Årsaker til nevropatisk smerte

Smerte- et symptom, en sykdom og en diagnose

”Smerte er en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse som følge av faktisk eller potensiell vevsødeleggelse. Smerte er alltid subjektiv.”1

Langvarige og kroniske smerter (> 3 mnd varighet) er et av helsevesenets store problemområder og globalt sett en av de hyppigste årsakene til menneskelig lidelse, invaliditet og nedsatt livskvalitet. Dette gjelder både personer med maligne og ikke-maligne smerter og om lag 1,3 millioner nordmenn over 18 år lider av kroniske smerter.2

Smerter er den vanligste årsaken til at pasienter oppsøker helsevesenet. Nesten 50 % av voksne personer som oppsøker lege, gjør det pga smerter. Hele 40 % har hatt smerter i mer enn tre måneder, og 85 % av dem har muskel/skjelettsmerter.1

Man skiller mellom ulike typer smerte/lidelse:

 • Nociseptive smerter: Den mest kjente typen. Dette er smerter som oppstår på bakgrunn av aktivering av smertereseptorer, som for eksempel muskelsmerte eller smerte oppstått ved sår/skade på hud eller annet perifert vev1
 • Nevropatisk smerte: Smerte forårsaket av skade eller dysfunksjon i nervesystemet1
 • Blandet smerte: Ved tilstander som cancer og korsryggsmerte/isjialgi kan det foreligge såkalt "mixed pain", der smerten forårsakes av både nociseptive og nevropatiske smertekomponenter3
 • Idiopatiske smerte: Smerter av ukjent årsak

Nevropatiske smerter er som oftest kroniske, dvs med varighet over 3 måneder.1

Tilstander som kan forårsake nevropatisk smerte

Nevropatisk smerte kan være en medvirkende årsak ved ulike typer av kronisk smerte3,4,5
Nevropatisk smerte kan være vanskelig å diagnostisere og behandle. Pasienter med nevropatisk smerte er en heterogen gruppe. Den underliggende årsaken til den nevropatiske smerten kan skyldes en rekke forskjellige tilstander.1

Det er spesielt pasienter med diabetes, korsryggsmerter og kreft som oftest har symptomer på nevropatiske smerter.4,5,6

Diabetes:

Om smertefull perifer diabetisk nevropati (DPN)

Smertefull DPN er en komplikasjon ved diabetes som påvirker pasientenes liv i betydelig grad.7

 • Nevropati er en av de hyppigst forekommende langvarige komplikasjonene ved diabetes. DPN utvikles hos ca. 50 % av alle pasienter med diabetes.7
 • Smertefull DPN er en av de vanligste formene for nevropatiske smerter, og rammer 20 til 24 % av diabetespopulasjonen.8
 • Smerter assosiert med DPN påvirker mange aspekter av pasienters liv, inkludert fysisk og emosjonell funksjonsevne, evne til å gå, søvn, angstsymptomer og livsglede.7

Selv om pasienter som regel skal ha hatt insulinkrevende diabetes i flere år før det oppstår symptomer på nevropati, kan smertefulle nevropatier også ses hos nylig diagnostiserte.4 Pasienten kan derfor ha nevropatiske smerter selv om diabetesdiagnosen enda ikke er stilt.9

Korsryggsmerter

Om kroniske smerter i korsryggen

 • Ryggsmerter kan være en kombinasjon av både nociseptive og nevropatiske komponenter (blandede smerter).5
 • Studier har vist at mer enn 1 av 3 (37%) av alle kroniske korsryggsmerter har en nevropatisk komponent.5
 • Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID-er) er kun egnet for å håndtere den nociseptive komponenten.1

Korsryggsmerter opptrer for eksempel ved tilstander som skiveprolaps eller spinalstenose. Dessuten kan degenerative lidelser i virvelskivene føre til utvikling av nevropatiske smerter.5

Kreftpasienter:

