B-vitamin

B-vitaminer funksjon

B-vitaminer funksjon

Alt i alt er det åtte typer B-vitaminer som er nødvendig for mange av kroppens grunnleggende funksjoner.1 Blant annet samarbeider flere av dem for at hjernen og nervesystemet skal fungere optimalt. B12, B6 og folat (folsyre) er nødvendig for at kroppen skal danne metylgrupper og et daglig inntak anbefales.2 Metylgruppene er nødvendig for syntesen av flere stoffer, blant annet signalstoffene noradrenalin, dopamin, serotonin acetylkolin.3 Metylgruppene er også nødvendig i syntesen av lecitin, cellemembranene og for syntesen av kreatin, som forsyner musklene med rask energi.3 Metylforbindelser frigjøres ved omsetning av den essensielle aminosyren metionin.3 Metionin omdannes til S-adenosylmethionin (SAM), som kan danne en metylforbindelse. Det som blir igjen, er homocystein, som til slutt tilbakedannes til metionin eller omdannes til cystein.3 Metionin kan senere inngå i syklusen og cystein inngår blant annet i syntesen av glutation (se figur). For at homocystein skal kunne tilbakedannes til metionin, trengs vitamin B12 og folsyre. For at homocysteinet skal kunne omdannes til cystein, trengs vitamin B6 (se figur). Fordelingen er ca. 50/50.5 Samhandlingen mellom de tre B-vitaminene er svært viktig. Hvis ikke omdanningen av homocystein fungerer, øker nivåene i kroppen og symptomer kan oppleves. Økt homocystein kan påvises med blodprøve.4

B12

B12 eller kobalamin, virker som et koenzym i celledeling, er nødvendig ved DNA-syntesen.1 Vitaminet bidrar til produksjonen av røde blodceller og cellemetabolismen.5 I tillegg til at B12 og folat kombineres for å omdanne homocystein til metionin, er vitamin B12 også nødvendig for produksjonen av myelin.5

Ulike former for nerveskader er derfor spesifikke mangelsymptomer.5 Vitamin B12 er også nødvendig for dannelse og nedbryting av visse aminosyrer og fettsyrer for energi.5 B12 finnes bare i animalske matvarer som kjøtt, melk og melkeprodukter. Malabsorpsjon og utilstrekkelig inntak av B12 er vanlige årsaker til mangelsymptomer.5 Malabsorpsjon er ofte forårsaket av pernisiøs anemi, kronisk betennelse i magen som hemmer produksjonen av intrinsisk faktor (IF).8 IF er et glykoprotein som binder seg til B12 og er nødvendig for at vitaminet skal bli absorbert i tynntarmen.

Mangel på vitamin B12 kan blant annet føre til anemi, parestesi, hukommelsestap, depresjon, vekttap, muskeltretthet og -svakheter og leddsmerter.5,6 I tillegg kan mangel på vitamin B12 føre til skader på det autonome nervesystemet i form av ereksjonsproblemer, infertilitet og hypotensjon.5,6

Folat

Folat hydrolyseres og absorberes i den øvre delen av duodenum (tolvfingertarmen), før det tas opp av blodplasma.7 Den primære biokjemiske funksjon for folat er overføring av ett-karbon-enheter i en rekke fundamentale reaksjoner, inkludert aminosyrestoffskiftet og syntese av puriner/pyrimidiner som er byggesteiner i DNA og RNA.7 Både vitamin B12 og folat er nødvendig i syntesen av puriner og tymidin.7

Folat og B12 er nødvendig for remylering av homocystein til metionon og mangel på en av vitaminene øker homocysteinkonsentrasjonen og reduserer metioninkonsentrasjonen.5

Årsaker til mangel kan være feilernæring, underernæring, økt behov for folat i svangerskapet og enkelte sykdommer.8 Eldre med mangelfult kosthold, malabsorpsjon, anorektikere, alkoholikere og ved enkelte sykdommer som f.eks. Cronh’s.8

