menopause banner

Overgangsalder

Hva er menopause?

menopause

Opphør av menstruasjonssyklusen skjer hos alle kvinner. Diagnose av menopause fastsettes retrospektivt, 12 måneder etter siste menstruasjonsblødning.1,2

Menopause har inntrådt når menstruasjonsblødningene opphører. Menopausetidspunktet bestemmes retrospektivt etter 12 måneder uten blødning, og at det er ingen andre biologiske eller fysiologiske årsaker til opphør av menstruasjonen. Menopause påvirker både kropp og livskvalitet.1,2

Når starter klimakteriet/ overgangsalder?

Overgangsalder, perimenopause, inntreffer vanligvis mellom 45-55 år. Østrogennivået synker og FSH (follikkelstimulerende hormon) øker.1,2

Hos noen kvinner kan menopause skje ved 40-års alder eller tidligere, enten naturlig eller på grunn av kirurgisk menopause. Tidlig menopause kan skyldes prematur ovarialinsuffisiens eller underliggende patologiske forhold som ovarial cancer, mammaecancer eller bivirkninger av behandlinger som for eksempel kjemoterapi eller stråling.1,2

Hva skjer fysiologisk?

I løpet av fertil alder blir eggene i ovariene etterhvert oppbrukt og østrogenproduksjonen avtar gradvis for så å utebli. Folliklene tømmes og svarer ikke på stimulering fra FSH.1,2 Ved økende alder reduseres derfor fertiliteten.1,2

Hvilke stadier har klimakteriet?

Menopause defineres som opphør av menstruasjon- siste menstruasjon, bestemmes retrospektivt, etter 12 måneder uten blødning, og skyldes ovarial svikt.

Perimenopause inkluderer perioden hvor de første kliniske, biologiske og endokrinologiske tegnene på menopause begynner å vise seg og hvor menstruasjonene er uregelmessige med eller uten klimakterielle symptomer og ender 12 måneder etter siste menstruasjon. Perioden kalles også overgangsalder.

Postmenopause er tiden etter siste menstruasjon med eller uten symptomer.

Tidlig menopause er menopause mellom 40-45 år. Prematur ovarialinsuffiens er menopause før 40 år.

Hva er symptomene på overgangsalder?
Symptomer på overgangsalder kan oppstå lenge før menstruasjonen opphører. Forandringene inntrer ofte i 40-årene på grunn av synkende østrogen nivåer. Her er de vanligste symptomene :

Andre symptomer som kan observeres er mastodyni, depresjon, følelse av oppblåsthet og hodepine. Symptomer varierer veldig fra individ til individ, og kan starte inntil 6 år før menopause og kan vare i mange år etter menopause.1,2,4

Hvordan diagnostiseres menopause?

Menopause defineres som opphør av menstruasjon og kan da bare bestemmes retrospektivt, 12 måneder etter siste menstruasjon.1,2

Anamnese er viktigst, hormonell utredning er sjelden nødvendig.

Prematur menopause/prematur ovarialinsuffiens (<40 år) bør utredes spesielt med henblikk på annen endokrin svikt.1,2

Hva er helseutfordringene med overgangsalder/menopause?

Overgangsalder er forbundet med lavere østrogenmengde i kroppen. Dette kan predisponere for økt forekomst av osteoporosehjerte-karsykdommer, tromboser, brystkreft, diabetesAlzheimer`s sykdom, urogenital atrofi, ubehag ved sex og urinveisproblemer.1,2,5

Behandle overgangsalder?

Overgangsalder er ikke en sykdom, og derfor fokuseres behandling hovedsakelig på å lindre symptomer og forhindre relaterte medisinske følgetilstander. Behandling ved overgangsalder kan være hormontilskudd (østrogen/ progestogen), fytoøstrogener (isoflavoner) og tilskudd av vitamin D og kalsium for å forebygge bentap og osteoporose.1,2

Referanser:

  1. Butler L, Santoro N. The reproductive endocrinology of the menopausal transition. Steroids. 2011 Jun;76(7):627-35. 
  2. Santoro N, Randolph JF. Reproductive hormones and the menopause transition. Obstet Gynecol Clin North Am. 2011 Sep;38(3):455-66. 
  3. Cohen LS, Soares CN, Joffe H. Diagnosis and management of mood disorders during the menopausal transition. Am J Med. 2005 Dec;118(12):93-7. 
  4. Finkelstein JS, Brockwell SE, Mehta V, et al. Bone mineral density changes during the menopause transition in a multiethnic cohort of women. J Clin Endocrinol Metab. 2008 Mar;93(3):861-8