Dymista® var den første kombinasjonsnesesprayen (FP+AZE) på markedet, og den er tatt i bruk i mer enn 50 land1

Dymista® ble lansert som den første AR-behandlingen i sitt slag i Norge 2013. Siden den gang har

Dymista® blitt anerkjent som det foretrukne legemiddelet for behandling av allergisk rhinitt,

og har opparbeidet seg et rykte som et pålitelig produkt takket være god dokumentasjon.

Dymista® har meget god klinisk dokumentasjon med >10 000 pasienter2-17

 • Klinisk dokumentert i fase III-studier med > 4 600 pasienter2,3,4
 • Ytterligere 5 studier bekrefter den kliniske dokumentasjonen5-17, gjennomført etter lanseringen (inkl. >5 500 pasienter)

Dymista® er et globalt tilgjengelig produkt

 • Først lansert i 20121
 • Markedsført i mer enn 50 land5 kontinenter1
 • Mer enn 50 millioner pakninger Dymista® er forskrevet verden over siden lanseringen1

Dymista® er godt dokumentert2-17

Dymista® er dobbelt så effektivt som INS*3

Dymista® har innsettende effekt etter 5 minutter16

Dymista® gir symptomkontroll (VAS<5) på mindre enn 3 dager5

70 % av pasientene var mer, eller mye mer, fornøyd med Dymista®, sammenlignet med sin tidligere allergi-behandling17

FP: flutikasonpropionat; AZE: azelastin; AR: allergisk rhinitt; INS: intranasalt steroid; VAS: visuell analog skala

Referanser:

 1. IQVIA, 2023.
 2. Carr W, Bernstein J, Lieberman P, et al. A novel intranasal therapy of azelastine with fluticasone for the treatment of allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol. 2012;129(5):1282-1289.e10.
 3. Meltzer E, Ratner P, Bachert C, et al. Clinically relevant effect of a new intranasal therapy (MP29-02) in allergic rhinitis assessed by responder analysis. Int Arch Allergy Immunol. 2013;161(4):369-377.
 4. Price D, Shah S, Bhatia S, et al. A new therapy (MP29-02) is effective for the long-term treatment of chronic rhinitis. J Investig Allergol Clin Immunol. 2013;23(7):495-503.
 5. Klimek L, Bachert C, Mösges R, et al. Effectiveness of MP29-02 for the treatment of allergic rhinitis in real-life: results from a noninterventional study. Allergy Asthma Proc. 2015;36(1):40-47.
 6. Klimek L, Bachert C, Stjärne P, et al. MP-AzeFlu provides rapid and effective allergic rhinitis control in real life: A pan-European study. Allergy Asthma Proc. 2016;37(5):376-386.
 7. Scadding G, Price D, El-Shanawany T, et al. Multicentre, non-interventional study to assess the profile of patients with uncontrolled rhinitis prescribed a novel formulation of azelastine hydrochloride and fluticasone propionate in a single spray in routine clinical practice in the UK. BMJ Open. 2017;7(4):e014777.
 8. Agache I, Doros IC, Leru PM, Bucur I, Poenaru M, Sarafoleanu C. MP-AzeFlu provides rapid and effective allergic rhinitis control: results of a non-interventional study in Romania. Rhinology. 2018;56(1):33-41.
 9. Haahr PA, Jacobsen C, Christensen ME. MP-AzeFlu provides rapid and effective allergic rhinitis control: results of a non-interventional study in Denmark. Int Forum Allergy Rhinol. 2019;9(4):388-395.
 10. Kaulsay R, Nguyen DT, Kuhl HC. Real-life effectiveness of MP-AzeFlu in Irish patients with persistent allergic rhinitis, assessed by visual analogue scale and endoscopy. Immun Inflamm Dis. 2018;6(4):456-464.
 11. Pohl W, Kaulsay R, Stjärne P. Real life effectiveness of MP-AzeFlu® in persistent allergic rhinitis, assessed by visual analogue scale and endoscopy: pooled data from Austria, Ireland and Sweden. Posters presented at SERIN 2017.
 12. Stjarne P, Strand V, Theman K, Ehnhage A. Control of allergic rhinitis with MP-AzeFlu: a noninterventional study of a Swedish cohort. Rhinology. 2019;57:279–86.
 13. Klimek L, Price D, Gálffy G, et al. Effect of Specific Immunoglobulin E Response and Comorbidities on Effectiveness of MP-AzeFlu in a Real-Life Study. Int Arch Allergy Immunol. 2020;181(10):754-764.
 14. Price D, Klimek L, Gálffy G, et al. Allergic rhinitis and asthma symptoms in a real-life study of MP-AzeFlu to treat multimorbid allergic rhinitis and asthma. Clin Mol Allergy. 2020;18:15.
 15. Van Weissenbruch R, Klimek L, Gálffy G, et al. MP-AzeFlu Improves the Quality-of-Life of Patients with Allergic Rhinitis. J Asthma Allergy. 2020;13:633-645.
 16. Bousquet J, Meltzer EO, Couroux P, et al. Onset of Action of the Fixed Combination Intranasal Azelastine-Fluticasone Propionate in an Allergen Exposure Chamber. J Allergy Clin Immunol Pract. 2018;6(5):1726-1732.e6.
 17. Canonica GW, Klimek L, Acaster S, et al. Burden of allergic rhinitis and impact of MP-AzeFlu from the patient perspective: pan European patient survey. Curr Med Res Opin. 2021;37(7):1259-1272.
 18. Bousquet J, Schünemann HJ, Togias A, et al. Next-generation Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma (ARIA) guidelines for allergic rhinitis based on Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) and real-world evidence [published correction appears in J Allergy Clin Immunol. 2022 Jun;149(6):2180]. J Allergy Clin Immunol. 2020;145(1):70-80.e3.

 

DYM-2023-0876 | 01-2024

Slik brukes Dymista®

Slik brukes Dymista®

En nesespray som er enkel å bruke og gir rask og effektiv symptomlindring.

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar om Dymista

Generelle spørsmål om Dymista, spørsmål om effekt og spørsmål om sikkerhetsprofilen.

Produktfakta – Dymista®

Produktfakta om Dymista

Dymista® gir effektiv symptomlindring

Om ViatrisConnect

ViatrisConnect er en informasjonsportal for helsepersonell. Her finner du helsefaglig informasjon innen en rekke forskjellige områder, som allergi, kvinnehelse, hudproblemer, gastro, vitaminer osv., i tillegg til foredrag, webinarer, studier og produktinformasjon.

Innholdet på ViatrisConnect er forbeholdt de som jobber innen helsesektoren. Jobber du ikke innen helsesektoren, kan du lese mer om Viatris, produkter og terapiområder på viatris.com/no

Arbeider du som helsepersonell?