B-vitamin

B-vitaminer funksjon

B-vitaminer funksjon

Figuren er utarbeidet av Viatris

Alt i alt er det åtte typer B-vitaminer som er nødvendig for mange av kroppens grunnleggende funksjoner.1

3 av B-vitaminene er involvert i homocysteinmetabolismen.2 Homocystein er nært beslektet med metionin og cystein. 2 Vitamin B12 er en kofaktor i metioninomsetningen og B6 i cysteinsyntesen.2 I tillegg er dannelsen av aktive folatformer involvert.2 Det fleste vev, inkludert CNS, er helt avhengig av metylgrupper avledet fra metioninsyntesen og resirkuleringen av homocystein.2 Hvis ikke omdanningen av homocystein fungerer, øker nivåene i kroppen og symptomer kan oppleves.

Pasienter med mistanke om hyperhomocystein kan har ulike symptomer. Eldre kan oppleve svimmelhet, asteni, vekttap eller nedsatt hukommelse.2 Noen kan oppleve nevrologiske eller psykiatriske symptomer som nummenhet i hender og føtter, ataksi, nedsatt refleks, forvirring, irritasjon, konsentrasjonsvansker eller nedsatt hukommelse.2 Andre tegn kan være demens, depresjon, kronisk utmattelsessyndrom, eller eventuelt symptomer på anemi som tretthet, apati eller anstrengelsesdyspné.2

Pasienter med mistanke om hyperhomocystein kan har ulike symptomer. Eldre kan oppleve svimmelhet, asteni, vekttap eller nedsatt hukommelse.2 Noen kan oppleve nevrologiske eller psykiatriske symptomer som nummenhet i hender og føtter, ataksi, nedsatt refleks, forvirring, irritasjon, konsentrasjonsvansker eller nedsatt hukommelse.2 Andre tegn kan være demens, depresjon, kronisk utmattelsessyndrom, eller eventuelt symptomer på anemi som tretthet, apati eller anstrengelsesdyspné.2

Referanser

 1. Store Medisinske Leksikon, vitaminer, Birger Svihus, siste endret 21.03.2022 (20.10.2023)
 2. Bolander-Gouaille C, Homocystein, the New Marker of Disease Risk – An Overview. Business Briefing European Pharmacotherapy 2005: 2-8.  2023(20.10.2023)
 3. Ueland PM og Scheede J. Måling av metylmalonsyre, homocystein og metionin ved kobalmin- og folatmangel og homocustinuri. Tidsskr Nor Legeforen nr 6, 2008; 128: 690-3.
 4. Nyquist E, Hager HB, Iversen PO et al.Utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne. 2. utg., 2022.
 5. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi, Analyser, Folat, P Versjon 5.3. publisert 09.03.2022 (20.10.2023)
 6. Norsk helseinformatikk, sykdommer, folatmangel, sist endret 19.12.2022(20.10.2023)
 7. Anne-Lise Bjørke-Monsen og Renate Rennstrøm- Hva er optimal folatstatus? | Tidsskrift for Den norske legeforening, mai 2020. Tidsskr Nor Legeforen. DOI: 10.4045/tidsskr.19.0588
 8. Helsedirektoratet, Kosthåndboken – veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten, sist endret september 2016 (20.10.2023)
 9. SML, vitaminmangelsykdommer, sist oppdatert 27. januar 2023 (20.10.2023)

TRIO-2023-0008 | 11.2023

 

Risikogrupper for B-vitaminmangel

Risikogrupper for B-vitaminmangel

B-vitaminer er livsviktige og må tilføres via maten fordi de ikke produseres av kroppen. B-vitaminmangel er relativt vanlig. En del får ikke i seg tilstrekkelig med vitaminer gjennom maten og andre har vanskeligheter for å ta de opp via tarmen, uansett hvor variert kosten er.1,2

