Behandling av plager i overgangsalder

Menopausal hormonterapi (MHT) er mest effektivt for behandling av overgangsplager.1 Ikke-hormonell terapi er også mulig for å lindre plager.1

Menopause behandling startes for å lindre vasomoroiske symptomer som hetetokter, nattesvette og søvnforstyrrelser. Menopausal hormonterapi (MHT) er den mest effektive behandling for vasomotoriske plager og urogenital atrofi.1 MHT kan også ha effekt på andre symptomer i overgangsalderen som ledd -og muskelplager og humørsvingninger.1,2 MHT kan gi økt risiko for brystkreft og venøs tromboembolisme, derfor må behandling individualiseres og tilpasses etter symptomer, behov for forebygging, anamnese og hva kvinnen selv foretrekker.1

Plager som trenger behandling

Vasomotoriske plager som hetetokter, nattesvette og andre plager som søvnforstyrrelser, leddsmerter, tørre slimhinner, dysparuni, uro, irritabilitet og depresjon plager kvinner og påvirker livskvaliteten. Disse plager bør behandles.1,3

Hvilke helsemessige forhold bør vurderes før behandling igangsettes?

Menopausale kvinner bør rådgis om røykestopp og alkohol inntak. Pasienten må vurderes for risiko for osteoporose, kardiovaskulær sykdom(CVD) og brystkreft. Sameksisterende risiko faktorer som hypertensjon, glukose intoleranse og dyslipidemi må tas tak i og behandles. Rådgiving om opprettholdelse av en sunn livsstil, som inkluderer sunne matvaner og tilstrekkelig mosjon, bør gjøres for å redusere risiko faktorer med hensyn til CVD. Dette er viktig for å redusere morbiditet og mortalitet forårsaket av CVD, og for å forbedre livskvalitet. Tilstrekkelig inntak av vitamin D og kalsium reduserer bentap og risiko for frakturer. Dual-energy x-ray absorptiometry (DEXA) kan gjøres for å vurdere benmineraltettheten og utrede risiko for osteoporose.1,2

MHT for behandling av plager

Nåværende retningslinjer sier at MHT bør startes hos perimenopausale kvinner yngre enn 60 år eller innen 10 år etter menopause.1 MHT innebærer enten bare østrogen eller en kombinasjon av østrogen og progestogen. Hos kvinner med intakt livmor må det gis et tillegg av progestogen for å beskytte endometriet.1,3 MHT er effektivt for å behandle vasomotoriske symptomer som hetetokter og nattesvette, som hyppig opptrer i overgangsalderen.3 Andre symptomer som søvnforstyrrelser, tørre slimhinner, uro og nedstemthet behandles også effektivt med MHT.3 I følge «International Menopause Society» (IMS) retningslinjer (2016), så forbedres menopausal abdominal fettfordeling med østrogenterapi, det gir en reduksjon i total fettmasse, bedrer insulin sensitivitet og en lavere andel som utvikler type 2 diabetes.3 Østrogen terapi kan redusere risiko for diabetes og menopause-relatert benmineraltap. Østrogen pluss progesteron terapi har også en rolle i å forbedre stivhet i ledd og artritt.1,2,3

Risiko med MHT

MHT kan øke risiko for brystkreft. Det er imidlertid rapportert at MHT som inneholder østradiol og dydrogesteron ser ut til å ha en signifikant lavere risiko for brystkreft sammenlignet med MHT som inneholder andre progestogener.4,5

MHT kan øke risikoen for venøs tromboembolisme, som inkluderer dype venetromboser og lungeemboli.6 Transdermal administrasjon av østrogener har en relativt lavere risiko for trombose og bør anbefales til kvinner hvor det er tilleggsrisikofaktorer for blodpropp.6-8 Noen studier har rapportert at bruk av MHT som inneholder østradiol og dydrogesteron ikke er assosiert med en økt risiko for trombotisk slag, hjerteinfarkt eller venøstromboembolisme.9

Ikke-hormonelle alternativer for behandling

Ikke-hormonelle behandlinger for vasomotoriske plager i overgangsalderen inkluderer selektive serotonin- og noradrenalin reopptakshemmere hvor escitalopram(SSRI) og venlafaxine (SNRI) har vært effektive.1,3,8,10,11

Gabapentin kan også redusere vasomotoriske symptomer.1,3,8,10,11

Det er rapportert at isoflavoner fra soyabønner kan lindre hetetokter.10

Livsstilsendringer som sunt kosthold, mosjon, yoga og meditasjon hjelper også i noen grad for å lindre symptomer.13,14

Medikamentell behandling av overgangsalder

Medikamentell behandling inkluderer menopausal hormonterapi (MHT) som er hovedvalg når det gjelder behandling av overgangsplager.3 Nytte er større enn risiko dersom behandling starter <60 år eller innen 10 år etter menopause.3

Legemidler for behandling av menopausale symptomer er nødvendig for å lindre plager som hetetokter, nattesvette og andre plager som søvnforstyrrelser, risiko for osteoporose, diabetes og vektøkning.2 Menopausal hormonterapi (MHT) er det som mest anbefales til menopausale kvinner. MHT kan gi en økt risiko for brystkreft og venøs tromboembolisme.2 Nytte-risiko må vurderes før oppstart av MHT.2 Ikke-hormonelle valg anbefales til kvinner som vil ha økt risiko ved bruk av MHT.2

