Produktfordeler – Dymista®

Produktfordeler – Dymista® 

Dymista® består av flere komponenter

Flere komponenter bidrar til at Dymista® har så god effekt: de to aktive virkestoffene og formuleringen.1

Dymista formulering

‘Dymista® kontrollerer symptomene mer effektivt og raskere ved behandling av moderat til alvorlig allergisk rhinitt enn intranasal azelastin eller flutikasonpropionat alene.’2

Overlegen effekt

I kliniske randomiserte studier har Dymista® vist seg å være dobbelt så effektiv som flutikasonpropionat eller azelastin i monoterapi ved behandling av hele symptomkomplekset.2 I en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert, 2-ukers studie med 779 pasienter med moderat til alvorlig sesongrelatert allergisk rhinitt, ga Dymista® (én spray i hvert nesebor to ganger daglig) bedre symptomlindring i både nese og øyne sammenlignet med azelastin (AZ) eller flutikasonpropionat (FP) i monoterapi (en spray i hvert nesebor to ganger daglig).2

Symptomreduksjon i både nese og øyne

Dymista® (MP29-02) gir signifikant bedre symptomlindring sammenlignet med monokomponentene.2

Dymista symptom reduktion

Observasjonsstudie

Den gode effekten Dymista® har vist i kliniske studier blir bekreftet i en observasjonsstudie.4

Observationsstudie

I gjennomsnitt reduserer Dymista® pasientenes VAS-score til < 5 innen 3 dager.

Innsettende effekt etter fem minutter

Dymista® gir innsettende effekt etter 5 minutter,5 noe som gir pasientene rask symptomlindring. I en randomisert, placebokontrollert, dobbeltblindet, dobbel-dummy, 3-perioder crossover-studie, deltok 82 allergisk rhinitt pasienter som hadde positiv hudprikktest mot ragweed pollen (beiskambrosia). Studiedeltakerne ble plassert i et allergenkammer og fikk symptomer på allergisk rhinitt som følge av eksponering for ragweed pollen. Deltakerene fikk behandling med enten Dymista®, eller en kombinasjon av oral loratadin og intranasal flutikasonpropionat (FP + loratidin), eller placebo, og ble monitorert i 4 timer.5

Graf 5 minutter - Dymista virkning

 • Dymista® ga signifikant bedre symptomlindring av TNSS [Total Nasal Symptom Score (Total score på nesesymptomer)] etter 5 minutter og gjennom hele observasjonstiden på 4 timer (p <0,05 vs. placebo). Loratadin + FP var ikke signifikant forskjellig fra placebo før etter 150 minutter (p <0,05).5
 • Dymista® ga signifikant bedre symptomlindring gjennom hele observasjonstiden sammenlignet med placebo (p<0.001).5

Dymista® er egnet for bruk over lang tid

For at pasienter skal oppnå best effekt med Dymista® nesespray er det en forutsetning med regelmessig bruk, og Dymista® er godkjent for langvarig bruk (helårlig allergisk rhinitt).6

Behandlingen bør fortsette så lenge pasienten eksponeres for allergener vedkommende reagerer på. En åpen studie over 52 uker viste at Dymista® har et stort terapeutisk spekter som ikke bare dekker sesongrelatert allergisk rhinitt, men også helårlig allergisk rhinitt med signifikant bedre effekt enn et intranasalt kortikosteroid alene.3

Anbefalt i internasjonale guidelines

Dymista® anbefales som førstevalg ved behandling av allergisk rhinitt i internasjonale guidelines (ARIA)7

Referanser:

 1. Dymista® SPC (21.04.2022), avsnitt 5.1
 2. Meltzer E, La Force C, Ratner P, et al. Clinically relevant effect of a new intranasal therapy (MP29-02) in allergic rhinitis assessed by responder analysis. Int Arch Allergy Immunol. 2013;161(4):369-77.
 3. Price D, Shah S, Bachert C, et al. A new therapy (MP29-02) is effective for the long-term treatment of chronic rhinitis. J Investig Allergol Clin Immunol. 2013; 23(7):495-503.
 4. Klimek L, Bachert C, Mösges R, et al. Effectiveness of MP29-02 for the treatment of allergic rhinitis in real-life: Results from a noninterventional study. Allergy Asthma Proc. 2015; 36:40-47.
 5. Bousquet J, Meltzer EO, Couroux P, et al. Onset of Action of the Fixed Combination Intranasal Azelastine-Fluticasone Propionate in an Allergen Exposure Chamber. J Allergy Clin Immunol Pract. 2018; 6(5): 1726-1732.
 6. Dymista® SPC (21.04.2022), avsnitt 4.1
 7. Bousquet J, Schünemann HJ, Togias A et al., Next-generation Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma (ARIA) guidelines for allergic rhinitis based on Grading of Recommodations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) and real-world evidence. J Allergy Clin Immunol 2020;145(1):70-80.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Utvalgt sikkerhetsinformasjon (basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 21.04.2022):

