Hva er menopause?

Opphør av menstruasjonssyklusen skjer hos alle kvinner. Diagnose av menopause fastsettes retrospektivt, 12 måneder etter siste menstruasjonsblødning.1,2

Menopause har inntrådt når menstruasjonsblødningene opphører. Menopausetidspunktet bestemmes retrospektivt etter 12 måneder uten blødning, og at det er ingen andre biologiske eller fysiologiske årsaker til opphør av menstruasjonen. Menopause påvirker både kropp og livskvalitet.1,2

Når starter klimakteriet/ overgangsalder?
Overgangsalder, perimenopause, inntreffer vanligvis mellom 45-55 år. Østrogennivået synker og FSH (follikkelstimulerende hormon) øker.1,2 Hos noen kvinner kan menopause skje ved 40-års alder eller tidligere, enten naturlig eller på grunn av kirurgisk menopause. Tidlig menopause kan skyldes prematur ovarialinsuffisiens eller underliggende patologiske forhold som ovarial cancer, mammaecancer eller bivirkninger av behandlinger som for eksempel kjemoterapi eller stråling.1,2

Hva skjer fysiologisk?
løpet av fertil alder blir eggene i ovariene etterhvert oppbrukt og østrogenproduksjonen avtar gradvis for så å utebli. Folliklene tømmes og svarer ikke på stimulering fra FSH.1,2 Ved økende alder reduseres derfor fertiliteten.1,2

Hvilke stadier har klimakteriet?
Menopause defineres som opphør av menstruasjon- siste menstruasjon, bestemmes retrospektivt, etter 12 måneder uten blødning, og skyldes ovarial svikt.

Perimenopause inkluderer perioden hvor de første kliniske, biologiske og endokrinologiske tegnene på menopause begynner å vise seg og hvor menstruasjonene er uregelmessige med eller uten klimakterielle symptomer og ender 12 måneder etter siste menstruasjon. Perioden kalles også overgangsalder.

Postmenopause er tiden etter siste menstruasjon med eller uten symptomer.

Tidlig menopause er menopause mellom 40-45 år. Prematur ovarialinsuffiens er menopause før 40 år.

Hva er symptomene på overgangsalder?
Symptomer på overgangsalder kan oppstå lenge før menstruasjonen opphører. Forandringene inntrer ofte i 40-årene på grunn av synkende østrogen nivåer. Her er de vanligste symptomene :

 • Uregelmessige blødninger
 • Hetetokter
 • Nattsvette
 • Søvnproblemer
 • Humørsvingninger
 • Vektøkning

Andre symptomer som kan observeres er mastodyni, depresjon, følelse av oppblåsthet og hodepine. Symptomer varierer veldig fra individ til individ, og kan starte inntil 6 år før menopause og kan vare i mange år etter menopause.1,2,4

Hvordan diagnostiseres menopause?
Menopause defineres som opphør av menstruasjon og kan da bare bestemmes retrospektivt, 12 måneder etter siste menstruasjon.1,2

Anamnese er viktigst, hormonell utredning er sjelden nødvendig.

Prematur menopause/prematur ovarialinsuffiens (<40 år) bør utredes spesielt med henblikk på annen endokrin svikt.1,2

Hva er helseutfordringene med overgangsalder/menopause?
Overgangsalder er forbundet med lavere østrogenmengde i kroppen. Dette kan predisponere for økt forekomst av osteoporose, hjerte-karsykdommer, tromboser, brystkreft, diabetes, Alzheimer`ssykdom, urogenital atrofi, ubehag ved sex og urinveisproblemer.1,2,5 Les mere om helseutfordringene med overgangsalder/menopause.

Behandle overgangsalder?
Overgangsalder er ikke en sykdom, og derfor fokuseres behandling hovedsakelig på å lindre symptomer og forhindre relaterte medisinske følgetilstander. Behandling ved overgangsalder kan være hormontilskudd (østrogen/ progestogen), fytoøstrogener (isoflavoner) og tilskudd av vitamin D og kalsium for å forebygge bentap og osteoporose.1,2

Referanser:

 1. Butler L, Santoro N. The reproductive endocrinology of the menopausal transition. Steroids. 2011 Jun;76(7):627-35.
 2. Santoro N, Randolph JF. Reproductive hormones and the menopause transition. Obstet Gynecol Clin North Am. 2011 Sep;38(3):455-66.
 3. Cohen LS, Soares CN, Joffe H. Diagnosis and management of mood disorders during the menopausal transition. Am J Med. 2005 Dec;118(12):93-7.
 4. Finkelstein JS, Brockwell SE, Mehta V, et al. Bone mineral density changes during the menopause transition in a multiethnic cohort of women. J Clin Endocrinol Metab. 2008 Mar;93(3):861-8

Perimenopause

Perimenopausen er perioden hvor de første tegnene på menopause begynner å vise seg og hvor menstruasjonene er uregelmessige med eller uten klimakterielle symptomer og ender 12 måneder etter siste menstruasjon.

