Risikogrupper for B-vitaminmangel

B-vitaminer er livsviktige og må tilføres via maten fordi de ikke produseres av kroppen. B-vitaminmangel er relativt vanlig. En del får ikke i seg tilstrekkelig med vitaminer gjennom maten og andre har vanskeligheter for å ta de opp via tarmen, uansett hvor variert kosten er.1,2

Høyere alder - økt risiko

Risikoen for B-vitaminmangel øker med alderen.3 Det er usikkert hvor mange som har B-vitaminmangel. Noen angir forekomsten til B12-mangel med 3-45 % blant eldre.3,4 Mangel på folinsyre er faktisk den hyppigste formen for vitaminmangel i den industrialiserte delen av verden.5

Forekomsten av pernisiøs anemi, blodmangel ved B12-mangel er ca. 1% hos befolkningen over 70 år.6 Årsakene til B-vitaminmangel kan være lite B12 i kosten, utilstrekkelig diettinntak eller malabsorpsjon.1,2

Veganere og vegetarianere

Ernæringsmessig mangel på vitamin B12 kan være høyere hos veganere og vegetarianere.1 B12 finnes kun i mat fra dyreriket B12 forekommer kun i mat fra dyreriket, som for eksempel kjøtt, lever, fisk, skalldyr, egg, melk og ost.1 Personer som spiser streng vegankost, de som ikke spiser noen animalske produkter, er derfor i risikosonen for å få B12-mangel.1

Ensidig kost

Personer som spiser ensidig kost av andre grunner2, for eksempel de med glutenintoleranse kan også ha vanskelig for å få i seg tilstrekkelig med B-vitaminer.1

Gravide

Graviditet kan gi økt behov for folat under svangerskapet og B12-vitaminnivået reduseres ved 3.trimester.2,7 Noen dietter og slanking kan medføre folatmangel og anbefales ikke ved graviditet. Gravide rådes til å ta 0,4mg folat daglig for å forebygge nevralrørsdefekter.8 Ryggmargsbrokk oppstår allerede ved fosterets første uker og det er derfor viktig å få i seg tilstrekkelig med folat hver dag, allerede før graviditeten.8 Gravide kan også få B12-mangel, som kan bidra til lav fødselsvekst eller tidlig fødsel.7 B12 nivåene synker i løpet av svangerskapet.7

Referanser

  1. Norsk Helseinformatikk, sykdommer, mangel på vitamin B12, sist endret 08.10.2020 (15.03.2022)
  2. Norsk Helseinformatikk, sykdommer, folatmangel, sist endret 05.07.2021 (15.03.2022)
  3. Baik H.W., Russell R.M. Vitamin B12 deficiency in the elderly. Annu Rev Nutr. 1999; 19:357-77
  4. Andrès E., Loukili N.H., Noel E., Kaltenbach G. et al. Vitamin B12 (cobalamin) deficiency in elderly patients. CMAJ August 3, 2004 vol. 171 no. 3
  5. Knut T. Flytlie. Nye vitaminrevolusjonen 2013; side 86
  6. Norsk Helseinformatikk, sykdommer, pernisiøs anemi, sist endret 10.06.2020 (15.03.2022)
  7. BMJ Best Practice, Vitamin B12 deficiency, Epidemiology, Last reviewed: 15 Feb 2022 (15.03.2022)
  8. Kosthåndboken - veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten, utgitt juni 2012, sist endret september 2016 (15.03.2022)

Risikogrupper for D-vitaminmangel

Risikogrupper for D-vitaminmangel

D-vitaminmangel er vanlig i Europa, men enkelte grupper er definert å være mer utsatt enn andre.

Risikogrupper for B-vitaminmangel

Risikogrupper for B-vitaminmangel

B-vitaminmangel er relativt vanlig.