Eksokrin pankreas insuffisiens

Hva er eksokrin pankreas insuffisiens (EPI)?

Eksokrin pankreas insuffisiens (EPI) er en tilstand med redusert produksjon av pankreasenzymer. Spesielt lipase som spalter fett, men også amylase og protease som spalter karbohydrater og proteiner. Dette fører til mangelfull spalting av næringsstoffer i kosten og underernæring. EPI er en vanlig årsak til malabsorpsjon. Dette fører til symptomer som mageubehag, oppblåsthet, flatulens, diaré, vekttap og steatoré.1,2

EPI er en vanlig og potensiell livstruende tilstand. Dette fordi reduksjon i matspaltingsenzymer fører til underernæring.1 Det er mange bakenforliggende årsaker til tilstanden som ikke bare er begrenset til reduksjon i enzym produksjonen.

Det er tre hovedårsaker til mangel på pankreasenzymer:5

  • Redusert produksjon av enzymer på grunn av skade på pankreas
  • Redusert stimulering av enzymproduksjon
  • Mangelfull levering av enzymer til duodenum på grunn av duktal obstruksjon

Årsaker til EPI

EPI oppstår ikke av seg selv, men er forårsaket av skade på pankreas av ulike årsaker. Dette inkluderer akutt pankreatitt, alkoholmisbruk, pankreas cancer, diabetes type 1, genetiske sykdommer som cystisk fibrose og Shwachman-diamond syndrom, inflammatoriske tarmsykdommer eller cøliaki eller som en følge av pankreas kirurgi og gastrisk kirurgi.1,4

Symptomer ved EPI

Symptomer og alvorlighetsgraden av EPI varierer fra pasient til pasient. De mest framtredende symptomene er steatoré, diaré, oppblåsthet, følelse av ubehag, flatulens, og utilsiktet vektnedgang.1,2
Pankreas har en stor reservekapasitet, samt at vi har kompensasjonsmekanismer som i noen grad kan erstatte tapet av pankreasenzymer. På grunn av dette så oppstår som regel ikke symptomene på EPI før produksjonen av lipase er nede på 5-10% av det en frisk pankreas produserer.3

Konsekvenser av EPI

Eksokrin pankreas insuffisiens, om den er ubehandlet, kan føre til alvorlig mangel på fettløselige vitaminer, proteiner og sporstoffer som magnesium og sink. Personer med EPI har også større risiko for osteoporose, lavenergi brudd, sarkopeni og kardiovaskulær sykdom. Alt dette leder til at EPI reduserer livskvalitet.2 For mer detaljert informasjon om dette. Les artiklene Komplikasjoner ved EPI

Diagnostisering av EPI

Det er forskjellige tester som brukes for diagnostisering av EPI Disse kan enten være direkte tester, eller indirekte.2

Indirekte tester analyserer konsekvensene av EPI ved å måle endringer i utskillelse av enzymer fra pankreas. Disse testene er lettere å utføre, samt at de er rimeligere enn direkte tester.1 Direkte tester evaluerer direkte pankreas sin sekresjon av enzymer. Selv om disse er mer nøyaktig så er de ikke foretrukket som førstelinje test. Dette fordi de er invasive, tidkrevende og dyre.1

Behandling av EPI

Formålet med behandling av EPI er å normalisere fordøyelsen, forbedre EPI-relaterte symptomer og hindre følgetilstander og progresjon av underernæring.
Pankreas enzymsubstitusjonsbehandling , sammen med diett og livsstilsveiledning er basisbehandlingen ved EPI. Ettersom sykdomsforløp, ernæringsstatus og symptomer kan variere fra pasient til pasient, må dosen settes etter dette.5

Referanser:

  1. Capurso G, TrainiM, Piciucchi M, et al. Exocrine pancreatic insufficiency: Prevalence, diagnosis, and management. Clin Exp Gastroenterol. 2019;12:129–139.
  2. Dominguez-Muñoz JE. Diagnosis and treatment of pancreatic exocrine insufficiency. Current Opinion in Gastroenterology. 2018;34(5):349–354.
  3. Relations between Pancreatic Enzyme Outputs and Malabsorption in Severe Pancreatic Insufficiency, .Eugene P. DiMagno, M.D., Vay L. W. Go, M.D., and W. H. J. Summerskill, M.D. April 19, 1973 N Engl J Med 1973; 288:813-815
  4. Othman MO, Harb D, and Barkin JA. Introduction and practical approach to exocrine pancreatic insufficiency for the practicing clinician. Int J Clin Pract. 2018;72:e13066.
  5. Lindkvist B. Diagnosis and treatment of pancreatic exocrine insufficiency. World J Gastroenterol 2013;19(42):7258–7266.