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer perimenopausen som perioden (2-8 år) før menopausen og året etter den siste menstruasjon. Skyldes ovarialinsuffiens.1

Perimenopause må ikke forveksles med menopause.

Når starter perimenopause/overgangsalder?
Perimenopause starter når menstruasjonene blir uregelmessige. Vanligvis starter det mellom 45,5 år- 47,5 års alderen og varer i ca.4 år til menopausen inntreffer.3 Overgangen er forbundet med multiple reproduktive og hormonelle endringer som vil påvirke kvinners livskvalitet.3

Fysiologi i overgangsalderen
Den første hormonelle endring som skjer er en økning av FSH (follikkelstimulerendehormon) fra hypofysen, fordi ovariets follikler begynner å bli utarmet.3 FSH prøver å stimulere de gjenværende resistente follikler til mer hormonproduksjon. Dette lykkes ikke og nivåene av østrogen, progestogen reduseres gradvis. Nivåene av FSH og østrogen gjennom perimenopausen varierer fra kvinne til kvinne.3

Perimenopausen deles i 2 stadier:
 • Tidlig fase
 • Sen fase

Inndeling av perimenopausen er basert på ulike kohorter for å relatere hormonelle endringer til variasjonen av symptomer som forbindes med overgangsalder.4

Tidlig fase er karakterisert av uregelmessige menstruasjoner med ulik lengde, variable verdier av FSH og lav ovarial reserve.2

Sen fase kjennetegnes av sjeldne og uregelmessige menstruasjoner, (det kan være opptil 60 dager mellom menstruasjonene) og økning av FSH og et utarmet ovarium.2

Symptomer på perimenopause/overgangsalder
Kvinner opplever uregelmessige menstruasjonsblødninger, ikke- ovulatoriske sykler, forkortede eller forlengede sykler, eller lengre perioder med amenore. Dette skyldes redusert produksjon av østrogen i ovariene.2,3 Endringen i hormonnivåer gjennom perimenopausen er årsaken til at vasomotoriske symptomer som hetetokter og nattesvette oppstår. 45-85 % av kvinnene opplever dette i perimenopausen.2,3

Insidensen av hetetokter skyldes reduksjon av østrogennivået, som da påvirker det termo-regulatoriske system i hypothalamus.2,3 Perimenopause kan assosieres med en økt risiko av depressive symptomer hos middelaldrende kvinner. «Østrogenmangel- teorien» antyder at start og forverring av humørsvingninger kan være sekundært til reduserte østrogennivåer.2,3 Søvnproblemer, insomnia og vaginal tørrhet er også hyppig rapportert hos perimenopausale kvinner. Kvinner med disse symptomer har fått god effekt av hormonell behandling.2

Referanser:

 1. WHO Scientific Group on Research on the Menopause in the 1990s (‎1994 : Geneva, Switzerland)‎ & World Health Organization. (‎1996)‎. Research on the menopause in the 1990s : report of a WHO scientific group. Geneva: World Health Organization. Available at http://www.who.int/iris/handle/10665/41841 . Accessed on Jan 24, 2019.
 2. Santoro N. Perimenopause: from research to practice. J Womens Health (Larchmt). 2016 Apr;25(4):332-9.
 3. Soares CD, Cohen IS. The perimenopause, depressive disorders, and hormonal variability. Sao Paulo Medical Journal. 2001 Mar;119(2):78-83.
 4. Harlow SD, Gass M, Hall JE et al; STRAW + 10 Collaborative Group. Executive summary of the Stages of Reproductive Aging Workshop+ 10: addressing the unfinished agenda of staging reproductive aging. J Clin Endocrinol Metab. 2012 Apr;97(4):1159-68.

Postmenopause

Det er perioden etter menopause har inntruffet, og er det siste stadiet i klimakteriet.1

Postmenopause bestemmes retrospektivt, 12 måneder etter siste menstruasjonsblødning.