Menopausal hormonterapi til behandling av overgangsplager

Nåværende retningslinjer anbefaler start av MHT hos perimenopausale kvinner <60 år eller innen 10 år etter menopause.1,2,3,14 MHT i perimenopausen inkluderer enten bare østrogen eller kombinasjon av østrogen og progestogen. Symptomer som hetetokter, nattesvette, søvnforstyrrelser, tørre slimhinner, uro og nedstemthet behandles med østrogen eller en kombinasjon av østrogen og progestogen hos kvinner med uterus. 1,2,3,14Riktig mengde progestogen må gis for å gi riktig beskyttelse av endometriet. Dydrogesteron, et retroprogesteron, anbefales ved behandling av vasomotoriske symptomer. 1,2,3,14

Østrogen reduserer risiko for diabetes og menopausal relatert bentap. Kombinert østrogen og progesteron terapi forbedrer muskel og leddproblemer.2

Nytte-risiko ved MHT

MHT er den mest effektive behandling av vasomotoriske plager i overgangsalderen. Noen kvinner kan ikke bruke MHT på grunn av kontraindikasjoner, og noen vil ikke.3 Risiko for brystkreft kan øke med MHT. Det er rapportert at MHT som inneholder østrogen og dydrogesteron har en signifikant lavere risiko for brystkreft sammenlignet med MHT som inneholder andre progestogener.5 Noen studier har vist at MHT som inneholder østrogen og dydrogesteron heller ikke har en økt risiko for trombotisk slag, hjerteinfarkt eller venøs tromboembolisme ved korttidsbruk.9 Har kvinnen tilleggs risikofaktorer for trombose, bør transdermale administrasjonsformer velges.15

Ikke-hormonelle muligheter

Ikke-hormonelle behandlinger for vasomotoriske plager i overgangsalderen inkluderer selektive serotonin- og noradrenalin reopptakshemmere hvor escitalopram(SSRI) og venlafaxine (SNRI) har vært effektive.1,3,11

Gabapentin kan også redusere vasomotoriske symptomer.1,3,11

Det er rapportert at isoflavoner fra soyabønner kan lindre hetetokter.16 Livsstilendringer som sunt kosthold, mosjon, yoga og meditasjon hjelper også i noen grad for å lindre symptomer13

Referanser:

 1. The NAMS 2017 Hormone Therapy Position Statement Advisory Panel. The 2017 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. Menopause (New York, NY). 2017 Jul;24(7):728-753.
 2. Stuenkel CA, Davis SR, Gompel A et al. Treatment of symptoms of the menopause: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2015 Nov;100:3975-4011.
 3. Baber RJ, Panay N, Fenton AT. 2016 IMS Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric. 2016 Apr;19(2):109-50.
 4. Zhao S, Chlebowski RT, Anderson GL. Sex hormone associations with breast cancer risk and the mediation of randomized trial postmenopausal hormone therapy effects. Breast Cancer Research. 2014 Apr;16:R30.
 5. Fournier A, Berrino F, Clavel-Chapelon F. Unequal risks for breast cancer associated with different hormone replacement therapies: results from the E3N cohort study. Breast Cancer Res Treat. 2008 Jan;107(1):103–11.
 6. Małgorzata Bińkowska. Menopausal hormone therapy and venous thromboembolism. Prz Menopauzalny. 2014 Oct;13(5):267-72.
 7. Canonico M. Hormone therapy and hemostasis among postmenopausal women: a review. Menopause: The Journal of The North American Menopause Society. 2014 Jul;21(7):753-62.
 8. Roberts H. Managing the menopause. BMJ. 2007 Apr;334:736-41.
 9. Schneider C, Jick SS, Meier CR. Risk of cardiovascular outcomes in users of estradiol/dydrogesterone or other HRT preparations. Climacteric. 2009 Oct;12:445–53
 10. Archer DF, Sturdee DW, Baber R et al. Menopausal hot flushes and night sweats: where are we now? Climacteric. 2011 Oct;14:515-28.
 11. Rossmanith WG, Ruebberdt W. What causes hot flushes? The neuroendocrine origin of vasomotor symptoms in the menopause. Gynecol Endocrinol. 2009 Jan;25(5):303-14.
 12. Polotsky H, Polotsky A. Metabolic implications of menopause. Semin Reprod Med. 2010 Sep;28(5):426-34.
 13. Newton KM, Reed SD, Guthrie KA et al. Efficacy of yoga for vasomotor symptoms: a randomized controlled trial. Menopause. 2014 Apr;21(4):339-46.
 14. Bińkowska M. Menopausal hormone therapy and venous thromboembolism. Przeglad menopauzalny. 2014 Oct;13(5):267.
 15. Mintziori G, Lambrinoudaki I, Goulis DG et al. EMAS position statement: Non-hormonal management of menopausal vasomotor symptoms. Maturitas. 2015 Jul;81(3):410-3.
 16. Taku K, Melby MK, Kronenberg F, Kurzer MS, Messina M. Extracted or synthesized soybean isoflavones reduce menopausal hot flash frequency and severity: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Menopause: The Journal of The North American Menopause Society. 2012 Jul;19(7):776-90.

Symptomer på overgangsalder

Symptomer på overgangsalder

Menopause er karakterisert av multiple fysiologiske og psykososiale endringer.

Risiko og nytte

Risiko og nytte menopause

MHT er den foretrukne behandling for overgangsplager.

Behandling av plager i overgangsalder

Behandling av plager i overgangsalder

MHT er mest effektivt for behandling av overgangsplager.