Indikasjoner1:
Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er vurdert som tilstrekkelig.

Bivirkninger2:
Svært vanlige (>1/10): Neseblod. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hodepine, dysgeusi (ubehagelig smak) og ubehagelig lukt.

Forsiktighetsregler3:
Nøye overvåking av pasienter med synsforandringer eller med tidligere økt okulært trykk, glaukom og/eller katarakt.

For fullstendig sikkerhetsinformasjon, les mer om Dymista® (flutikasonpropionat + azelastinhydroklorid) nesespray i Felleskatalogen

Referanser:

 1. Dymista® SPC (21.04.2022), avsnitt 4.1
 2. Dymista® SPC (21.04.2022), avsnitt 4.8
 3. Dymista® SPC (21.04.2022), avsnitt 4.4

Erfaring med Dymista®

Referanser:

 1. Meltzer E, La Force C, Ratner P, et al. Clinically relevant effect of a new intranasal therapy (MP29-02) in allergic rhinitis assessed by responder analysis. Int Arch Allergy Immunol. 2013;161(4):369-77.
 2. Bousquet J, Meltzer EO, Couroux P, et al. Onset of Action of the Fixed Combination Intranasal Azelastine-Fluticasone Propionate in an Allergen Exposure Chamber. J Allergy Clin Immunol Pract. 2018; 6(5): 1726-1732.
 3. Dymista® SPC (21.04.2022), avsnitt 4.2
 4. Scadding GK, Kariyawasam HH, Scadding G, et al. BSACI guideline for the diagnosis and management of allergic and non-allergic rhinitis (Revised Edition 2017; First edition 2007). Clin Exp Allergy 2017; 47(7):856‑889.

Dymista® - en suksesshistorie

Referanser:

 1. Meltzer E, La Force C, Ratner P, et al. Clinically relevant effect of a new intranasal therapy (MP29-02) in allergic rhinitis assessed by responder analysis. Int Arch Allergy Immunol. 2013;161(4):369-77.
 2. Bousquet J, Meltzer EO, Couroux P, et al. Onset of Action of the Fixed Combination Intranasal Azelastine-Fluticasone Propionate in an Allergen Exposure Chamber. J Allergy Clin Immunol Pract. 2018; 6(5): 1726-1732.
 3. Dymista® SPC (21.04.2022), avsnitt 4.2
 4. Scadding GK, Kariyawasam HH, Scadding G, et al. BSACI guideline for the diagnosis and management of allergic and non-allergic rhinitis (Revised Edition 2017; First edition 2007). Clin Exp Allergy 2017; 47(7):856‑889.

Dymista® til behandling av allergisk rhinitt

Produktfakta – Dymista®

Dymista® gir rask effekt1

Dymista virker efter 5 min

En studie viser at Dymista® gir pasienter med moderat/alvorlig allergisk rhinitt en signifikant symptomlindring av totale nesesymptomer (TNSS) etter kun 5 minutter.1

I studien ble Dymista® sammenlignet med en kombinasjon av loratadin og flutikason propionat (LORA+INFP), samt placebo. Til sammenligning var innsettende effekt på LORA+INFP 150 minutter.1

Dymista® gir en signifikant symptomlindring av totale nesesymptomer opptil 2,5 timer raskere enn LORA+INFP.1

Dymista® gir effektiv symptomlindring2

Dymista® gir signifikant bedre symptomlindring på totale nesesymptomer (rTNSS) sammenlignet med monokomponentene.2

Dymista® gir signifikant bedre symptomlindring på totale nesesymptomer

Dymista® (n=153); FP: flutikasonpropionat (n=151); AZE: azelastin (n=152); rTNSS: reflective Total Nasal Symptom Score; data presentert som LS gjennomsnittlig forandring fra "baseline" sammenlignet med placebo (95 % Cl)

Tallene her hentet fra ref. 2.