En kvinne er postmenopausal ca. 1/3 av sitt liv hvis man forventer å ha en levealder på 80 år.1

Hvilke stadier er det i overgangsalder?

 1. Fertil alder
 2. Perimenopause
 3. Postmenopause

Postmenopause er det siste stadium i klimakteriet, og i en kvinnes fertile aldring.2

Hormonelle endringer i postmenopausen
Ovariene og binyrene er de to hovedkildene til androgenproduksjon hos kvinner. Rollen til ovariene og binyrene varierer gjennom overgangsalderen, menopausen og postmenopausen. Dehydroepiandrosteron (DHEA) fra binyrene er et androgen som kan omdannes til kvinnelige kjønnshormoner. En reduksjon i DHEA og DHEAS (dehydroepiandrosteron sulfat) nivåer observeres gjennom klimakteriet, dette reduserer også kvinners østrogen og progestogen nivåer.3

Det er et progressivt tap av follikler gjennom det fertile livet. Ved økende alder, blir tapet eksposisjonelt. Struktur og kvalitet på eggcellene blir også forringet.3

Østrogen og testosteron nivåer reduseres betraktelig gjennom postmenopausen. Ovariene blir hypertrofiske.3,4

Postmenopausale symptomer

I løpet av postmenopausen vil mange av symptomene opphøre. Hos noen kvinner vil de vedvare. De vanligste symptomer som kan observeres hos postmenopausale kvinner er:
 • Hetetokter
 • Nattesvette
 • Insomnia
 • Humørendringer
 • Overgangsalder og vektøkning
 • Depresjon
 • Les mer om symptomer

Risikoer forbundet med postmenopause
En reduksjon i hormonene østrogen, testosteron og progesteron er relatert til ulike morbiditeter forbundet med menopause og postmenopause.4,5 Insidensen av osteoporose, Overgangsalder og CVD, tromboser, brystkreft, diabetes og Alzheimer`s sykdom er høy hos postmenopausale kvinner.4,5

Forebygging av sykdom postmenopausalt
Postmenopausalt er kvinner utsatt for en større risiko for sykdom.2 Livsstilendringer og screening for helse-relaterte problemer og tidlig intervensjon kan forhindre sykdom.2Menopausal hormonterapi (MHT) er anbefalt for behandling av overgangsplager. Noen ganger er ikke nytte-risikoforholdet ved hormonbehandling fordelaktig, og dette må overveies før behandlingsstart.6

Referanser:

 1. Rao SS, Singh M, Parkar M, Sugumaran R. Health maintenance for postmenopausal women. Am Fam Physician. 2008 Sep;78(5):583-91.
 2. Harlow SD, Gass M, Hall JE et al; STRAW+ 10 Collaborative Group. Executive summary of the Stages of Reproductive Aging Workshop+ 10: addressing the unfinished agenda of staging reproductive aging. J Clin Endocrinol Metab. 2012 Apr;97(4):1159-68.
 3. Santoro N, Randolph JF. Reproductive hormones and the menopause transition. Obstet Gynecol Clin North Am. 2011 Sep;38(3):455-66.
 4. Prelevic GM, Jacobs HS. Menopause and post-menopause. Bailliere's Clinical Endocrinol Metab. 1997 Jul 1;11(2):311-40.
 5. Dalal PK, Agarwal M. Postmenopausal syndrome. Indian J Psychiatry. 2015 Jul;57 Suppl 2:S222.
 6. Writing Group for the Women's Health Initiative Investigators. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results from the Women's Health Initiative randomized controlled trial. JAMA. 2002 Jul;288(3):321-33.

Symptomer på overgangsalder

Symptomer i overgangsalderen

Menopause er karakterisert av multiple fysiologiske og psykososiale endringer i en kvinnes liv. De hormonelle endringene som skjer er årsaken til symptomene.1 Menopause betegner opphør av menstruajonssyklusen, folliklene i ovariene er utarmet.1,3 Menopausealderen er genetisk bestemt og er uavhengig av rase, sosioøkonomisk status og alder ved menarke.1,3

Mange kvinner har ulike symptomer før, rundt eller ved menopause. Hetetokter og nattesvette er de to hyppigste symptomer ved overgangsalder. De forbindes med søvnforstyrrelser, irritabilitet og kognitiv svekkelse slik at livskvaliteten påvirkes.1

Hvorfor er det nødvendig å kjenne til symptomer på overgangsalder/menopause?