Folat mangel kan føre til anemi, nevropsykiatriske forstyrrelser, hvorav depresjonstilstander og psykoser er mest vanlig, men polynevropatier og myelopatier er beskrevet.7 I løpet av fosterlivet og ungdommen, kan mangel på vitamin B12 og / eller folat føre til svekket vekst og utvikling.9

Symptomer på folatmangel er tretthet, svimmelhet, nedsatt fysisk yteevne, hjertebank og tungpusthet.8 Diaré er et vanlig symptom ved malabsorpsjon.8

B6

Vitamin B6 skiller seg ganske mye fra vitamin B12 og folat når det gjelder hvordan det fungerer i kroppen. Den eneste fellesreaksjonen er omsetning av metionin, hvor alle tre inngår.3,6 En viktig prosess som krever vitamin B6, er kroppens aminosyresyntese.1

Vitamin B6 er nødvendig for at nervesystemet skal fungere normalt og har i tillegg en funksjon for både hud og blodceller.10

Øvrige vitaminer

B1 er nødvendig for forbrenningen av karbohydrat i kroppen. Det er vitaminet for hjernen og nervesystemet, det styrker immunsystemet, er en viktig antioksidant og beskytter mot for tidlig aldring.10

Vitamin B2 er nødvendig for å reparere antioksidanten glutation og nedbrytning av protein. Mangel på B2 kan gi forandringer i huden og kroppens slimhinner.8

Niacin, som også kalles vitamin B3, er nødvendig når kroppen reparerer skader i cellenes DNA. B3 sin rolle er involvert i energiomsetningen, hud og slimhinner.1Alvorlig niacinmangel kan føre til hudsykdommen pellagra, en sjelden sykdom. Pellagra sees gjerne blant de som har mye mais i kostholdet.11

Referanser
 1. Store Medisinske Leksikon, vitaminer, Birger Svihus, siste endret 06.07.2020 (26.01.2021)(15.03.2022)
 2. Nordic Nutrition Recommendations 2012, 5th edition, side 30, tabell 1.3.
 3. Bolander-Gouaille, Christina, Bottiglieri, Téodoro, Homocysteine: Related Vitamins and Neuropsychiatric Disorders Paperback Collection, 2003, Springer forlag
 4. Ueland PM og Scheede J. Måling av metylmalonsyre, homocystein og metionin ved kobalmin- og folatmangel og homocustinuri. Tidsskr Nor Legeforen nr 6, 2008; 128: 690-3.
 5. Bolander-Gouaille C, Homocystein, the New Marker of Disease Risk – An Overview. Business Briefing European Pharmacotherapy 2005: 2-8.
 6. Nyquist E., Hager H.B., Iversen P.O. og Haffner J. Utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne. 1.utgave 2018 (15.03.2022)
 7. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi, Analyser, Folat, P Versjon 5.3. publisert 09.03.2022
 8. Norsk helseinformatikk, sykdommer, folatmangel, sist endret 05.07.2021(15.03.2022)
 9. Anne-Lise Bjørke-Monsen og Renate Rennstrøm- Hva er optimal folatstatus? | Tidsskrift for Den norske legeforening, mai 2020. Tidsskr Nor Legeforen. DOI: 10.4045/tidsskr.19.0588
 10. Helsedirektoratet, Kosthåndboken – veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten, sist endret september 2016 (15.03.2022)
 11. SML, vitaminmangelsykdommer, sist oppdatert 12.11.2020 (15.03.2022)

Risikogrupper for D-vitaminmangel

Risikogrupper for D-vitaminmangel

D-vitaminmangel er vanlig i Europa, men enkelte grupper er definert å være mer utsatt enn andre.

Risikogrupper for B-vitaminmangel

Risikogrupper for B-vitaminmangel

B-vitaminmangel er relativt vanlig.