Fire kliniske studier blant voksne og ungdommer med allergisk rhinitt viste signifikant forbedring av nasale symptomer (bestående av rennende nese, tett nese, nysing og kløe) sammenlignet med enten placebo, azelastin eller flutikasonpropionat ved bruk av én spray med Dymista® i hvert nesebor to ganger daglig.2,3

Dymista® gir signifikant bedre symptomlindring på totale øyesymptomer (rTOSS) sammenlignet med monokomponentene.2

Dymista® gir signifikant bedre symptomlindring på totale øyesymptomer (rTOSS) sammenlignet med monokomponentene.2

Dymista® (n=153); FP: Flutikasonpropionat (n=151); AZE: Azelastinhydroklorid (n=152); rTOSS: reflective Total Ocular Symptom Score; data presentert som LS gjennomsnittlig forandring fra "baseline" sammenlignet med placebo (95 % Cl)

Tallene her hentet fra ref. 2.

Dymista® viste en signifikant forbedring av øyesymptomer (bestående av kløende, rennende og røde øyne) sammenlignet med flutikasonpropionat i samtlige studier.2,3

Dymista® gir signifikant bedre symptomlindring på hele symptomkomplekset, dvs. alle nese- og øyesymptomene.2

Dymista® gir signifikant bedre symptomlindring på hele symptomkomplekset, dvs. alle nese- og øyesymptomene.

Dymista® (n=153); FP: flutikasonpropionat (n=151); AZE: azelastinhydroklorid (n=152); rT7SS: reflektive Total of 7 Symptom Score (både nasale og okulære); data presentert som LS gjennomsnittsforandring fra "baseline".

Tallene her hentet fra ref. 2.

Dymista® gir signifikant bedre symptomlindring enn nasalt steroid (flutikasonpropionat) eller antihistamin (azelastin) – både når det gjelder nasale og okulære symptomer. Bildet viser forskjellen mellom de ulike behandlingene når man ser på hele symptomkomplekset (tett nese, rennende nese, nysing, kløende nese, kløende øyne, røde øyne og rennende øyne).2,3

Dymista® gir effekt over lang tid.4

Dymista® gir effekt over lang tid

Dymista® (n=388); FP: flutikasonpropionat (n=151); rTNSS: reflective Total Nasal Symptom Score

Grafen er tilpasset av Viatris basert på ref. 4.

Dymista® gir signifikant bedre effekt sammenlignet med flutikasonpropionat i en ettårig studie som inkluderte pasienter med både kronisk allergisk rhinitt og ikke-allergisk/vasomotorisk rhinitt.4

Dymista® har en god sikkerhetsprofil3,5

Dymista® har en god sikkerhetsprofil

Dymista® (n=404); FP: flutikasonpropionat (n=207)

Tallene her hentet fra ref. 5.

Sikkerhetsprofil ved 52 ukers behandling: En lignende sikkerhetsprofil som for førstelinjebehandling etter ett års kontinuerlig bruk for pasienter med kronisk rhinitt (dvs. pasienter med helårlig allergisk rhinitt). De vanligste behandlingsrelaterte bivirkninger var ubehagelig smak (2,5 %) i Dymista®-gruppen og hodepine (4,3 %) i flutikasonpropionat-gruppen. Ingen av disse bivirkningene ble ansett å være alvorlige.5

ikkerhetsprofil ved 14 dagers behandling: Tilsvarende sikkerhetsprofil som monokomponentene

Dymista® (n=207); FP: flutikasonpropionat (n=207), AZE: azelastinhydroklorid (n=208); PLA; Placebo (n=210). AE: Bivirkninger

Tallene her hentet fra ref. 3.