Symptomene ved menopause kan noen ganger ligne på symptomer på andre medisinske tilstander. En god anamnese er viktig for å diagnostisere og hjelpe kvinner med overgangsplager.4

Menopause assosieres med ulike symptomer og de mest vanlige er disse:1-5

Referanser:

 1. Utian WH. Psychosocial and socioeconomic burden of vasomotor symptoms in menopause: a comprehensive review. Health and Quality of Life outcomes. 2005 Dec;3(1):47.
 2. Dalal PK, Agarwal M. Postmenopausal syndrome. Indian J Psychiatry. 2015 Jul;57 Suppl 2:S222.
 3. Harlow SD, Gass M, Hall JE et al; STRAW+ 10 Collaborative Group. Executive summary of the Stages of Reproductive Aging Workshop+ 10: addressing the unfinished agenda of staging reproductive aging. J Clin Endocrinol Metab. 2012 Apr;97(4):1159-68.
 4. Santoro N. Perimenopause: from research to practice. J Womens Health (Larchmt). 2016 Apr;25(4):332-9.
 5. Soares CD, Cohen IS. The perimenopause, depressive disorders, and hormonal variability. Sao Paulo Medical Journal. 2001 Mar;119(2):78-83.
 6. Davis SR, Castelo-Branco C, Chedraui P et al. Understanding weight gain at menopause. Climacteric. 2012 Oct;15(5):419-29.
 7. Greendale GA, Lee NP, Arriola ER. The menopause. Lancet. 1999 Feb;353(9152):571-80
 8. Goldstein RB, Bree RL, Benson CB et al. Evaluation of the woman with postmenopausal bleeding: Society of Radiologists in Ultrasound-Sponsored Consensus
 9. Stearns V, Ullmer L, Lo′pez JF, Smith Y, Isaacs C, Hayes DF. Hot Flushes. Lancet. 2002 Dec;360:1851-61
 10. Rossmanith WG, Ruebberdt W. What causes hot Flushes? The neuroendocrine origin of vasomotor symptoms in the menopause. Gynecol Endocrinol. 2009 May;25(5):303-14.
 11. Archer DF, Sturdee DW, Baber R et al. Menopausal hot flushes and night sweats: where are we now? Climacteric. 2011 Oct;14:515-28.
 12. Santoro N. Symptoms of menopause: hot flushes. Clin Obstet Gynecol. 2008 Sep;51(3):539-48.
 13. Baber RJ, Panay N, Fenton AT. 2016 IMS Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric.16 Mar;19(2):109-50.
 14. Rossmanith WG, Ruebberdt W. What causes hot flushes? The neuroendocrine origin of vasomotor symptoms in the menopause. Gynecol Endocrinol. 2009 Jan;25(5):303-14.
 15. Deecher DC, Dorries K. Understanding the pathophysiology of vasomotor symptoms (hot flashes and night sweats) that occur in perimenopause, menopause, and postmenopause life stages. Arch Womens Ment Health. 2007 Dec;10:247-57.
 16. Reed SD, Newton KM, LaCroix AZ, Grothaus LC, Ehrlich K. Night sweats, sleep disturbance, and depression associated with diminished libido in late menopausal transition and early postmenopause: baseline data from the Herbal Alternatives for Menopause Trial (HALT). Gynecology. 2007 Jun;196(6):593e1-e7.
 17. Shaver JLF, Zenk SN. Sleep disturbance in menopause. J Womens Health (Larchmt). 2000 Mar;9(2):109-18
 18. OhayonMM. Severe hot flashes are associated with chronic insomnia. Arch Intern Med. 2006 Jun;166:1262-8.
 19. Cuadros JL, Fernandez-Alonso AM, Cuadros-Celorrio AM et al. Perceived stress, insomnia and related factors in women around the menopause. Maturitas. 2012 Aug;72:367-72.
 20. Attarian H, Hachul H, Guttuso T, Phillips B. Treatment of chronic insomnia disorder in menopause: evaluation of literature. Menopause: The Journal of The North American Menopause Society. 2015 Jun;22(6):674-84.
 21. Cohen LS, Soares CN, Vitonis AF, Otto MW, Harlow BL. Risk for new onset of depression during the menopausal transition the Harvard Study of Moods and Cycles. Arch Gen Psychiatry. 2006 Apr;63:385-90
 22. Saˇgsöz N, Oˇguztürk O, Bayram M, Kamacı M. Anxiety and depression before and after the menopause. Arch Gynecol Obstet. 2001 Jan;264:199-202
