TrioBe Banner 1048 x 288

TrioBe®

triobe

TrioBe® er det eneste reseptbelagte kombinasjonslegemiddelet som forebygger symptomgivende mangel på vitamin B6, vitamin B12 og folsyre ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon, spesielt hos eldre.1

Peroral behandling med B12, folat og B6

  • Det er ingen øvre grense for dosering av B12. Anbefalt daglig dose er 2 µg.2 TrioBe® inneholder 500 µg B12(cyanokobalamin).3 Dette er tilstrekkelig selv for dem som mangler "intrinsisk faktor", da 1 % (5 µg) tas passivt opp i tarmen.4
  • Folsyregrense på 1 000 µg (1 mg) er satt for unngå at man ved monoterapi kan skjule en B12-mangel ved å tilføre for høye doser folsyre. Folsyre forbedrer anemiske symptomer, men en latent B12-mangel kan videreutvikles og gi nevrologiske symptomer. TrioBe® inneholder 0,8mg folsyre.3
  • B6 grensen på 25 mg er svært forsiktig valgt, i litteraturen har nevrologiske symptomer blitt sett ved doser rundt 200 mg. Triobe® inneholder 3mg B6 (pyridoksinhydroklorid).3

Mer om Triobe®

TrioBe® forebygger symptomgivende B-vitaminmangel.1 Tablettene er det eneste reseptbelagte kombinasjonslegemiddelet (B12, folsyre, B6) som forebygger symptomgivende B-vitaminmangel ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon, spesielt hos eldre.1

Dosering av TrioBe®
Anbefalt dosering av TrioBe® er 1 tablett daglig som svelges med vann eller eventuelt tygges.5 Tabletten kan knuses. Det er 100 tabletter i en hvit plastbeholder.6

Hva inneholder TrioBe®?
Hver tablett inneholder: Folsyre 0,8 mg, cyanokobalamin (B12) 0,5 mg, pyridoksinhydroklorid (B6) 3 mg1. Hjelpestoffer er:7 kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelseglykolat, magnesiumstearat, vannfri kolloidal silika. Det finnes ingen stoffer av animalsk opprinnelse i TrioBe®. Det er hverken gluten eller laktose i TrioBe®.

Hvorfor TrioBe®?
B-vitaminer er viktig for å opprettholde cellenes naturlige funksjoner. Mengdene i TrioBe® er valgt for å forebygge symptomatisk mangel, særlig hos eldre, som ofte har nedsatt opptak og ofte også et lavt inntak av folsyre og vitamin B12.7 Brukt mengde har i studier vist å redusere forhøyede nivåer av homocystein.7

TrioBe® brukes for å forebygge symptomgivende mangel på vitamin B 6, vitamin B12 og folsyre ved utilstrekkelig inntak av føde eller malabsorpsjon, spesielt hos eldre.1

Referanser:

  1. Triobe® SPC (11.12.2020) avsnitt 4.1
  2. NHI, sykdommer, vitamin B12 mangel, sist revidert: 08.10.2020 (25.05.2021)
  3. Triobe® SPC (11.12.2020)) avsnitt 2
  4. Triobe® SPC (11.12.2020)) avsnitt 5.2
  5. Triobe® SPC (11.12.2020)) avsnitt 4.2
  6. Triobe® SPC (11.12.2020)) avsnitt 6.5
  7. Triobe® SPC (11.12.2020)) avsnitt 5.1