Sikkerhetsprofil ved 14 dagers behandling: Tilsvarende sikkerhetsprofil som monokomponentene.3

Referanser:

 1. Bousquet J, Meltzer E, Couroux P et al. Onset of action of the fixed combination intranasal azelastine-fluticasone propionate in an allergen exposure chamber. J Allergy Clin Immunol Pract 2018;6(5):1726-1732.
 2. Meltzer E, Ratner P, Bachert C et al. Clinically relevant effect of a new intranasal therapy (MP29-02) in allergic rhinitis assessed by responder analysis. Int Arch Allergy Immunol 2013;161:369-77.
 3. Carr W, Bernstein J, Lieberman P et al. A novel intranasal therapy of azelastine with fluticasone for the treatment of allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol 2012;129:1282-89.
 4. Price D, Shah S, Bhatia S et al. A New Therapy (MP29-02) Is Effective for the Long-Term Treatment of Chronic Rhinitis. J Investig Allergol Clin Immunol 2013;23(7):495–503.
 5. Berger WE, Shah S, Lieberman P et al. Long-term, randomized Safety Study of MP29-02 (a Novel Intranasal Formulation of Azelastine Hydrochloride and Fluticasone Propionate in an Advanced Delivery System) in Subject With Chronic Rhinitis. J Allergy Clin Immunol Pract 2014;2(2):179-85.

Slik brukes Dymista®

Referanser:

 1. Meltzer E, La Force C, Ratner P, et al. Clinically relevant effect of a new intranasal therapy (MP29-02) in allergic rhinitis assessed by responder analysis. Int Arch Allergy Immunol. 2013;161(4):369-77.
 2. Bousquet J, Meltzer EO, Couroux P, et al. Onset of Action of the Fixed Combination Intranasal Azelastine-Fluticasone Propionate in an Allergen Exposure Chamber. J Allergy Clin Immunol Pract. 2018; 6(5): 1726-1732.
 3. Dymista® SPC (21.04.2022), avsnitt 4.2
 4. Scadding GK, Kariyawasam HH, Scadding G, et al. BSACI guideline for the diagnosis and management of allergic and non-allergic rhinitis (Revised Edition 2017; First edition 2007). Clin Exp Allergy 2017; 47(7):856‑889.

Spørsmål og svar

Still spørsmål om Dymista®
Dersom du har spørsmål om Dymista® er du velkommen til å sende en e-post til infonorge@viatris.com. Vi svarer på ditt spørsmål fortløpende.

Generelle spørsmål om Dymista®

Hva er Dymista®?

Dymista® er en kombinasjons-nesespray til behandling av allergisk rhinitt som inneholder både antihistamin og kortison (azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat).1,2

Hvilken indikasjon har Dymista®?
Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er vurdert som tilstrekkelig.3

Hvor ofte skal man bruke Dymista®?
Dymista® skal doseres med en spray i hvert nesebor to ganger daglig (morgen og kveld).4

Hvilken dose har Dymista®?
Hver dose inneholder 125 µg azelastin og 50 µg flutikasonpropionat.5

Hvor mange doser inneholder Dymista®?
En flaske Dymista® inneholder 120 doser (dvs. 30 dagers behandling).6

Hvor lenge kan man bruke Dymista®?
Dymista® kan benyttes for langvarig bruk. Behandlingens lengde bør stemme overens med perioden for allergeneksponering.4

Hvilke av mine pasienter bør behandles med Dymista®?
Dymista® er indisert for symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er vurdert som tilstrekkelig.3

Er Dymista® godkjent til barn?
Dymista® er godkjent til voksne og ungdommer fra 12 års alder.4

Når ble Dymista® godkjent i Norge?
Dymista® ble registrert i februar 2013.7

Hvilke av mine pasienter med allergisk rhinitt har moderat til alvorlig allergisk rhinitt?
En pasient med moderat til alvorlig allergisk rhinitt har ett eller flere av følgende:8
 • Søvnforstyrrelser
 • Begrensninger i daglige aktiviteter, sport og fritid
 • Begrensninger i arbeid og skole
 • Plagsomme symptomer

Er Dymista® på blå resept?
Ja, Dymista® ble godkjent på blå resept 1. januar 2015.9