 23. Cohen LS, Soares CN, Joffe H. Diagnosis and management of mood disorders during the menopausal transition. The American Journal of Medicine. 2005 Dec;118(12B):93S-97S.
 24. Freeman EW, Sammel MD, Liu L, Gracia CR, Nelson DB, Hollander L. Hormones and menopausal status as predictors of depression in women in transition to menopause. Arch Gen Psychiatry. 2004 Jan;61:62-70.
 25. Freeman EW, Sammel MD, Lin H, Nelson DB. Associations of hormones and menopausal status with depressed mood in women with no history of depression. Arch Gen Psychiatry. 2006 Apr;63:375-82.
 26. Mitchell ES, Woods NF. Depressed mood during the menopausal transition: is it reproductive aging or is it life? Women's Midlife Health. 2017 Dec;3:11.
 27. Deeks AA. Psychological aspects of menopause management. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2003 Mar;17(1):17-31.
 28. Freeman EW, Sammel MD, Lin H, Gracia CR, Kapoor S, Ferdousi T. The role of anxiety and hormonal changes in menopausal hot flashes. Menopause: The Journal of The North American Menopause Society. 2005 May;12(3):258-66.
 29. Davis SR, Castelo-Branco C, Chedraui P et al; the Writing Group of the International Menopause Society for World Menopause Day 2012. Understanding weight gain at menopause. Climacteric. 2012 Oct;15:419-29.
 30. LoveJoy JC. The menopause and obesity. Prim Care Clin Office Pract. 2003 Jun;30:317-25.
 31. Rosano GMC, Vitale C, Marazzi G, Volterrani M. Menopause and cardiovascular disease: the evidence. Climacteric. 2007 Jan;10 Suppl 1:19-24.
 32. LoveJoy JC. Weight gain in women at midlife: the influence of menopause. Obesity Management. 2009 Apr;5(2):52-6.
 33. Jensen LB, Vestergaard P, Hermann AP et al. Hormone replacement therapy dissociates fat mass and bone mass, and tends to reduce weight gain in early postmenopausal women: a randomized controlled 5-year clinical trial of the Danish osteoporosis prevention study. J Bone Miner Res. 2003 Feb;18(2):333-42.
 34. Baber RJ, Panay N, Fenton AT. 2016 IMS Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric. 2016 Apr;19(2):109-50.
 35. Damle RP, Dravid NV, Suryawanshi KH, Gadre AS, Bagale PS, Ahire N. Clinicopathological spectrum of endometrial changes in perimenopausal and post-menopausal abnormal uterine bleeding: a 2 years study. J Clin Diag Res. 2013 Dec;7(12):2774-6.
 36. Voorhis BJV, Santoro N, Harlow S, Crawford SL, Randolph J. The relationship of bleeding patterns to daily reproductive hormones in women approaching menopause. Obstet Gynecol. 2008 Jul;112(1):101-8.
 37. Freeman EW, Sammel MD, Gracia CR et al. Follicular phase hormone levels and menstrual bleeding status in the approach to menopause. Fertil Steril. 2005 Feb;83(2):383-92.
 38. Bhatta S, Sinha AK. Histopathological study of endometrium in abnormal uterine bleeding. J Pathol Nepal. 2012 Jan;2:297-300.
 39. Epstein E, Valentin L. Managing women with post-menopausal bleeding. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2004 Feb;18(1):125-43.

Risiko og nytte

Nedre urinveisinfeksjon er infeksjon i urinrør og blære

Referanser

 1. Nils Grude og Anders Bærheim. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, Cystitt, versjon 2.5, sist oppdatert 13.06.2019 (03.02.2021)
 2. Hunskår Steinar. Allmennmedisin, Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal A/S 1997 3. opplag: 497-503.

Behandling av plager i overgangsalder

Symptomer på overgangsalder

Symptomer på overgangsalder

Menopause er karakterisert av multiple fysiologiske og psykososiale endringer.

Risiko og nytte

Risiko og nytte menopause

MHT er den foretrukne behandling for overgangsplager.

Behandling av plager i overgangsalder

Behandling av plager i overgangsalder

MHT er mest effektivt for behandling av overgangsplager.