Urinveisinfeksjon

Hva er urinveisinfeksjon?

Urinveisinfeksjon (UVI), samlebetegnelse for infeksjoner i urinveiene, skyldes som regel bakterier som har kommet inn i urinrøret.1 Når urinveisinfeksjonen kommer i urinrøret eller i urinblæren omtales det som blærekatarr eller urinveisinfeksjon.1 Ved nyrebekkenbetennelse har bakteriene kommet lenger opp, helt til nyrene og nyrebekkenet.1

Hva er urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon illustrert med nyre, -blære og urinveier.


Bakteriene kommer vanligvis fra tarmen og inn via urinrøret. Den vanligste bakterien er Escherichia coli, E-coli.2 Andre bakterier kan også forårsake urinveisinfeksjon.2 Det varierer hvor langt opp i urinveiene bakteriene går, avhengig av bakterienes egenskaper, forholdene i urinveiene og pasientens infeksjonsforsvar.