Kalcipos®-Vitamin D

Kalcipos®-Vitamin D

Kalcipos®-Vitamin D inneholder 500 mg kalsium og 20 µg (800 IE)1

Tablettene er filmdrasjerte og kan svelges hele eller knuses.1

 • Kalcipos® brukes til forebygging og behandling av kalsium- og vitamin D-mangel hos eldre.1
 • Kalcipos® er også et vitamin D og kalsiumsupplement i tillegg til spesifikk osteoporosebehandling hos pasienter med risiko for vitamin D- og kalsiummangel.1
 • Kalcipos®-Vitamin D filmdrasjerte tabletter er beregnet til voksne over 18 år.1

Dosering Kalcipos®

 • Voksne og eldre anbefales en tablett daglig. Mengde kalsium i Kalcipos®-Vitamin D er mindre enn vanlig anbefalt daglig inntak. Kalcipos®-Vitamin D er derfor primært beregnet til pasienter med behov for vitamin D-tilskudd utover inntak av 500-1000 mg kalsium daglig via maten. Inntak av kalsium via maten bør beregnes av forskriver.1
 • Pasienter med nedsatt leverfunksjon trenger ingen dosejustering.1
 • Pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon skal ikke bruke Kalcipos®-Vitamin D.1

Kalcipos® er kontraindisert hos følgende pasienter:1

 • Sykdommer og/eller tilstander som fører til hyperkalsemi eller hyperkalsiuri (for eksempel myelom, benmetastaser, primær hyperparatyreoidisme).
 • Nefrolitiasis, nefrokalsinose, hypervitaminose D og alvorlig nedsatt nyrefunksjon og nyresvikt
 • Pasienter med nedsatt nyrefunksjon har økt risiko for hyperfosfatemi, nefrolitiasis og nefrokalsinose.1 Mindre vanlige bivirkninger er hyperkalsemi og hyperkalsiuri.1

Hvor mye kalsium er anbefalt?

Kalsium er en viktig bestanddel i skjelettet. Anbefalt inntak for voksne fra 18 årsalder er 800 mg per dag. 900 mg per dag er anbefalt for aldersgruppen 10-18 år, samt gravide og ammende.2

Melk og meieriprodukter bidrar med ca 70 prosent av det totale kalsiuminntaket.3 Melk og meieriprodukter er den beste kilden til kalsium i norsk kosthold og bidrar også med andre viktige næringsstoffer.3

Gravide og ammende som daglig drikker tre glass melk og spiser to brødskiver med ost får i seg nok kalsium.3 Melk og ost er gode proteinkilder og viktige kilder til kalsium.3 For dem som spiser mindre enn dette, bør det vurderes kalsiumtilskudd (500-1000 mg).3

For postmenopausale kvinner er det holdepunkter for at tilskudd med 500–1000 mg kalsium kan redusere tap av benmasse.2

Les mer om Kalcipos® Vitamin D i felleskatalogen.4

Referanser:

 1. Kalcipos®–Vitamin D SPC (09.03.2022) avsnitt 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.8
 2. Helsedirektoratet. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Rapport IS-2170. 01.03.14, side 21
 3. Kosthåndboken – veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten: Utgitt juni 2012, sist endret september 2016, Bestillingsnummer: IS-1972 Utgitt av: Helsedirektoratet, side 203
 4. Kalcipos®–Vitamin D, Felleskatalogen.no (03.11.2020)

Utvalgt sikkerhetsinformasjon for Kalcipos®:1

 • Skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
 • Bør forskrives med forsiktighet til pasienter med sarkoidose.
 • Hyperkalsemi og hyperkalsiuri og sykdommer og/eller tilstander som fører til hyperkalsemi og/eller hyperkalsiuri (for eksempel myelom, benmetastaser, primær hyperparatyreoidisme) er kontraindisert.
 • Unngå bruk ved samtidig nefrolitiasis, nefrokalsinose eller hypervitaminose D.
 • Kontrollér kalsiumnivå i serum og nyrefunksjon, serumkreatinin, ved langtidsbruk. Spesielt viktig hos eldre.

Referanser:

 1. Kalcipos® – Vitamin D SPC (09.03.2022) avsnitt 4.3., 4.4.

Kalcipos® i Felleskatalogen

Svelgetablett med kalsium og D-vitamin


 

Kalcipos®-Vitamin D

Kalcipos®-Vitamin D

Kalcipos® brukes til forebygging og behandling av kalsium- og vitamin D-mangel hos eldre

Utvalgt sikkerhetsinformasjon for Kalcipos®:1

Utvalgt sikkerhetsinformasjon om Kalcipos®-Vitamin D

Utvalgt sikkerhetsinformasjon om Kalcipos®-Vitamin D