Slik brukes Dymista®

Dymista® er en kombinasjons-behandling som i kliniske studier viser symptomlindring ved moderat til alvorlig allergisk rhinitt.1 De to aktive virkestoffene (flutikasonpropionat/ azelastinhydroklorid), kombinert med formuleringen, gjør at Dymista® virker raskt og gir hurtig symptomlindring.2

En nesespray som er enkel å bruke og gir rask og effektiv symptomlindring er viktig for god compliance. Dette vil igjen gi et bedre behandlingsresultat. Det er derfor viktig med korrekt administrasjon av Dymista® nesespray.

Se video for demonstrasjon:

Referanser:

  1. Meltzer E, La Force C, Ratner P, et al. Clinically relevant effect of a new intranasal therapy (MP29-02) in allergic rhinitis assessed by responder analysis. Int Arch Allergy Immunol. 2013;161(4):369-77.
  2. Bousquet J, Meltzer EO, Couroux P, et al. Onset of Action of the Fixed Combination Intranasal Azelastine-Fluticasone Propionate in an Allergen Exposure Chamber. J Allergy Clin Immunol Pract. 2018; 6(5): 1726-1732.
  3. Dymista® SPC (21.04.2022), avsnitt 4.2
  4. Scadding GK, Kariyawasam HH, Scadding G, et al. BSACI guideline for the diagnosis and management of allergic and non-allergic rhinitis (Revised Edition 2017; First edition 2007). Clin Exp Allergy 2017; 47(7):856‑889.

Slik brukes Dymista®

Slik brukes Dymista®

En nesespray som er enkel å bruke og gir rask og effektiv symptomlindring.

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar om Dymista

Generelle spørsmål om Dymista, spørsmål om effekt og spørsmål om sikkerhetsprofilen.

Produktfakta – Dymista®

Produktfakta om Dymista

Dymista® gir effektiv symptomlindring