B vitamin banner image

B-vitaminmangel

Symptomer på B-vitaminmangel

Symptomer på B-vitaminmangel kan variere fra person til person, i likhet med hvilke symptomer som oppstår først. Det kan ta flere år før noen symptomer oppdages.1

Symptomer på B vitaminmangel

Mange av symptomene er generelle og kan skyldes andre årsaker. Selvdiagnostisering og selvmedisinering anbefales ikke. Derfor er det viktig å ta kontakt med legen ved disse symptomene.

Cellene i kroppens slimhinner byttes ofte ut. Det fører til at slimhinnene er ekstra følsomme for mangel på vitamin B12 og folat. Lav blodprosent er et tegn på blodmangel, anemi. Det kan gi symptomer som blekhet, slapphet, tretthet, svimmelhet, nedsatt fysisk yteevne, hjertebank og tungpust ved anstrengelse.1

Mage- og tarmsymptomer som kronisk diaré kan skyldes dårlig opptak fra tarmen, malabsorpsjon. Diaré kan være et symptom på B12 og/eller folatmangel.1,2

Tegn på nerveskader kan være symptomer som nummenhet, prikking i ben og armer.1 Andre symptomer kan være balanseproblemer og ustø gange.1 Psykiske endringer kan oppstå, spesielt blant eldre og kan disponere for demens.1 En britisk studie viser at B-vitaminer halverer nedbrytningsfrekvensen av hjernevolumet hos personer med hukommelsesproblemer, som er viktig for personer med mild kognitiv svikt.3 Halveringen av nedbrytningsfrekvensen ble sett hos eldre med et homocystein over 13µmol/l.3