B-vitamin

B-vitaminer funksjon

B-vitaminer funksjon

Figuren er utarbeidet av Viatris

Alt i alt er det åtte typer B-vitaminer som er nødvendig for mange av kroppens grunnleggende funksjoner.1

3 av B-vitaminene er involvert i homocysteinmetabolismen.2 Homocystein er nært beslektet med metionin og cystein. 2 Vitamin B12 er en kofaktor i metioninomsetningen og B6 i cysteinsyntesen.2 I tillegg er dannelsen av aktive folatformer involvert.2 Det fleste vev, inkludert CNS, er helt avhengig av metylgrupper avledet fra metioninsyntesen og resirkuleringen av homocystein.2 Hvis ikke omdanningen av homocystein fungerer, øker nivåene i kroppen og symptomer kan oppleves. Økt homocystein kan påvises med blodprøve.4

Pasienter med mistanke om hyperhomocystein kan har ulike symptomer. Eldre kan oppleve svimmelhet, asteni, vekttap eller nedsatt hukommelse.2 Noen kan oppleve nevrologiske eller psykiatriske symptomer som nummenhet i hender og føtter, ataksi, nedsatt refleks, forvirring, irritasjon, konsentrasjonsvansker eller nedsatt hukommelse.2 Andre tegn kan være demens, depresjon, kronisk utmattelsessyndrom, eller eventuelt symptomer på anemi som tretthet, apati eller anstrengelsesdyspné.2 Et individs genetiske sammensetning, livstil, sykdommer, medisiner de tar og aldersrelaterte faktorer kan påvirke homocysteinnivået.2

B12

B12 eller kobalamin, virker som et koenzym i celledeling, er nødvendig ved DNA-syntesen.1 I tillegg til at B12 og folat kombineres for å omdanne homocystein til metionin, er vitamin B12 også nødvendig for produksjonen av myelin.2

Ulike former for nerveskader er derfor spesifikke mangelsymptomer.2 Vitamin B12 er også nødvendig for dannelse og nedbryting av visse aminosyrer og fettsyrer for energi.2 B12 finnes bare i animalske matvarer som kjøtt, melk og melkeprodukter. Malabsorpsjon og utilstrekkelig inntak av B12 er vanlige årsaker til mangelsymptomer.2 Malabsorpsjon er ofte forårsaket av pernisiøs anemi, kronisk betennelse i magen som hemmer produksjonen av intrinsisk faktor (IF).3 IF er et glykoprotein som binder seg til B12 og er nødvendig for at vitaminet skal bli absorbert i tynntarmen.

Mangel på vitamin B12 kan blant annet føre til anemi, parestesi, hukommelsestap, depresjon, vekttap, muskeltretthet og -svakheter og leddsmerter.4 I tillegg kan mangel på vitamin B12 føre til skader på det autonome nervesystemet i form av ereksjonsproblemer, infertilitet og hypotensjon.2,4

Folat

Folat hydrolyseres og absorberes i den øvre delen av duodenum (tolvfingertarmen), før det tas opp av blodplasma.5 Den primære biokjemiske funksjon for folat er overføring av ett-karbon-enheter i en rekke fundamentale reaksjoner, inkludert aminosyrestoffskiftet og syntese av puriner/pyrimidiner som er byggesteiner i DNA og RNA.5 Både vitamin B12 og folat er nødvendig i syntesen av puriner og tymidin.5

Folat og B12 er nødvendig for remetylering av homocystein til metionin og mangel på en av vitaminene øker homocysteinkonsentrasjonen og reduserer metioninkonsentrasjonen.2

Årsaker til mangel kan være feilernæring, underernæring, økt behov for folat i svangerskapet og enkelte sykdommer.6 Eldre med mangelfullt kosthold, malabsorpsjon, anorektikere, alkoholikere og ved enkelte sykdommer som f.eks. Cronh’s.6