Referanser

 1. Norsk Helseinformatikk, sykdommer, mangel på vitamin B12, sist endret 08.10.2020 (26.01.2021)
 2. Norsk Helseinformatikk, sykdommer, folatmangel, sist endret 04.06.2018 (26.01.2021)
 3. Baik H.W., Russell R.M. Vitamin B12 deficiency in the elderly. Annu Rev Nutr. 1999; 19:357-77
 4. Andrès E., Loukili N.H., Noel E., Kaltenbach G. et al. Vitamin B12 (cobalamin) deficiency in elderly patients. CMAJ August 3, 2004 vol. 171 no. 3
 5. Knut T. Flytlie. Nye vitaminrevolusjonen 2013; side 86
 6. Norsk Helseinformatikk, sykdommer, pernisiøs anemi, sist endret 10.06.2020 (15.03.2022)
 7. BMJ Best Practice, Vitamin B12 deficiency, Epidemiology, Last reviewed: 15 Feb 2022 (15.03.2022)
 8. Kosthåndboken - veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten, utgitt juni 2012, sist endret september 2016 (26.01.2021)

Symptomer på B-vitaminmangel

Symptomer på B-vitaminmangel kan variere fra person til person, i likhet med hvilke symptomer som oppstår først. Det kan ta flere år før noen symptomer oppdages.1

Mange av symptomene er generelle og kan skyldes andre årsaker. Selvdiagnostisering og selvmedisinering anbefales ikke. Derfor er det viktig å ta kontakt med legen ved disse symptomene.

Cellene i kroppens slimhinner byttes ofte ut. Det fører til at slimhinnene er ekstra følsomme for mangel på vitamin B12 og folat. Lav blodprosent er et tegn på blodmangel, anemi. Det kan gi symptomer som blekhet, slapphet, tretthet, svimmelhet, nedsatt fysisk yteevne, hjertebank og tungpusten ved anstrengelse.1

Mage- og tarmsymptomer som kronisk diaré kan skyldes dårlig opptak fra tarmen, malabsorpsjon. Diaré kan være et symptom på B12 og/eller folatmangel.1,2

Tegn på nerveskader kan være symptomer som nummenhet, prikking i ben og armer.1 Andre symptomer kan være balanseproblemer og ustø gange.1 Psykiske endringer kan oppstå, spesielt blant eldre og kan disponere for demens.1 En britisk studie viser at B-vitaminer halverer nedbrytningsfrekvensen av hjernevolumet hos personer med hukommelsesproblemer, som er viktig for personer med mild kognitiv svikt.3 Halveringen av nedbrytningsfrekvensen ble sett hos eldre med et homocystein over 13µmol/l.3

Referanser

 1. Norsk Helseinformatikk, sykdommer, mangel på vitamin B12, sist endret 12.07.2022(20.10.2023)
 2. Norsk Helseinformatikk, sykdommer, folatmangel, sist endret 19.12.2022 (20.10.2023)
 3. Smith A.D., Smith S.M., Jager C.A. de, Whitbread P. et al: Homocysteine-Lowering by B vitamins Slows the Rate of Accelerated Brain Atrophy in Mild Cognitive Impairment: A Randomized Controlled Trial, PLoS ONE, 2010, volume 5 (9): e12244.

TRIO-2023-0008 | 11.2023

D-vitamin

Hvem er utsatt for D-vitaminmangel1?

Enkelte har økt risiko for D-vitaminmangel. Screening anbefales kun hos pasienter som har risiko for D-vitaminmangel:1

D-vitamin

Pasienter som bruker antiepileptika, antivirale legemidler for HIV/AIDS, tuberkulosemiddel og KOLS-middel (theofyllin), orlistat, kolestyramin, amiodaron anbefales screening på grunn av risiko for D-vitaminmangel.1

Forebygg D-vitaminmangel - unngå konsekvensene

Ubehandlet D-vitaminmangel og utilstrekkelig mengde vitamin D kan føre til osteomalasi, muskelsvakhet og en økende tendens til å falle, som følge av at kroppen svaier mer, samt sekundær hyperparatyreoidisme som kan føre til osteoporose.1,2

Vitamin D-mangel gir muskelsvekkelse og øker risiko for fall og osteoporotiske frakturer hos eldre.3

Epidemiologiske studier knytter mangel på vitamin D til blant annet autoimmune sykdommer, kardiovaskulær sykdom, depresjon, demens, infeksjonssykdommer og muskel og skjelettsykdommer.4

Risikogrupper for D-vitaminmangel

D-vitaminmangel er vanlig i Europa, men enkelte grupper er definert å være mer utsatt enn andre.1,2 Overvektige og eldre kan slite mer med opptak av D-vitaminer, mens gamere og andre som sitter inne hele dagen, samt de som dekker til hele kroppen med klær ikke får nok sollys.3

