Kalcipos®-Vitamin D

Kalcipos®-Vitamin D

Kalcipos®-Vitamin D inneholder 500 mg kalsium og 20 µg (800 IE)1

Tablettene er filmdrasjerte og kan svelges hele eller knuses.1

 • Kalcipos® brukes til forebygging og behandling av kalsium- og vitamin D-mangel hos eldre.1
 • Kalcipos® er også et vitamin D og kalsiumsupplement i tillegg til spesifikk osteoporosebehandling hos pasienter med risiko for vitamin D- og kalsiummangel.1
 • Kalcipos®-Vitamin D filmdrasjerte tabletter er beregnet til voksne over 18 år.1

Dosering Kalcipos®

 • Voksne og eldre anbefales en tablett daglig. Mengde kalsium i Kalcipos®-Vitamin D er mindre enn vanlig anbefalt daglig inntak. Kalcipos®-Vitamin D er derfor primært beregnet til pasienter med behov for vitamin D-tilskudd utover inntak av 500-1000 mg kalsium daglig via maten. Inntak av kalsium via maten bør beregnes av forskriver.1
 • Pasienter med nedsatt leverfunksjon trenger ingen dosejustering.1
 • Pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon skal ikke bruke Kalcipos®-Vitamin D.1

Hvor mye kalsium er anbefalt?

Kalsium er en viktig bestanddel i skjelettet. Anbefalt inntak for voksne fra 18 årsalder er 800 mg per dag. 900 mg per dag er anbefalt for aldersgruppen 10-18 år, samt gravide og ammende.2

Melk og meieriprodukter bidrar med ca. 70 prosent av det totale kalsiuminntaket.3  Melk og meieriprodukter er den beste kilden til kalsium i norsk kosthold og bidrar også med andre viktige næringsstoffer.3

Gravide og ammende som daglig drikker tre glass melk og spiser to brødskiver med ost får i seg nok kalsium.3 Melk og ost er gode proteinkilder og viktige kilder til kalsium.3 For dem som spiser mindre enn dette, bør det vurderes kalsiumtilskudd (500-1000 mg).3

For postmenopausale kvinner er det holdepunkter for at tilskudd med 500–1000 mg kalsium kan redusere tap av benmasse.2

Individuell refusjon for Kalcipos med blåreseptsøknad, ifølge § 5-14, blåreseptforskriften, sendes via tjenesteportalen for helseaktører for pasienter som har en av diagnosene under.


 • Hypokalsemi
 • Forebygge og behandle mangel på D-vitamin og/eller kalsium etter fedmekirurgi
 • Hypoparathyreoidisme
 • Kronisk nyresykdom, Kronisk nefrittisk syndrom, Nefrotisk syndrom
 • Kronisk leverlidelse
 • Organtransplantasjon av lever eller nyre
 • Forebygge og behandle mangel på D-vitamin og/eller kalsium ved kreft i fordøyelseskanalen/-organ
 • D-vitaminmangel – ved Crohns sykdom, cøliaki eller ulcerøs kolitt

Ingen krav til tidligere behandling eller spesialistkrav

Les mer om Kalcipos® Vitamin D i felleskatalogen.4

Referanser:

 1. Kalcipos®–Vitamin D SPC (09.03.2022) avsnitt 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.8
 2. Helsedirektoratet. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Rapport IS-2170. 01.03.14, side 21
 3. Kosthåndboken – veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten: Utgitt juni 2012, sist endret september 2016, Bestillingsnummer: IS-1972 Utgitt av: Helsedirektoratet, side 203
 4. Kalcipos®–Vitamin D, Felleskatalogen.no (22.11.2023)
 5. Helsedirektoratet, rundskriv, stønad ved helsetjenester, vedlegg 1 til § 5-14 legemiddellisten, sist faglig oppdatert:  23.04.2024

DES-2023-0016 | 12.2023

NO-KALD-2024-00002 | 05.2024

Utvalgt sikkerhetsinformasjon for Kalcipos®:1

 • Skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller nyresvikt.
 • Bør forskrives med forsiktighet til pasienter med sarkoidose.
 • Hyperkalsemi og hyperkalsiuri og sykdommer og/eller tilstander som fører til hyperkalsemi og/eller hyperkalsiuri (for eksempel myelom, benmetastaser, primær hyperparatyreoidisme) er kontraindisert.
 • Unngå bruk ved samtidig nefrolitiasis, nefrokalsinose eller hypervitaminose D.
 • Kontrollér kalsiumnivå i serum og nyrefunksjon, serumkreatinin, ved langtidsbruk. Spesielt viktig hos eldre.

Referanser:

Kalcipos® – Vitamin D SPC (09.03.2022) avsnitt 4.3., 4.4.

DES-2023-0016 | 12.2023

Anbefalt kalsiuminntakKalcipos® i Felleskatalogen

Svelgetablett med kalsium og D-vitamin


 

Kalcipos®-Vitamin D

Kalcipos®-Vitamin D

Kalcipos® brukes til forebygging og behandling av kalsium- og vitamin D-mangel hos eldre

Utvalgt sikkerhetsinformasjon for Kalcipos®:1

Utvalgt sikkerhetsinformasjon om Kalcipos®-Vitamin D

Utvalgt sikkerhetsinformasjon om Kalcipos®-Vitamin D

Om ViatrisConnect

ViatrisConnect er en informasjonsportal for helsepersonell. Her finner du helsefaglig informasjon innen en rekke forskjellige områder, som allergi, kvinnehelse, hudproblemer, gastro, vitaminer osv., i tillegg til foredrag, webinarer, studier og produktinformasjon.

Innholdet på ViatrisConnect er forbeholdt de som jobber innen helsesektoren. Jobber du ikke innen helsesektoren, kan du lese mer om Viatris, produkter og terapiområder på viatris.com/no

Arbeider du som helsepersonell?