Spørsmål om effekt

Hvor effektiv er Dymista® ved behandling av de nasale og okulære symptomene som forbindes med allergisk rhinitt?
Dymista® er signifikant mer effektiv enn monokomponentene flutikasonpropionat og azelastin når det gjelder å lindre hele symptomkomplekset, som vil si både nasale (tett nese, kløe, rennende nese og nysing) og okulære symptomer (kløende, røde og rennende øyne). Dymista® gir mer effektiv symptomlindring enn monokomponentene flutikasonpropionat eller azelastin for alle symptomer ved moderat og alvorlig allergisk rhinitt. Flere pasienter som behandles med Dymista® (1 av 2 pasienter) oppnår signifikant symptomlindring (50 % reduksjon av nesesymptomene) og 1 av 6 pasienter oppnår fullstendig eller nesten fullstendig symptomlindring. De oppnår dette flere dager tidligere enn pasienter som behandles med flutikasonpropionat eller azelastin i monoterapi.1

Er Dymista® effektiv på lang sikt?

Dymista® er signifikant mer effektiv, også på lang sikt, sammenlignet med flutikasonpropionat nesespray i monoterapi. Dette er undersøkt i en ettårig studie som inkluderte pasienter med kronisk allergisk rhinitt, og ikke-allergisk/vasomotorisk rhinitt.11

Spørsmål om sikkerhetsprofilen

Er Dymista® trygt å bruke over lang tid?

612 personer med kronisk allergisk rhinitt deltok i en studie over 52 uker. De ble fordelt i to grupper. Den ene gruppen ble behandlet med Dymista®, og den andre gruppen ble behandlet med flutikasonpropionat i monoterapi. Studien konkluderer med at Dymista® er godt tolerert etter kontinuerlig bruk i 52 uker. De vanligste behandlingsrelaterte bivirkningene er ubehagelig smak, neseblødning og hodepine. I Dymista®-gruppen var det flest pasienter som opplevde ubehagelig smak (2,5 %) som bivirkning, mens i flutikasonpropionat-gruppen var det flest pasienter som opplevde hodepine (4,3 %).10

Referanser:
 1. Meltzer E, Ratner P, Bachert C et al. Clinically relevant effect of a new intranasal therapy (MP29-02) in allergic rhinitis assessed by responder analysis. Int Arch Allergy Immunol 2013;161:369-77.
 2. Carr W, Bernstein J, Lieberman P et al. A novel intranasal therapy of azelastine with fluticasone for the treatment of allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol 2012;129:1282-89.
 3. Dymista® SPC (21.04.2022), avsnitt 4.1
 4. Dymista® SPC (21.04.2022), avsnitt 4.2
 5. Dymista® SPC (21.04.2022), avsnitt 2
 6. Dymista® SPC (21.04.2022), avsnitt 6.5
 7. Dymista® SPC (21.04.2022), avsnitt 9
 8. ARIA guidelines 2010, kortversjon
 9. Statens legemiddelverk «Legemiddelsøk”: https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchquery=Dymista&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;par;gen&pane=0
 10. Berger WE, Shah S, Lieberman P et al. Long-term, randomized Safety Study of MP29-02 (a Novel Intranasal Formulation of Azelastine Hydrochloride and Fluticasone Propionate in an Advanced Delivery System) in Subject With Chronic Rhinitis. J Allergy Clin Immunol Pract 2014;2(2):179-85.
 11. Price D, Shah S, Bhatia S et al. A New Therapy (MP29-02) Is Effective for the Long-Term Treatment of Chronic Rhinitis. J Investig Allergol Clin Immunol 2013;23(7):495–503.

Dymista® i Felleskatalogen

Slik brukes Dymista®

Slik brukes Dymista®

En nesespray som er enkel å bruke og gir rask og effektiv symptomlindring.

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar om Dymista

Generelle spørsmål om Dymista, spørsmål om effekt og spørsmål om sikkerhetsprofilen.

Produktfakta – Dymista®

Produktfakta om Dymista

Dymista® gir effektiv symptomlindring

Om ViatrisConnect

ViatrisConnect er en informasjonsportal for helsepersonell. Her finner du helsefaglig informasjon innen en rekke forskjellige områder, som allergi, kvinnehelse, hudproblemer, gastro, vitaminer osv., i tillegg til foredrag, webinarer, studier og produktinformasjon.

Innholdet på ViatrisConnect er forbeholdt de som jobber innen helsesektoren. Jobber du ikke innen helsesektoren, kan du lese mer om Viatris, produkter og terapiområder på viatris.com/no

Arbeider du som helsepersonell?