.1

 

Ved behandling av B12 mangel uten alvorlige symptomer: Hvis mangelen skyldes mangelfullt kosthold alene, kan man gi vitamin B12 i lavere doser, for eksempel TrioBe® 1 tablett x 1 (inneholder 0,5 mg vitamin B12 i tillegg til folat- og vitamin B6).2

Referanser:

Hvilke pasienter er TrioBe laget for?

TrioBe skal forebygge B-vitaminmangel hos pasienter med risiko, men som ennå ikke har utviklet symptomer på mangel.1 Årsaker til utvikling av B-vitaminmangel er hovedsakelig underernæring, malabsorpsjon eller behandling med visse legemidler.2

Referanser:

TRIO-2023-0008 | 11.2023

Triobe®

Forebygging av symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre

Forebygging av symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre

Diagnostikk

Triobe

S-totalhomocystein er beste måten å kontrollere folsyre- og B12 status.