Folat mangel kan føre til anemi, nevropsykiatriske forstyrrelser, hvorav depresjonstilstander og psykoser er mest vanlig, men polynevropatier og myelopatier er beskrevet.5 I løpet av fosterlivet og ungdommen, kan mangel på vitamin B12 og / eller folat føre til svekket vekst og utvikling.9

Symptomer på folatmangel er tretthet, svimmelhet, nedsatt fysisk yteevne, hjertebank og tungpusthet.6 Diaré er et vanlig symptom ved malabsorpsjon.6

B6

Vitamin B6 skiller seg ganske mye fra vitamin B12 og folat når det gjelder hvordan det fungerer i kroppen. Den eneste fellesreaksjonen er omsetning av metionin, hvor alle tre inngår.2,4En viktig prosess som krever vitamin B6, er kroppens aminosyresyntese.1

Vitamin B6 er nødvendig for at nervesystemet skal fungere normalt og har i tillegg en funksjon for både hud og blodceller.8

Øvrige vitaminer

B1 er nødvendig for forbrenningen av karbohydrat i kroppen. Det er vitaminet for hjernen og nervesystemet, det styrker immunsystemet, er en viktig antioksidant og beskytter mot for tidlig aldring.8

Vitamin B2 er nødvendig for å reparere antioksidanten glutation og nedbrytning av protein. Mangel på B2 kan gi forandringer i huden og kroppens slimhinner.8

Niacin, som også kalles vitamin B3, er nødvendig når kroppen reparerer skader i cellenes DNA. B3 sin rolle er involvert i energiomsetningen, hud og slimhinner.8 Alvorlig niacinmangel kan føre til hudsykdommen pellagra, en sjelden sykdom. Pellagra sees gjerne blant de som har mye mais i kostholdet.9

Referanser
  1. Store Medisinske Leksikon, vitaminer, Birger Svihus, siste endret 21.03.2022 (20.10.2023)
  2. Bolander-Gouaille C, Homocystein, the New Marker of Disease Risk – An Overview. Business Briefing European Pharmacotherapy 2005: 2-8.-June 2023(20.10.2023)
  3. Ueland PM og Scheede J. Måling av metylmalonsyre, homocystein og metionin ved kobalmin- og folatmangel og homocustinuri. Tidsskr Nor Legeforen nr 6, 2008; 128: 690-3.
  4. Nyquist E, Hager HB, Iversen PO et al.Utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne. 2. utg., 2022.
  5. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi, Analyser, Folat, P Versjon 5.3. publisert 09.03.2022 (20.10.2023)
  6. Norsk helseinformatikk, sykdommer, folatmangel, sist endret 19.12.2022(20.10.2023)
  7. Anne-Lise Bjørke-Monsen og Renate Rennstrøm- Hva er optimal folatstatus? | Tidsskrift for Den norske legeforening, mai 2020. Tidsskr Nor Legeforen. DOI: 10.4045/tidsskr.19.0588
  8. Helsedirektoratet, Kosthåndboken – veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten, sist endret september 2016 (20.10.2023)
  9. SML, vitaminmangelsykdommer, sist oppdatert 27. januar 2023 (20.10.2023)

Risikogrupper for D-vitaminmangel

Risikogrupper for D-vitaminmangel

D-vitaminmangel er vanlig i Europa, men enkelte grupper er definert å være mer utsatt enn andre.

Risikogrupper for B-vitaminmangel

Risikogrupper for B-vitaminmangel

B-vitaminmangel er relativt vanlig.

Om ViatrisConnect

ViatrisConnect er en informasjonsportal for helsepersonell. Her finner du helsefaglig informasjon innen en rekke forskjellige områder, som allergi, kvinnehelse, hudproblemer, gastro, vitaminer osv., i tillegg til foredrag, webinarer, studier og produktinformasjon.

Innholdet på ViatrisConnect er forbeholdt de som jobber innen helsesektoren. Jobber du ikke innen helsesektoren, kan du lese mer om Viatris, produkter og terapiområder på viatris.com/no

Arbeider du som helsepersonell?