Soleksponering og D-vitamin

Mange er ikke nok ute i solen, noe som kan føre til for lite vitamin D.1,2

De fleste av oss arbeider størsteparten av tiden innendørs. Vår generasjon oppholder seg ikke så mye ute i solen som tidligere generasjoner. De fleste av oss er på jobb, på skole eller studier mellom kl. 10.00 og kl. 15.00. Det er på denne tiden at det meste av solens UVB- stråler når ned til oss.1

Solen i Norge høst og vinter
Solens høyde på himmelen varierer med årstid og breddegrad. I Norge står solen som regel lavere enn 30 grader på himmelen fra september til april. Huden kan derfor ikke produsere vitamin D3 i denne perioden

Hudfargen avgjør D-vitaminproduksjonen
Hudfarge og hudtype spiller en viktig rolle for opptak av D-vitamin.1,2 Personer med mørkere hud trenger mer sollys før D-vitaminene blir tatt opp i kroppen, da de har mer pigment i huden, et naturlig «solfilter».1,2

Enkelte har økt risiko for D-vitaminmangel. Screening anbefales kun hos pasienter som har risiko for D-vitaminmangel:3

Vitaminer

 • Pasienter som bruker antiepileptika, antivirale legemidler for HIV/AIDS, tuberkulosemiddel og KOLS-middel (theofyllin), orlistat, kolestyramin, amiodaron anbefales screening på grunn av risiko for D-vitaminmangel.3

Referanser:

 1. Holick MF. Vitamin D Deficiency. N Engl J Med 2007: 357: 266-81
 2. Moan J. / Juzeniene A. Nye funn om D-vitamin og helse. Dagens Medisin 09.05.2015 (18.03.2020)
 3. Holick M.F. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune disease, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80(suppl): 1678S-88S
 4. Nasjonal veileder i Endokrinologi, Elektrolytter og ernæring, Vitamin d-mangel, versjon 1.10. oppdatert 05.03.2021 (10.05.2021)
 5. Vitamin D i Norge: Behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status? IS-2772. Utgitt av Nasjonalt råd for ernæring. November 2018
 6. Johnson L.K., Hofsø D., Aasheim E.T., Tanbo T. et al. Impact of gender on vitamin D deficiency in morbidly obese patients: a cross-sectional study. European. Journal of Clinical Nutrition 2012; 66: 83–90
 7. Fields H. et al. How to Monitor and Advise Vegans to Ensure Adequate Nutrient Intake. The Journal of the American Osteopathic Association, February 2016, Vol. 116, 96-99. doi:10.7556/jaoa.2016.022
 8. Frigstad S.O., Høivik M. et al. Vitamin D deficiency in inflammatory bowel disease: prevalence and predictors in a Norwegian outpatient population, Scandinavian Journal of Gastroenterology 2017: VOL. 52, NO. 1, 100–106
 9. Tavakkoli A, DiGiacomo D et al. Vitamin D Status and Concomitant Autoimmunity in Celiac Disease. J Clin Gastroenterol.2013: 47(6); 515–519.
 10. Lucendo AJ, García-Manzanares A. Bone mineral density in adult coeliac disease: an updated review. Rev Esp Enferm Dig. 2013: 105 (3); 154-62.
 11. Helsedirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring, 07.01.2021 (10.05.2021)
 12. Hollis BW, Wagner CL et al. Maternal versus infant vitamin D supplementation during lactation: A randomized controlled trial. Pediatrics 2015; 136: 625–34.

Risikogrupper for D-vitaminmangel

Risikogrupper for D-vitaminmangel

D-vitaminmangel er vanlig i Europa, men enkelte grupper er definert å være mer utsatt enn andre.

Risikogrupper for B-vitaminmangel

Risikogrupper for B-vitaminmangel

B-vitaminmangel er relativt vanlig.

Om ViatrisConnect

ViatrisConnect er en informasjonsportal for helsepersonell. Her finner du helsefaglig informasjon innen en rekke forskjellige områder, som allergi, kvinnehelse, hudproblemer, gastro, vitaminer osv., i tillegg til foredrag, webinarer, studier og produktinformasjon.

Innholdet på ViatrisConnect er forbeholdt de som jobber innen helsesektoren. Jobber du ikke innen helsesektoren, kan du lese mer om Viatris, produkter og terapiområder på viatris.com/no

Arbeider du som helsepersonell?