Hiprex™

Hiprex (metenaminhippurat)

Hiprex™

Hiprex brukes som langtidsprofylakse ved kronisk residiverende urinveisinfeksjoner (UVI) etter initial-behandling med kjemoterapeutika eller antibiotika.1 I tillegg er Hiprex indisert ved kort eller langtids kateterdrenasje eller ved transuretrale operasjoner. Bør også overveies ved enkeltkateterisering, cytoskopier og ved urodynamiske målinger i urinveiene.1

Hiprex er indisert til voksne og barn i alderen 6-12 år ved disse diagnoser og forhold.1

Dosering av Hiprex

Hiprex doseres med 1 gram morgen og kveld, fortrinnsvis etter urinering.1 Barn mellom 6 og 12 år kan bruke halv tablett eller halv dosepose to ganger daglig.1

Hyppig urinveisinfeksjoner

Hyppige urinveisinfeksjoner defineres som tre eller flere cystitter i løpet av ett år. Residiverende ukomplisert cystitt kan betraktes som enkeltstående cystitter.2

Symptomer ved akutt cystitt, begge kjønn2

  • Smerter ved vannlating
  • Hyppig vannlating
  • Økt vannlatingstrang
  • Eventuelt smerter over symfysen, lavt i ryggen, eller diffust i underlivet.

Barn under 2 år har ofte færre fokale symptomer og flere systemiske symptomer. Det kan være feber, blekhet, irritabilitet, nedsatt allmenntilstand, oppkast og eller nedsatt appetitt.

Medikamentell og annen profylakse

Metenaminhippurat reduserer bakterienes bindingsevne.1 Hiprex kan ha en viss effekt i forebyggingen av residiverende cystitt, hos pasienter, i fravær av nyre/urinvisanomalier eller nevropatisk blære.2  Lokal østrogenbehandling kan ha en forebyggende effekt hos eldre kvinner.2

Hiprex – forebygging av UVI uten resistensutvikling

Metenaminhippurat (Hiprex) virker ved at metenamin hydroliseres til formaldehyd i sur urin.1 Det er ikke beskrevet resistens mot formaldehyd eller kryssresistens til antibiotika.2

Bruken av Hiprex til sykehjemspasienter bør følges opp.2  En pågående studie ser på effekten av Hiprex til eldre over 70 år.3

Referanser

  1. Hiprex SPC (6.10.2022) 4.1.,4.2.,5.1
  2. Nasjonal faglig retningslinje, Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten,6. Urinveisinfeksjon, sist faglig oppdatert 7.09.2022(31.01.2023)
  3. Hvordan forbedre håndteringen av urinveisinfeksjoner hos eldre?, Antibiotika.no, 24.08.2020 (27.01.2021)

HIP-2023-0035 | 02.2023

Hiprex™

Hiprex™

Hiprex™

Spørsmål og svar

Sprøsmål og svar om Hiprex

Spørsmål og svar om Hiprex