Kreftpasienter er også en raskt voksende gruppe av smertepasienter.
For mange kreftpasienter er smerten moderat til alvorlig i intensitet, og underbehandling er vanlig, noe som kan skyldes at nevropatisk smerte ikke blir identifisert. Det finnes undersøkelser som tyder på at 20-40% av kreftpasienter med store smerter har nevropatiske smertekomponenter og ”mixed pain”.10

Andre årsaker:

Nevropatiske smerter kan også skyldes andre årsaker.10 Det er derfor viktig å fastslå om pasienten har:

 • vært behandlet for overforbruk av alkohol
 • fått påvist HIV infeksjon
 • hatt lidelser i hjernen, i ryggmarg eller ryggrad
 • hatt helvetesild eller åreforkalkning
 • gjennomført amputasjon

Eksempler på nevropatiske smerter10

Slik kan nevropatisk smerte avdekkes

Viktigst i utredningen av nevropatisk smerte er en grundig smerteanamnese.Det finnes et nyttig verktøy.5

les mer om painDETECT

 

Referanser:

 1. Retningslinjer for smertelindring. Den norske lægeforening 2009
 2. Breivik H et al. Survey of chronic pain in Europe:prevalence, impact ondaily life, and treatment. European Journal of pain 10 (2006)287-333
 3. Bennet MI, Rayment C, Hjermstad M et al. Prevalence and aetiology of neuropathic pain in cancer patients: A systematic review.Pain 2012, 153, 359-365
 4. Caraceni A, Portenoy RK. An international survey of cancer pain characteristics and syndromes. Pain. 1999;82(3):263-74.,
 5. Freynhagen R, Baron R, Gockel U, Tölle TR. painDETECT: a new screening questionnaire to identify neuropathic components in patients with back pain. Curr Med Res Opin. 2006;22(10):1911-1920 
 6. Ziegler D, Rathmann W, Dickhaus T et al. Neuropathic Pain in Diabetes, Prediabetes and Normal Glucose Tolerance. Pain Med. 2009;10(2):393-400
 7. Tesfaye S, Selvarajah D. Advances in the epidemiology, pathogenesis and management of diabetic peripheral neuropathy. Diabetes Metab Res Rev. 2012;28(suppl 1):8-14.
 8. Schmader KE. Epidemiology and impact on quality of life of postherpetic neuralgia and painful diabetic neuropathy. Clin J Pain. 2002;18:350-354
 9. Nøkleby K, Berg TJ. Diabetisk nevropati-en klinisk oversikt. Tidsskrift for den norske lægeforening 2005,12, 125, 1646-1649
 10. BouhassiraD , Lantéri-Minet M, Attal N et al. Prevalence of chronic pain with neuropathic characteristics in the general population. Pain 2008, 136, 3, pp 380-387.

 

Diagnostisering av nevropatisk smerte

Det finnes mange måter å behandle og lindre smerte på. For å finne riktig behandling må man så godt det er mulig fastslå smertens opprinnelse. 

Nevropatiske smerter er ofte spontane, pågående, anfallsvise og provoserte smerter1

Det kan være vanskelig å diagnostisere nevropatisk smerte, men til tross for varierende sykdomsårsak og lokalisasjon av smerten, er pasientenes symptomer i mange tilfeller like. Har pasienten spontan, pågående, anfallsvis og provosert smerte, styrker det mistanken om at pasienten lider av nevropatisk smerte.1

Hvordan beskrives nevropatiske smerter?

Smerte er en subjektiv opplevelse og kan ikke måles eksakt. Derfor er det vanskelig å avgjøre hvor vondt en person har. Mange synes det er vanskelig å beskrive smerten de opplever. Nervesmerter er en helt annen slags smerte enn den man kjenner fra ømme muskler eller sårskader. Hvordan smerte oppleves kan bare beskrives av den som har vondt. Fordi pasientens opplevelse av smerte er subjektiv, vil den som behandler og pasienten selv ofte vurdere pasientens smerte ulikt.

Nevropatiske smerter beskrives ofte som:2

 • brennende
 • jagende
 • stikkende
 • anfallsvise
 • lammende
 • sjokkaktige
 • dype og murrende
 • mauraktige
 • kløende
 • lynaktige

Sensibilitetstesting

Full klinisk nevrologisk undersøkelse for å kartlegge primærlesjonen er den viktigste delen av utredningen.1 En nevropatisk smertetilstand innebærer nesten alltid sensibilitetsendringer. Derfor utfører man en enkel sensibilitetstesting og vil bl.a. kunne observere følgende:

Taktil stimulering

Taktil stimulering med bomull utløser som regel smerte hos pasienter med nevropatisk og provosert smerte, dvs. mekanisk allodyni. Sensibilitetstesting kan evnt. utføres med von Frey (tynne nylonfilament), men dette er ikke rutineundersøkelser i vanlig praksis.

Hyperalgesi

Som regel angir pasienten at stikksansen er annerledes i et affisert hudområde, spesielt at hvert stikk gir utstrålende sensasjon og eventuell ettersensasjon.

Utvidet sensibilitetstesting

Man kan gjøre en utvidet sensibilitetstesting ved hjelp av QST (”quantitative sensory tests”), som er spesielt verdifull for utredning av tynnfiberaffeksjon.1

Kartleggingsverktøyet painDETECTTM

Bruk kartleggingsverktøyet painDETECTTM  kombinert med samtale.

painDETECTTM er et enkelt og validert spørreskjema som kan være til hjelp i diagnostiseringen av nevropatisk smerte.3

Diagnoseverktøyet er utviklet for å kartlegge om det foreligger en nevropatisk komponent hos voksne pasienter med kroniske ryggsmerter. Nå er diagnoseverktøyet  tilgjengelig i en digital versjon, les mer her.

Det sammensatte sykdomsbildet for kronisk smerte er bakgrunnen for begrepet “The triad of pain” - Smertetriaden, og det er viktig å behandle alle disse forskjellige symptomene for å hjelpe pasientene til å oppnå best mulig funksjonsevne.5

Vær en støttespiller for pasientene dine, fra diagnose til smertelindring:

 • Oppdag nevropatisk smerte
 • Gi råd
 • Gi støtte og oppmuntring
 • Følg opp underveis

Referanser:

 1. Retningslinjer for smertelindring. Den norske legeforening 2009  
 2. Tesfaye S, Selvarajah D. Advances in the epidemiology, pathogenesis and management of diabetic peripheral neuropathy. Diabetes Metab Res Rev. 2012;28(suppl 1):8-14.
 3. Freynhagen R, Baron R, Gockel U, Tölle TR. painDETECT: a new screening questionnaire to identify neuropathic components in patients with back pain. Curr Med Res Opin. 2006;22(10):1911-1920
 4. Meyer-Rosberg K,Kvarnstrøm A, Kinnman E et al.Peripheral neuropathic pain- a multidimensional burden for patients. Eur J Pain. 2001;5:379-89
 5. Nicholson B, Verma S. Comorbidities in Chronic Neuropathic Pain. Pain Med. 2004;5(Suppl)1:S9-S27.

 

Behandling med Lyrica

Få mer informasjon om Lyrica

Neurontin®

Få mer informasjon om Neurontin

Om ViatrisConnect

ViatrisConnect er en informasjonsportal for helsepersonell. Her finner du helsefaglig informasjon innen en rekke forskjellige områder, som allergi, kvinnehelse, hudproblemer, gastro, vitaminer osv., i tillegg til foredrag, webinarer, studier og produktinformasjon.

Innholdet på ViatrisConnect er forbeholdt de som jobber innen helsesektoren. Jobber du ikke innen helsesektoren, kan du lese mer om Viatris, produkter og terapiområder på viatris.com/no

Arbeider du som helsepersonell?